Πίστωση ενισχύσεων σε δικαιούχους για βιολογικές δράσεις ζωικής παραγωγής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πίστωση ενισχύσεων σε δικαιούχους για βιολογικές δράσεις
ζωικής παραγωγής

Ξεκίνησε την Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, η πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής (11.1.2 και 11.2.2) των περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

 

Η πληρωμή αυτή αφορά 987 παραγωγούς της Δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»  συνολικού ποσού 1.078.478,19 ευρώ και 926 παραγωγούς της Δράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» συνολικού ποσού 2.111.363,94 ευρώ.

 

 

About ikariaki.gr