16.7 C
Ikaria
Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021

Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας: Η συζήτηση για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου Ικαρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/2021 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δείτε όλη την συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας σε βίντεο εδώ 

       Θέμα: Συζήτηση για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου Ικαρίας

 

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 65/2021

 

Στον Άγιο Κήρυκο, σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας και με τηλεδιάσκεψη, για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5570/9-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Παναγιώτη Καραγιαννάκη, η οποία επιδόθηκε ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 και σύμφωνα με το αρθρ. 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), την 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-8-2021.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικολάου Καλαμπόγια, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν δεκαεννέα (19)  μέλη και ονομαστικά οι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

                           

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καραγιαννάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Δ.Σ 1.  Ρουστάς Κωνσταντίνος
2. Καλαμάρας Νικόλαoς Αντιδήμαρχος 2.  Χούτρας Παναγιώτης
3. Τσαγκά Δέσποινα    »» τηλεδιάσκεψη
4. Κακόγιαννος Βασίλειος        »»
5. Ράπτης Φώτιος    »»  
6. Τσαντές Φίλιππος    »» τηλεδιάσκεψη
7. Πολίτης Σωτήριος
8. Μπινίκου Μαρία
9. Λαρδάς Νικόλαος
10. Τέσκος Σπύρος
11. Καρούτσος Φανούριος 
12. Κόχυλας Σωτήριος 
13. Λαρδά Καρίμαλη Βασιλεία
14. Κουντούπης Στυλιανός
15. Καλογερής Γεώργιος
16. Γαγλίας Ηλίας
17. Περρής Κωνσταντίνος
18. Κόχιλας Ελευθέριος
19. Σταμούλος Νικόλαος

 

   

   Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Σπανού Κωνσταντίνα, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναγγέλλοντας  το 1ο  θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Ν. Καλαμπόγια. 

Ο κ. Δήμαρχος είπε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το θέμα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου  και των δομών υγείας του νησιού μας. Ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά όλους τους Ικαριώτες  μα και ταυτόχρονα παραμένει άλυτο. 

Πρόσκαιρες κι αποσπασματικές ενέργειες, συζητήσεις, συγκεντρώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε πλατείες, λιμάνια και υπουργεία αλλά και ψηφίσματα και ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων όπως για παράδειγμα η 160/2015. Το αποτέλεσμα όλων αυτών θεωρώ πως το γνωρίζουμε όλοι. Αν είχαν τελεσφορήσει, σήμερα δεν θα είχε νόημα και σκοπό  αυτή η συζήτηση.

Αναμφισβήτητα υπήρξαν και κάποιες ενέργειες που οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να χαιρετίσουμε και αποδεικνύουν στην πράξη κι όχι στα λόγια πως όταν θέλει μια Κυβέρνηση ή ένας Δήμος μπορεί να παρέχει λύσεις, όπως η δημιουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, ο Αξονικός Τομογράφος μα και η καθοριστική παρέμβαση του πρώην Δημάρχου κ. Χ. Σταυρινάδη στην επίτευξη της αυτοτέλειας του Νοσοκομείου μας και την αποτροπή συγχώνευσης με το Νοσοκομείου της Σάμου. 

Συνάδελφοι, 

στην προηγούμενη συνεδρίαση εξαντλήσαμε το θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και απέναντι στο οποίο ταχθήκαμε κατά ως Δημοτικό Συμβούλιο.  Ως Δήμαρχος θεωρώ ότι ο εμβολιασμός των υγειονομικών δε θα έπρεπε να αποτελεί υποχρέωση αλλά καθήκον και βασική προϋπόθεση για να ασκήσουν το έργο τους. Ένα έργο που θεωρώ ακράδαντα ότι είναι λειτούργημα και όχι επάγγελμα. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην αποψινή μας συζήτηση ότι η Δημοτική αρχή είναι και θα είναι απέναντι σε κάθε προσπάθεια εργαλειοποίησης του κρίσιμου ζητήματος της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου, καθώς δεν αποτελεί θέμα κομματικής αναμέτρησης αλλά ουσιώδες κίνητρο στο να παραμείνουμε όλοι στο νησί. Το δικαίωμα όλων μας στην υγεία υπερτερεί   έναντι όλων των άλλων επιχειρημάτων. Άλλωστε τους Ικαριώτες αυτό τους απασχολεί.  Όποιος προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα νοσοκομείο Ικαρίας  αποκλειστικά με όρους εργασιακών δικαιωμάτων αποπροσανατολίζει εφήμερα και συμβάλει στη συντήρηση του προβλήματος. Γιατί ακόμα και αν κανείς από το υγειονομικό προσωπικό δεν είχε βγει σε αναστολή  το πρόβλημα θα ήταν εδώ. Πρόβλημα θα είχε το νοσοκομείο ακόμα και με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Λείπουν πολλοί περισσότεροι.

