Π.Ε Σάμου : Πρόσκληση συμμετοχής ατόμων στις παρουσιάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία), μέχρι 15/01/2020 στο γραφείο του κ.ανη/ρχη κα. Χριστίνα υπόψιν κ. Δημήτριου Έλληνα.

Θα προτιμηθούν άτομα με γνώσεις στις ξένες γλώσσες και εμπειρία σε τουριστικά θέματα, ώστε να μπορούν να εκπροσωπήσουν επαρκώς τον Νομό Σάμου στις παρουσιάσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Samos24.gr

About ikariaki.gr