Πρόσκληση σύγκλησης 9ης – 2020 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Άγιος Κήρυκος 26-6-2020
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης 9ης – 2020 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου».

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 Ν.3852/2010)
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη έκτακτη επείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(Δια περιφοράς) , που θα διεξαχθεί στις 30 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 με 14.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για συμμετοχή
του Δήμου Ικαρίας στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ».
2. Ίδρυση Νηπιαγωγείου στον οικισμό Καρκινάγρι ΔΕ Ραχών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ

Check Also

Πεζοδρόμηση Χριστού Ραχών και καθαρισμό ρεμάτων στο Αργιουλάκι ζητάει η Τοπική Κοινότητα Ραχών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 7Ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ Στο Δημοτικό κατάστημα Ραχών, σήμερα 12/06/2020 ημέρα Παρασκευή …