Το Νοσοκομείο νοσεί.  

Συνάδελφοι αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά για την υποστελέχωση και τις λύσεις θα πρέπει να αναρωτηθούμε, τι είναι αυτό που κάνει τους Ικαριώτες να επιλέγουν το Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ακόμα και για αιματολογικές εξετάσεις; 

Γιατί το νοσοκομείο μένει με τις ρετσινιές;  τις καταγγελίες για έλλειψη περίθαλψης; Πρόσφατα διαβάσαμε μια τέτοια ότι γιατροί δεν παρέχουν τις σωστές υπηρεσίες. Υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι;

Γιατί χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να περάσει ο οποιοσδήποτε δημότης το κατώφλι του νοσοκομείου.

Ακόμα και η τελευταία καταγγελία για πλαστούς εμβολιασμούς,

 •  Αν είναι αλήθεια  αναδεικνύει σάπιες νοοτροπίες,  κάτι που είναι πρόβλημα ακόμα και σε υπερστελεχωμένα νοσοκομεία.
 • Αν  δεν είναι αλήθεια, κάτι που θέλω να πιστεύω, θίγει τη συλλογική προσπάθεια για καλύτερο νοσοκομείο.   

Παρατηρούμε για χρόνια προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων στο Νοσοκομείο, όπως και η τελευταία με το χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος για να διαπιστώσουμε κάθε φορά την ουσιαστική απροθυμία των ιατρών να έρθουν και να εργαστούν στην Ικαρία και τις δομές υγείας της. Ακόμα κι αν έρθουν ορισμένοι παραιτούνται, όπως στην περίπτωση του καρδιολόγου στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου ή και αποσπώνται σε άλλες μονάδες, όπως η πρόσφατη απόσπαση της νεοδιορισθείσας παθολόγου στη Σύμη, γεγονός που προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία όλων των Ικαριωτών αλλά και της Δημοτικής Αρχής που εκτός των άλλων απάντησε με συμβολικό κλείσιμο των διοικητικών υπηρεσιών της.

Για τη δημοτική αρχή το πρόβλημα που συζητάμε σήμερα, δε λύνεται με ευχολόγια, δε λύνεται με απλή απαρίθμηση αυτών που ζητάμε, αλλά θα λυθεί αν συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να κάνει ο Δήμος.

Παρ όλο που ο Δήμος δεν είναι ο καθ ύλην αρμόδιος για τη στελέχωση των δομών υγείας, θεωρώ ότι είναι χρέος μας απέναντι στους Δημότες να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε και ο τελευταίος Ικαριώτης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Παρακολουθώντας άλλα νησιά και άλλους Δήμους διαπίστωσα ότι, προκειμένου να στελεχωθούν οι μονάδες υγείας τους παρέχουν κίνητρα.  Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου 4368/2016 – Κίνητρα για άγονες − νησιωτικές περιοχές. Είναι δυνατόν να παρέχουμε κίνητρα σε ιατρούς να έρθουν στην Ικαρία.  

Αναρωτιέμαι, γιατί ο Δήμος όλα τα χρόνια δεν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το Νόμο που είναι σε ισχύ.  

Σας προτείνω να δούμε μέσω του επόμενου προϋπολογισμού τη δυνατότητα τέτοιων κινήτρων.  Ακόμα πρόσφατα υποβάλλαμε πρόταση  στο πράσινο ταμείο για την ανακαίνιση του ακινήτου Ράπτη στα Θέρμα, κτίριο που θα είναι σύντομα έτοιμο. Προτείνω λοιπόν ήδη από σήμερα  να δηλώσουμε ότι μπορούμε εκεί να φιλοξενούμε ιατρούς παρέχοντας κίνητρο στο να έρθουν στην Ικαρία.

Αν κάποιοι έχετε αντιρρήσεις  λέγοντας ότι παρέχοντας  κίνητρα μετακυλύουμε την ευθύνη του κράτους στους Δημότες, πρέπει να αναλογιστούν ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μία αδιαπραγμάτευτη αλήθεια, η έλλειψη γιατρών ταλαιπωρεί τους δημότες και στερεί από τους Ικαριώτες την πρόσβαση στην υγεία. 

Πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι με απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου μειώθηκε το επίδομα των επικουρικών ιατρών, διαφωνούμε και ζητάμε αύξηση, γιατι θα μπορούσε να λειτουργεί ως κίνητρο για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Αυτό το επίδομα το λαμβάνουν οι γιατροί μας;  Αν όχι γιατί;

Κάτι που σίγουρα πρέπει να διεκδικήσουμε είναι το να μετράει η υπηρεσία των επικουρικών ιατρών στο 5πλό στις άγονες περιοχές (και όχι 2πλό, όπως συμβαίνει τώρα). Θα επιδιώκουν έτσι να υπηρετήσουν ιατροί σε δυσπρόσιτες περιοχές, αφού με τον τρόπο αυτό θα ανοίγεται διάπλατα η πόρτα για ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο  

Ο Δήμος στο επόμενο διάστημα θα αναλάβει πρωτοβουλία για ευρεία σύσκεψη στο νησί ή στο υπουργείο για τη Συζήτηση του θέματος της  υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Ικαρίας με  την συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης και του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ικαρίας, , κομμάτων  και άλλων αρμόδιων φορέων.

 

Ζητάμε την Πλήρη στελέχωση του Νοσοκομείου με όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται.

 

Σας καλώ όλους απόψε να οικοδομήσουμε, να προσθέσει καθένας από εσάς οτιδήποτε νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει, ώστε να διεκδικήσουμε  τα αυτονόητα για το Νοσοκομείο μας.

 

Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω κομματικές γραμμές και ας βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.»  

 

Ακολούθησε η τοποθέτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Ν. Λαρδά:

«Αρχικά να τονίσουμε ότι κληθήκαμε σε μια συζήτηση χωρίς να έχουμε λάβει το σκεπτικό της διοίκησης και δεν είναι σαφές αν θα κάνουμε ενημερωτική συζήτηση η θα πάρουμε και κάποια απόφαση αφού η πρόσκληση αναφέρει ως θέμα απλά την «Συζήτηση για την υποστελέχωση του Νοσοκομείου Ικαρίας».

   Ως προς την ουσία του θέματος να σχολιάσουμε ότι η διοίκηση του δήμου επιλέγει να επικεντρωθεί σε ένα μεμονωμένο θέμα από τα δεκάδες σοβαρότατα προβλήματα των δομών υγείας του νησιού, και τις διαρκώς επιδεινούμενες συνθήκες παροχής υπηρεσιών υγείας-με τραγικότερη όλων την κατάσταση στην Δημοτική Ενότητα Ραχών – που δεν φαίνεται να συγκινούν τον δήμαρχο και την διοίκηση του δήμου Ικαρίας αφού εδώ και δυο χρόνια παρακολουθούν ατάραχοι την απογύμνωση του δημόσιου συστήματος  υγείας των νησιών μας.  

  Υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση αυτή γίνεται  όταν στα  γνωστά προβλήματα που επισημάναμε και στην  9η συνεδρίαση (Αρ.  Πρωτ : 4574/27-7-2021) και αφορούν :

  • Την κατάσταση των δομών της ΠΦΥ, αλλά και του Νοσοκομείου Ικαρίας – που καλείται να καλύψει τον πληθυσμό της Ικαρίας, των Φούρνων και της Θύμαινας-που είναι τραγική. 
  • Το Καρκινάγρι για τουλάχιστον 4 μήνες ήταν  χωρίς γιατρό γιατί ο υπάρχων μετακινήθηκε για να καλύψει το κενό που προέκυψε από την αποχώρηση του γιατρού του ¨πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Ραχών¨.
 •  Στο κατ’ όνομα μόνο ¨Πολυδύναμο περιφερειακό Ιατρείο Ραχών¨, λείπουν παιδίατρος, ορθοπεδικός και παθολόγος, (σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης) αφού γι’ αυτές τις θέσεις δεν έχει γίνει ποτέ προκήρυξη. Έτσι ένας γιατρός έχει μείνει για να ¨εξυπηρετεί¨ μια περιοχή 2.500 και πλέον κατοίκων, και χιλιάδες εποχικούς επισκέπτες τους θερινούς μήνες. 
 • Οι κλινικές του νοσοκομείου καλύπτονται από ένα άτομο, αφού σε μια σειρά ειδικότητες επίσης υπάρχει μόνο ένας γιατρός, π.χ υπάρχει ένας καρδιολόγος, ένας παιδίατρος, ένας γυναικολόγος και ένας αναισθησιολόγος που μάλιστα συνταξιοδοτείται χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αναπλήρωση της θέσης.
 • Μια σειρά ειδικότητες δεν υπάρχουν καθόλου (πνευμονολόγος, ψυχίατρος, οφθαλμίατρος, νευρολόγος, ενδοκρινολόγος κλπ). Παρότι το νοσοκομείο διαθέτει σύγχρονο αξονικό τομογράφο, αυτός δεν λειτουργεί αφού δεν υπάρχει προσωπικό, ενώ και η μονάδα τεχνητού νεφρού που δημιουργήθηκε μετά από διεκδικήσεις πολλών ετών, ακόμα δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα οι νεφροπαθείς του νησιού να συνεχίζουν να πηγαίνουν στη Σάμο. 
 • Ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων (περίπου το ¼) είναι συμβασιούχοι που λήγει η σύμβασή τους μέχρι τέλος της χρονιάς, άρα  τα προβλήματα θα γιγαντωθούν .
 • Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζονται ζητήματα με τον εξοπλισμό του νοσοκομείου                           (π.χ αναπνευστήρες), αλλά και με την έλλειψη ΜΕΘ και ΜΑΦ. Παράλληλα το ΕΚΑΒ δεν  διαθέτει τον απαιτούμενο στόλο και προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού.
 •  Στο μικροβιολογικό τμήμα τέλος δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για τη διεξαγωγή PCRtest και η διοίκηση αναζητεί χορηγίες για να εξασφαλίσει επαρκές απόθεμα. 
 • Ενώ υπάρχει μόνο ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το οποίο δεν αρκεί να καλύψει τις ανάγκες.

  Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν τα νέα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε η απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών, που έφερε  λέγοντας χοντροκομμένα  ψέματα, ότι δήθεν εξάντλησε όλα τα περιθώρια ενημέρωσης, επικαλούμενη την δημόσια υγεία, την οποία η ίδια η κυβέρνηση εκθέτει σε κίνδυνο, και με πρόσχημα τον αναγκαίο εμβολιασμό– που η ίδια υπονομεύει –  ανοίγει το δρόμο για περικοπές μισθών και απολύσεις στο πολύπαθο χώρο της υγείας. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης σκοπό έχουν να μετατρέψουν το εμβόλιο από ένα όπλο ενάντια στην πανδημία σε εργαλείο για την επίσπευση αντεργατικών ανατροπών (μείωση «μισθολογικού κόστους», διεύρυνση «ελαστικών» εργασιακών σχέσεων, απολύσεις, αποθέωση της ατομικής ευθύνης).  

 Για όλα αυτά οι διοικούντες του δήμου Ικαρίας εδώ και δυο χρόνια τηρούν  ¨σιγή ιχθύος¨ ερχόμενοι σε αντίθεση με τις διεκδικήσεις του Εργατικού κέντρου και των σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα των νησιών μας, καθώς και τις φωνές των ¨Ηρώων με τα άσπρα¨ που υπηρετούν στα νησιά μας, αγνοώντας επιδεικτικά τις αγωνίες τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην προσπάθεια τους να παρέχουν τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας, όσες βέβαια τους επιτρέπουν οι υγειονομικές υποδομές που η κυβέρνηση έχει αφήσει στο έλεος της ¨ ανθρωπιάς  των ιδιωτικών ομίλων¨.

  Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών έρχεται να δώσει ένα ακόμα χτύπημα στην ούτως η άλλως προβληματική λειτουργία των δομών υγείας των νησιών μας, που θα στερηθούν την παρουσία 24 υγειονομικών που για διάφορους λόγους δεν έχουν εμβολιαστεί. Την ώρα που οι δομές είναι χρόνια υποστελεχωμένες, είναι εγκληματικό να γίνονται διαθεσιμότητες με τέτοια ευκολία.

  Χαρακτηριστικά παραδείγματα των συνεπειών αυτής της πολιτικής είναι ότι εδώ και 10 μέρες στο νοσοκομείο δεν λειτουργούν η χειρουργική κλινική, και η παθολογική κλινική….. Φτάνοντας στο σημείο οι ασθενείς που απευθύνονται στο νοσοκομείο ακόμα και για θεραπεία που πριν ήταν ρουτίνας, τώρα καλούνται να υπογράψουν έγγραφο στο οποίο δηλώνουν ότι «αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε επιπλοκή» και για ό,τι συμβεί! Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρουν επώνυμες καταγγελίες και δημοσιεύματα, απαιτήθηκε από καρκινοπαθή που προσήλθε στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη θεραπεία να υπογράψει δήλωση που  γράφει χαρακτηριστικά:    “Η ασθενής ενημερώθηκε για την απουσία παθολόγου από το Γενικό Νοσοκομείο και αφού ενημερώθηκε για τις πιθανές επιπλοκές, επιμένει να της χορηγηθεί το φάρμακο παρά την έλλειψη ειδικότητας ευθύνης παθολόγου – αιματολόγου”.

