Ψηφίσματα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ικαρίας & Φούρνων

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ
[email protected]

 

ΑΠ:288, 21/06/19
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σάµου
Μέλη Συλλόγου
ΚΟΙΝ:
ΔΟΕ
ΕΛΜΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Σ.Ε.Π.Ε. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΜΕ

 

Θέµα: Ψήφισµα για αγωγή εναντίον συναδέλφισσας στη Σάµο

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαµε ότι έχει κατατεθεί από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Δηµοτικού Σχολείου Άνω Βαθέως αγωγή για 50.000 ευρώ σε δασκάλα
που είχε στοχοποιηθεί επειδή υπερασπίστηκε έµπρακτα το δικαίωµα που έχει κάθε παιδί, ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώµατος ή θρησκείας να µορφωθεί και να πάει σχολείο.

Καταδικάζουµε και καταγγέλλουµε απερίφραστα το γεγονός. Δηλώνουµε κατηγορηµατικά προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε η συγκεκριµένη συναδέλφισσα είναι µόνη, ούτε
όποιος άλλος συνάδελφος βρεθεί σε παρόµοια θέση: Παρ’ όλο που η αγωγή, µε απαίτηση µάλιστα αποζηµίωσης 50.000 ευρώ, στρέφεται εναντίον της συναδέλφισσας, την
αντιµετωπίζουµε σαν να στρέφεται ενάντια σε όλους τους εργαζόµενους του νησιού.

Παλεύουµε για ένα σχολείο που θα µορφώνει όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά και εντείνουµε την πάλη για έναν κόσµο δίκαιο και ειρηνικό.

Τα σχολεία πρέπει να θωρακιστούν από αντιλήψεις και πράξεις που παραβιάζουν τα αναφαίρετα δικαιώµατα όλων των παιδιών στη µόρφωση. Πρέπει, επίσης, όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εργαζόµενοι, οι γονείς και οι µαθητές των σχολείων µας να αποµονώσουν αυτούς που θέλουν να σέρνουν σε δικαστήρια όποιον υπερασπίζεται τα
δικαιώµατα αυτά, όποιον δηλαδή έχει διαφορετική άποψη απ’ τη δική τους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ικαρίας και Φούρνων καταδικάζει τη σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και όλες τις προηγούµενες Κυβερνήσεις, για την απάνθρωπη πολιτική
που ασκούσαν και ασκούν και σήµερα για το µεταναστευτικό. Καταδικάζουµε απερίφραστα κάθε επιθετική συµπεριφορά απέναντι στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους
δασκάλους καθώς και κάθε προσπάθεια τροµοκράτησής τους είτε µε νοµικούς είτε µε άλλους τρόπους.

Δηλώνουµε προς πάσα κατεύθυνση πως τέτοιες αδιανόητες για την εκπαιδευτική κοινότητα ενέργειες δεν µας τροµάζουν.

• Δηλώνουµε ότι υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα κάθε παιδιού να µορφωθεί, πόσο µάλλον των παιδιών θυµάτων των ιµπεριαλιστικών πολέµων.
• Ζητάµε να αποσυρθεί εδώ και τώρα η αγωγή.
• Καλούµε όλους τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ/ΕΛΜΕ της χώρας να στηρίξουν τη συναδέλφισσα.
• Βρισκόµαστε στο πλευρό της συναδέλφισσάς µας, όπως και κάθε άλλου συναδέλφου
που τυχόν θα βρεθεί στη θέση της και καλούµε το ίδιο να πράξει τόσο ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάµου, όσο και η ΔΟΕ µε νοµική και οικονοµική κάλυψη
αλλά και όποια άλλη βοήθεια χρειαστεί.

 

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                               Η Γραµµατέας
Μηλιάδου Ανθή                                         Γεωργιάδη Σοφία

 

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ
[email protected]

ΑΠ:290, 21/06/19
ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σάµου
Μέλη Συλλόγου
ΚΟΙΝ:
ΔΟΕ
ΕΛΜΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Σ.Ε.Π.Ε. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΜΕ

 

Θέµα: Κλείνει η Τάξη Υποδοχής στην Ικαρία

 

Τα τρία τελευταία σχολικά έτη λειτουργούσε στο 1ο Δ.Σ. Ραχών Τάξη Υποδοχής για την ένταξη των µαθητών µεταναστών και παλιννοστούντων.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (Αρ.πρωτ.:Φ1/73808/Δ1) η φοίτηση των µαθητών στις Τάξεις Υποδοχής µπορεί να διαρκέσει έως 3 έτη, πράγµα που σηµαίνει
ότι την επόµενη σχολική χρονιά το 1ο Δ.Σ. Ραχών δεν θα συµπληρώνει τον κατώτατο αριθµό µαθητών που χρειάζεται για να ιδρυθεί Τάξη Υποδοχής (9). Ως αποτέλεσµα οι µαθητές των µικρών τάξεων θα αναγκαστούν να διακόψουν τη φοίτησή τους στην Τάξη Υποδοχής ακόµα κι αν δεν έχουν συµπληρώσει 3 χρόνια σε αυτό, ενώ για τους νέους µαθητές που θα παρακολουθήσουν το 2019-2020 την Α’ δηµοτικού δεν θα υπάρχει Τάξη Υποδοχής να γραφτούν.

Τονίζοντας το δικαίωµα ΟΛΩΝ των παιδιών στη δωρεάν και δηµόσια παιδεία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο να υποστη-
ριχτούν δωρεάν από εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να αντιµετωπίσουν δυσκολίες που έχουν να κάνουν µε την ελληνική γλώσσα και όχι µόνο, διεκδικούµε:

• Την ίδρυση της Τάξης Υποδοχής στο 1ο Δ.Σ. Ραχών ανεξαρτήτως αριθµού παιδιών.
• Αγωνιζόµαστε για τη λειτουργία τµηµάτων σε κάθε γωνιά της χώρας (Τάξη Υποδοχής, Τµήµα Ένταξης, µαθήµατα επιλογής) ακόµα για ένα παιδί.
• Κατάργηση του κατώτατου αριθµού παιδιών ως προϋπόθεση για την ίδρυση τµηµάτων.

 

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                           Η Γραµµατέας
Μηλιάδου Ανθή                                   Γεωργιάδη Σοφία

About ikariaki.gr