15.1 C
Ikaria
Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023
Αρχική «Θα κουρελιάσουμε το χαρτί της επιστράτευσης» ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ç ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÇÓ ÐÍÏ - ÄÅÌÅÍÁ ÔÁ ÐËÏÉÁ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ(ICON PRESS / ÌÐÁËÔÁÓ ÊÙÓÔÁÓ)

ÓÕÍÅ×ÉÆÅÔÁÉ Ç ÁÐÅÑÃÉÁ ÔÇÓ ÐÍÏ – ÄÅÌÅÍÁ ÔÁ ÐËÏÉÁ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÏÕ ÐÅÉÑÁÉÁ(ICON PRESS / ÌÐÁËÔÁÓ ÊÙÓÔÁÓ)