 Για να μην παρερμηνευτούν οι προθέσεις και οι θέσεις μας στην σημερινή συζήτηση να κάνουμε για μια φορά ακόμα  καθαρό ότι  τασσόμαστε υπέρ του εμβολιασμού  όλου του πληθυσμού.   Τα εμβόλια προφανώς και αποτελούν ένα μεγάλο όπλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, όχι όμως το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο. Η αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού, όμως, δεν εξασφαλίζεται με εκβιασμούς, με ηθικές, ψυχολογικές και οικονομικές πιέσεις ούτε με δήθεν «προνόμια» και «ανταλλάγματα». Ο εμβολιασμός του λαού δεν είναι μια υπόθεση υποταγής σε αντιδραστικές υπαγορεύσεις. 

Είναι δικαίωμα που περνά μέσα από την πειθώ, την εξαντλητική ενημέρωση, την καταγραφή της αλήθειας, την αποθέωση της διαφάνειας.

 Είναι ευθύνη του κράτους η ουσιαστική ενημέρωση του λαού, η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. 

 Έτσι εμπεδώνεται και η διαβόητη «ατομική ευθύνη». Ο εμβολιασμός από κοινωνικό δικαίωμα που θα έπρεπε να είναι, με τους χειρισμούς της κυβέρνησης μετατρέπεται σε μέσο διχόνοιας των εργαζομένων, κοινωνικού αυτοματισμού, φόβου, επιβολής κυρώσεων και  απώλειας της εργασίας.

 Ξεκαθαρίζουμε  παράλληλα  ότι οι άνθρωποι που δυσπιστούν έναντι του εμβολίου για τον κορωνοιό  δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται συλλήβδην σαν «αρνητές» του εμβολίου, ούτε σαν «ψεκασμένοι». Είναι πολίτες που αντί για επιστημονικά διαφανείς απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα εισπράττουν -ξανά- κούνημα του δάκτυλου, λογύδρια περί «ατομικής ευθύνης», απαγορεύσεις και απειλές.  

  Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τους επικινδύνους σχεδιασμούς  που  προβάλει η κυβέρνηση, όπως την πολιτική των συγχωνεύσεων της μείωσης των περιφερειακών νοσοκομείων και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος Υγείας, πολιτική που έχει κοστίσει πανάκριβα στο λαό του νησιού και της  χώρας.

Δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ικανό να διαλύσει  και τις ελάχιστες  υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο νησί μας.

 Όπως  όλα δείχνουν η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή και στα νησιά μας τον σχεδιασμό της μετατρέποντας το νοσοκομείο σε κέντρο υγείας και επαναφέροντας στον ορίζοντα την  συγχώνευση με το νοσοκομείο της Σάμου, σχεδιασμό που είχαν και   οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά  είχαν αποτρέψει με τους αγώνες τους οι κάτοικοι, οι συνδικαλιστικοί και μαζικοί φορείς από κοινού με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.

 Σήμερα  πρέπει να  κάνουμε  για μια φορά ακόμα  καθαρό ότι :   

 • Καταγγέλλουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς συγχωνεύσεων και μείωσης των περιφερειακών νοσοκομείων καθώς και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος Υγείας .
 • Τασσόμαστε κατά των διατάξεων που με πρόσχημα την ανάγκη για καθολικό εμβολιασμό οδηγούν σε ποινές, στέρηση μισθού και απειλές για απολύσεις.
 • Διεκδικούμε την άμεση ανάκληση  των αναστολών από την εργασία και την άδεια των υγειονομικών.
 • Λεμέ  ΟΧΙ στο διαχωρισμό των εργαζομένων,  γιατί αυτή την στιγμή το κρίσιμο είναι όλοι οι εργαζόμενοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους.
 • Θα υποστηρίξουμε όσες κινητοποιήσεις διεκδικούν την ασφαλή λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας των νησιών μας, μέσα από ένα  σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο και δωρεάν.

Λαμβάνοντας υπ’ οψιν ότι την σημερινή πρόσκληση δεν συνόδευε κάποιο κείμενο προτείνουμε (σε συνέχεια της από  27/7/2021 πρότασης μας) το δημοτικό συμβούλιο να  επικαιροποιησει το διεκδικητικό πλαίσιο που έχει εγκρίνει το Δ.Σ .

  (Υπενθυμίζουμε ότι για αυτά τα θέματα  έχουμε διατυπώσει  συγκεκριμένη θέση με την 160/2015 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ) και με αυτό τον τρόπο να καθορίσουμε εκ νέου τις θέσεις με τις οποίες θα αγωνιζόμαστε και τα επόμενα χρόνια, για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα των συμπατριωτών μας σε υγειονομικές υπηρεσίες και υποδομές που να καλύπτουν της σύγχρονες ανάγκες μας. 

