Το Τοπικό Συμβούλιο Ραχών για τα αμετάγραφα συμβόλαια στο Υποθηκοφυλάκειο Ικαρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 13Ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ

 

Στο Δημοτικό κατάστημα Ραχών, σήμερα 29/11/2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, έλαβε χώρα η 13η Τακτική Συνεδρίαση μελών της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ:

Στενός Αθανάσιος                                          Φλυτζάνης Ελευθέριος

Πολίτης Δήμος

Κόχιλας Ξενοφώντας

Βρούλου Σοφία

 

Παρόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, του  επιτυχόντος συνδυασμού κ. Στενού Αθανάσιου και παρόντος της υπαλλήλου του Δήμου, Κυφωνίδου Σοφία, που ορίζεται ως γραμματέας, ο προεδρεύον κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  Υποθηκοφυλακείου και είπε τα εξής:

Είναι γνωστό ότι μέρος των συμβολαίων που έχουν συνταχθεί στο νησί έχουν μείνει αμετάγραφα στο Υποθηκοφυλακείο.

Το θέμα το αντιμετώπισαν, τα προηγούμενα χρόνια,  μεμονωμένα κάποιοι συμπολίτες μας. Σήμερα, όμως, με την καταγραφή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο φάνηκε το μέγεθος του προβλήματος . Οι συμπολίτες μας καλούνται σήμερα να ξαναπληρώσουν, πολλές φορές με μεγάλα ποσά,  την μεταγραφή των συμβολαίων τους.  Επειδή

α. ο Δήμος είναι ο μαζικότερος φορές του νησιού,

β. το πρόβλημα αγγίζει μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και

γ. ο Δήμος διαθέτει νομική υποστήριξη

προτείνω:

  1. να καλέσουμε σε Γενική Συνέλευση, όλους τους ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον στην Δημοτική Ενότητα Ραχών, να καταγράψουμε όλες τις περιπτώσεις (κατάθεση αμετάγραφων συμβολαίων και συμβολαίων που δεν υπάρχουν στο συμβολαιογραφείο) και να παραπέμψουμε την υπόθεση στο Δήμο για συζήτηση στο ΔΣ και έκδοση ενιαίας απόφασης για όλο το Δήμο Ικαρίας,
  2. την δημοσιοποίηση, από μέρους του Δήμου , του προβλήματος, με καταγγελία στα ΜΜΕ, με παράσταση στο Υπουργείο κτλ,
  3. την προσπάθεια εξεύρεσης οποιαδήποτε νομικής ή πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος, μέσω του Δήμου και με τη βοήθεια των νομικών συμβούλων του, ώστε να μην ξαναπληρώσουν οι συμπολίτες μας και να αποζημιωθούν όσοι έχουν ήδη ξαναπληρώσει.

Παράλληλα, λόγω του παραπάνω προβλήματος και μέχρι την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης προτείνουμε την διεκδίκηση παράτασης της καταγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

και καλεί σε Γενική Συνέλευση, όλους τους ενδιαφερόμενους, τουλάχιστον στην  Δημοτική Ενότητα Ραχών, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου , ώρα 7μμ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χριστού,  για την καταγραφή όλων των περιπτώσεων και την κατάθεση των αμετάγραφων συμβολαίων και των συμβολαίων που δεν υπάρχουν στο συμβολαιογραφείο και παραπέμπει την υπόθεση στο Δήμο για συζήτηση στο ΔΣ.

Ταυτόχρονα, προτείνει στον Δήμαρχο, κ. Καλαμπόγια, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο κ. Πολίτη, για την επίλυση του παραπάνω θέματος, τα εξής:

  1. την έκδοση ενιαίας απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για όλο το Δήμο Ικαρίας
  2. την δημοσιοποίηση , του προβλήματος, με καταγγελία στα ΜΜΕ, με παράσταση στο Υπουργείο κτλ,
  3. την προσπάθεια εξεύρεσης οποιαδήποτε νομικής ή πολιτικής διευθέτησης του προβλήματος με τη βοήθεια των νομικών συμβούλων του, ώστε να μην ξαναπληρώσουν οι συμπολίτες μας και να αποζημιωθούν όσοι έχουν ήδη ξαναπληρώσει

Επίσης προτείνει  στον Δήμο την προσπάθεια διεκδίκησης παράτασης της καταγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, λόγω του παραπάνω προβλήματος.

Παράλληλα, αποστέλλει την απόφαση αυτή στον Δήμαρχο κ. Καλαμπόγια, το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο κ. Πολίτη, για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2019.

 

 

Οι Σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Ραχών

Στενός Αθανάσιος  ο Πρόεδρος

Πολίτης Δήμος

Βρούλου Σοφία

Στενός Αθανάσιος

Κόχιλας Ξενοφώντας

η γραμματέας

                                                                        Κυφωνίδου Σοφία

Check Also

Γλέντια (Πανηγύρια) στην Ικαρία – Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει (ακόμα)

Αφορμή ψάχνουν αγαπητοί φίλοι, οι αιμοδιψείς των Αθηνών  να προσάψουν στην Ικαρία μας… την μη …