Ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας για όλα τα τουριστικά καταλύματα

Σύλλογος επιχειρηματιών ενοικιαζόμενων σάμουΣάμος 06/05/2015

Αρ.Πρωτ. 714

ΠΡΟΣ :Μ .Μ .Ε. Ν. ΣΑΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Διαμερισμάτων Ν.Σάμου , ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με το ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας ,που αντικατέστησε τους τιμοκαταλόγους πόρτας, όπως αναφέρεται στο νόμο 4308 Φ.Ε.Κ. 251 Α 24-11-2014 και αναφέρει ως ακολούθως:

Από την 1η Απριλίου 2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο αυτών , ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων ( Μ. Η. Τ. Ε.) και η επωνυμία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος ,σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του. Έκαστο αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθμό εκδόσεως σε συνάρτηση με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος .Το προβλεπόμενο αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούμενης αίτησης του επιχειρηματία .

Επιπροσθέτως, στο άρθρο 7 του ν.4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21 με το εξής περιεχόμενο :

21. Στο φορέα επιχείρησης που εκμεταλλεύεται τουριστικό κατάλυμα το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εφοδιασμού του ειδικού αυτοκόλλητου ,όπως προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 2 του ν.4276/2014, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά τουριστικό κατάλυμα.

Οι επιχειρηματίες οφείλουν να προμηθευτούν το ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας , το αργότερο έως 31 Μαΐου 2015.

1.

Για πληροφορίες, τα μέλη ,μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο και το τηλέφωνο του Συλλόγου 22730-23055 από Δευτέρα έως και Παρασκευή ,από 08:00 έως 15:00.

Παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε στα ημερήσια δελτία ειδήσεων από σήμερα έως και 31 Μαΐου 2015.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Check Also

Δήμος Ικαρίας : Ενημέρωση σχετικά με τις επιχωματώσεις δρόμων στο Δήμο μας

Δήμος Ικαρίας Η Δημοτική Αρχή σας ενημερώνει ότι κατά το τελευταίο διάστημα εργάστηκε στο μέγιστο …