  Σχετικά με το πλαίσιο διεκδικήσεων με το οποίο πρέπει και το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε την προσπάθεια υπεράσπισης της ασφαλούς λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας των νησιών μας.  

  Καταθέτουμε μια πρόταση που βασίζεται στην ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβούλιου Ικαρίας (160-2015), με την οποία τα προηγούμενα χρόνια (2015-2016-2017) οργανώθηκαν μαζικές κινητοποιήσεις στο Υπουργείο Υγείας με την συμμετοχή τόσο του ΣΕΝΙ όσο και δεκάδων σωματείων εργαζόμενων και  συλλόγων του νησιού και τις παροικίας της Αττικής. Πιστεύοντας ότι αν αυτά που πριν 5 χρόνια ήταν επίκαιρα και οδήγησαν όλες τις δημοτικές παρατάξεις να εγκρίνουν αυτό το πλαίσιο, με το οποίο τα διεκδικούσαμε από κοινού όσα τότε κρίναμε ως αναγκαία. Σήμερα μπροστά στην επιθετικότητα των κυβερνητικών σχεδιασμών αποτελούν πολύ περισσότερο μια  αναγκαία πρόταση ενότητας και αγώνα.

 Πρόταση την οποία καλούμε όλους τους Δημοτικούς σύμβουλους της Ικαρίας να εγκρίνουν και πάλι, ώστε η διεκδίκηση μας να αποκτήσει την μεγίστη δυνατή στήριξη και μαζικότητα.  

  Η πρόταση για το συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων οφείλεται στην πεποίθηση μας ότι όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε από τις εξελίξεις άλλα στις παρούσες συνθήκες το κρίνουμε  εξαιρετικά αναγκαίο. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμιά διάθεση η κυβέρνηση της ΝΔ να το αποδεχτεί, όμως οι διεκδικήσεις μας πρέπει να μπαίνουν στην κρίση  της κοινωνίας ανεξάρτητα από το αν είναι στα «μέτρα  του συστήματος» για να τις αποδεχτεί, και δεν μπορεί στο όνομα της «μαζικότητας» να μην λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, στους εργαζόμενους, και  να μην καταθέτουμε  και την κατά την γνώμη μας πρόταση  διεξόδου.

  Εμείς παλεύουμε για  ένα σύστημα υγείας που θα είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, και όχι το σημερινό που μόνο κατ’ ευφημισμό είναι «ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΩΡΕΑΝ». Ενός συστήματος που κοστίζει πανάκριβα στον ελληνικό λαό που αποτελεί τον κύριο οικονομικό αιμοδότη τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών δομών υγειάς. Γιατί ακόμα και αν διατηρηθεί η αυτοτελής λειτουργία των δομών υγείας στα νησιά μας, για εμάς είναι σοβαρό πρόβλημα επίσης τι υπηρεσίες θα παρέχονται και πόσοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτές, και αυτό δεν διασφαλίζεται μόνο με αγώνα «αμυντικό».

Σχέδιο απόφασης

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση, σε συνδυασμό με τους επικινδύνους σχεδιασμούς  που  προβάλει η κυβέρνηση, όπως την πολιτική των συγχωνεύσεων της μείωσης των περιφερειακών νοσοκομείων και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος Υγείας, πολιτική που έχει κοστίσει πανάκριβα στο λαό του νησιού και της  χώρας.

Δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ικανό να διαλύσει  και τις ελάχιστες  υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο νησί μας.

 Όπως  όλα δείχνουν η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει σε εφαρμογή και στα νησιά μας τον σχεδιασμό της μετατρέποντας το νοσοκομείο σε κέντρο υγείας και επαναφέροντας στον ορίζοντα την  συγχώνευση με το νοσοκομείο της Σάμου, σχεδιασμό που είχαν παρουσιαστεί και πριν λίγα χρόνια, αλλά  είχαν αποτρέψει με τους αγώνες τους οι κάτοικοι,  οι συνδικαλιστικοί και μαζικοί φορείς από κοινού με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.

 Σήμερα  πρέπει να  κάνουμε  για μια φορά ακόμα  καθαρό ότι :   

 • Καταγγέλλουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς συγχωνεύσεων και μείωσης των περιφερειακών νοσοκομείων καθώς και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος Υγείας .
 • Τασσόμαστε κατά των διατάξεων που με πρόσχημα την ανάγκη για καθολικό εμβολιασμό οδηγούν σε ποινές, στέρηση μισθού και απειλές για απολύσεις.
 • Διεκδικούμε την άμεση ανάκληση  των αναστολών από την εργασία και την άδεια των υγειονομικών.
 • Λεμέ  ΟΧΙ στο διαχωρισμό των εργαζομένων,  γιατί αυτή την στιγμή το κρίσιμο είναι όλοι οι εργαζόμενοι, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους.
 • Δηλώνουμε ότι θα υποστηρίξουμε όσες κινητοποιήσεις διεκδικούν την ασφαλή λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας των νησιών μας, μέσα από ένα  σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο και δωρεάν.

