Ικαριακή Δρώμενα-Φεστιβάλ Ικαρίας: Το Πολυτεχνείο στην Ικαρία

Το Πολυτεχνείο στην Ικαρία

Από τις 18 έως και 22 Οκτωβρίου θα έρθει στην Ικαρία κλιμάκιο από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (Πολυτεχνείο), στα πλαίσια του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων», με 100 φοιτητές και αντίστοιχο διδακτικό προσωπικό. Μεταξύ των φοιτητών υπάρχει σημαντικός αριθμός από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, γεγονός που καθιστά ευρύτερα γνωστή τη σημασία και τις αξίες της αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση παραδοσιακών οικιστικών συνόλων και της δομικής τους συγκρότηση. Το μάθημα το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/ παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ η εξέλιξη της αναλυτικής εργασίας συνεχίζεται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια.

Φέτος, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται σε χωριά της Ικαρίας και συγκεκριμένα στους οικισμούς: Κουντουμά, Μαυρικάτο, Περδίκι, Καραβόσταμο, Ακαμάτρα, Αρέθουσα και Χριστό Ραχών.

Μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι εργασίες θα αναρτηθούν σε ψηφιακό αρχείο του Ε.Μ.Π. ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://5a.arch.ntua.gr/) και θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους στο ΕΜΠ. Σε αυτό το site μπορεί κανείς να δει παραδείγματα αυτής της δουλειάς και από άλλα μέρη της Ελλάδας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι αυτών των οικισμών, να βοηθήσουν τους φοιτητές, δίνοντάς τους όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Επίσης όταν θα χρειαστεί να αποτυπώσουν κάποια κτίρια, θα ήταν καλό να τους επιτρέψουν να μπουν σε αυτά.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπόνηση των εργασιών είναι σημαντικά, ως ουσιαστική προσφορά στην κωδικοποίηση και καταγραφή της παράδοσης του τόπου και συμβολή στη συγκρότηση ενός αρχείου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Για την Ικαρία η σημασία είναι μεγάλη, γιατί έτσι θα μελετηθεί και θα αναδειχθεί ο πολιτιστικός της πλούτος, μαζί με στοιχεία ιστορίας και οργάνωσης της κοινωνίας. Το υλικό μετά την συλλογή και επεξεργασία του, θα είναι δυνατόν να το δει κανείς μέσω του Internet από οποιοδήποτε σημείο της γης και ειδικά από τις Ικαριακές παροικίες του εξωτερικού.

Αυτοί είναι οι λόγοι που τα Ικαριακά Δρώμενα – Φεστιβάλ Ικαρίας δέχτηκαν την πρόταση του Πολυτεχνείου να συνδιοργανώσουν την δραστηριότητα αυτή στην Ικαρία και ευχαριστούμε όσους μας βοήθησαν.

ΙΚΑΡΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΚΑΡΙΑΣ

About ikariaki.gr