Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (10 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: από 22/3/2020 έως και 31/3/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-2_2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ_ΑΔΑ

pvaigaiou.gov.gr

About ikariaki.gr