   Όλη  η λογική των διεκδικήσεων μας  περιγράφεται με τη φράση: 

« Αποκλειστικά δημόσιο-δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας για όλους,   χωρίς Όρους και προϋποθέσεις, όλες τις μέρες και όλες τις ώρες του χρόνου.

Καμία επιχειρηματική δράση στο χώρο της Υγείας ».

 • Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μονάδων Υγείας -Πρόνοιας και των ασφαλιστικών ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 • Απαιτούμε να καταργηθεί κάθε είδους πληρωμή από τους ασθενείς που  προσέρχονται, για εξετάσεις στα εργαστήρια του νοσοκομείου ή και για αναγκαίες θεραπείες, επεμβάσεις, νοσηλεία είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, Έλληνες   ή μετανάστες.
  •  Μαζικές προσλήψεις μόνιμου & πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
 • Να σφραγιστούν τα βιβλιάρια όλων των ανασφάλιστων. 
 • Διεκδικούμε Δωρεάν, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλους (εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους) με ευθύνη του ΕΟΔΥ,(και στα λιμάνια και το αεροδρόμιο), ώστε να ελεγχθεί η διασπορά του ιού.

Πλαίσιο αιτημάτων για  Ικαρία

Για το Νοσοκομείο να υπάρχουν:

  •  Όλες οι αναγκαίες κλινικές (παθολογική, χειρουργική, παιδιατρική, γυναικολογική, καρδιολογική)  με τις απαιτούμενες  ειδικότητες γιατρών.
  •  Όλες οι αναγκαίες ιατρικές ειδικότητες που λείπουν (Πνευμονολόγος, οφθαλμίατρος, νευρολόγος, ουρολόγος, ψυχίατρος, ενδοκρινολόγος). Άμεση ανάγκη η κάλυψη της θέσης του Αναισθησιολόγου, επίσης απαιτείται όλες οι ειδικότητες να γίνουν τουλάχιστον διπλές με αιχμή αυτές του Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Παιδίατρου, ΩΡΛ.
  •  Νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες.
  •  Όλο το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό και βοηθητικό) να είναι μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
 • Στελέχωση και λειτουργία της Μονάδας τεχνητού Νεφρού
 • Δημιουργία σταθμού  Αιμοδοσίας.
 • Δημιουργία τουλάχιστον Μονάδα αυξημένης φροντίδας, αν όχι ΜΕΘ.
 • Όλη η απαραίτητη εργαστηριακή κάλυψη και ο απαραίτητος και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός.
 • Όλη η αναγκαία υποδομή για ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης.
 • Τμήμα επειγόντων περιστατικών που να λειτουργεί αυτοδύναμα όλο το 24ωρο.
 • Σύνδεση του Νοσοκομείου με τα Κ.Υ.

Για τα Κέντρα Υγείας να υπάρχουν:

 • Ένα Κ.Υ. σε κάθε Δημοτική ενότητα της επαρχίας μας, που να καλύπτει πλήρως την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. (Δηλαδή: αναβάθμιση του Π.Ι στις Ράχες σε Κ.Υ, βελτίωση του εξοπλισμού,  ασθενοφόρο. Πλήρης στελέχωση του Κ.Υ. στον Εύδηλο τουλάχιστον σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του).
  • Ειδικά για τις Ράχες άμεση πρόσληψη γενικού παθολόγου και νοσηλευτικού προσωπικού στο Περιφερειακό Ιατρείο. 
 • Σύνδεση των Κ.Υ με τους χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας. (Γιατροί εργασίας, σχολίατροι, αθλίατροι).
 • Οικογενειακοί γιατροί και παιδίατροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Κ.Υ (που θα παρακολουθούν όλα τα μέλη της οικογένειας).
 • Υπηρεσίες πρόληψης,  υγιεινής και ασφάλειας.
 • Επιδημιολογικές μελέτες καθώς και μελέτες για τη νοσηρότητα που οφείλονται σε τοπικούς νοσογόνους παράγοντες.
 • Ειδικευμένοι γιατροί για όσους ασθενείς κάνουν  χρήση των ιαματικών λουτρών.
 • Περιφερειακά Ιατρεία, παραρτήματα των Κ.Υ, στελεχωμένα σύμφωνα με τις ανάγκες. 
 • Ιδιαίτερα στο αγροτικό ιατρείο Καρκιναγρίου και λόγω κατάστασης οδικού δικτύου και μεγάλης απόστασης από τα Κ.Υ. να υπάρχει και ειδικευμένος γιατρός, νοσηλεύτρια και να σταθμεύει ασθενοφόρο.                            

Για το ΕΚΑΒ:

 • Να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος επείγουσας βοήθειας έτσι που να καλύπτει κάθε επείγον περιστατικό.  

Πρόνοια: 

 • Να οργανωθεί ιδιαίτερη φροντίδα με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειες τους, τους ηλικιωμένους, τους χρόνια πάσχοντες και τους νεφροπαθείς.
 • Δημόσιο και δωρεάν πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για όλους (χωρίς πλαφόν εξαιρέσεις και περικοπές), με μόνιμο προσωπικό.
 • Δωρεάν μετακίνηση των ασθενών και των συνοδών τους.

Πρόληψη:

  • Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημόσιου συστήματος Υγείας και να παρέχονται δωρεάν. 
  •  Συστηματικοί εμβολιασμοί με ευθύνη του κράτους για όλα τα παιδιά. 
  •  Προληπτικές γυναικολογικές εξετάσεις για όλες τις γυναίκες.
 •  Επαναφορά για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως του επιδόματος τοκετού.
 •  Να τοποθετηθούν άμεσα γιατροί σε όλα τα πλοία με ευθύνη του κράτους.

 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κ. Περρής (ΑΣΠΙ) είπε:

 

«H κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας, κάνοντας χρήση της δημιουργικής λογιστικής, πρακτική που κάποτε κατέκρινε, θέλει να μας πείσει ότι το σύστημα υγείας της χώρας ενισχύθηκε τους τελευταίους μήνες της υγειονομικής κρίσης. Όποιος πολίτης όμως χρειαστεί τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας (ΕΣΥ) διαπιστώνει τις τραγικές ελλείψεις και προσγειώνεται στην πραγματικότητα. 

        Για να δούμε τι συμβαίνει στο νησί μας. 

Τα περιφερειακά ιατρεία τον περισσότερο καιρό δε λειτουργούν. Στελεχώνονται περιστασιακά, συνήθως τους θερινούς μήνες, από αγροτικούς ιατρούς και στη συνέχεια κλείνουν ξανά. Το κατ΄ όνομα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ραχών δεν έχει στελεχωθεί ποτέ με τις απαραίτητες και προβλεπόμενες από το ΦΕΚ σύστασής του ειδικότητες (παθολόγου, ορθοπεδικού, παιδιάτρου) και στην ουσία λειτουργεί ως ένα απλό περιφερειακό ιατρείο. 

Το Κέντρο Υγείας Ευδήλου υπολειτουργεί, με  λιγότερο από το μισό ιατρικό προσωπικό που προβλέπεται στο ΦΕΚ σύστασής του.

 Στο Νοσοκομείο – Κ.Υ. του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας  μεγάλο μέρος του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού είναι συμβασιούχοι των οποίων η σύμβαση λήγει εντός του έτους.  Οι ελλείψεις των ιατρών είναι τόσο σοβαρές, ώστε προκύπτουν προβλήματα τόσο στις εφημερίες όσο και στη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων  και των επειγόντων περιστατικών. 

       Έχουμε από έναν έως κανέναν ιατρό σε νευραλγικές ειδικότητες, όπως αυτές του παθολόγου, του χειρουργού  του αναισθησιολόγου και του παιδιάτρου, όπως επίσης εδώ και χρόνια δεν έχουμε δει  ιατρούς σε απολύτως απαραίτητες ειδικότητες για τον τόπο, όπως αυτές του ενδοκρινολόγου, του πνευμονολόγου, του οφθαλμιάτρου και του ψυχολόγου.  Κάποιες από αυτές τις θέσεις βέβαια μπορεί  στα χαρτιά να είναι καλυμμένες, στην πραγματικότητα όμως τις καταλαμβάνουν ιατροί που χρησιμοποίησαν οργανικά κενά του νοσοκομείου μας, για να προσληφθούν, να παίξουν από κοινού με τη διοίκηση  το επικοινωνιακό παιχνίδι βγάζοντας φωτογραφίες που συνοδεύουν διθυραμβικές ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα ΜΜΕ και ΜΜΔ,  και στη συνέχεια, με τη γνώριμη σε όλους πλέον τακτική του πολιτικού μέσου, να μετακινηθούν σε άλλο νοσοκομείο της αρεσκείας τους και της βολής τους, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των κατοίκων της Ικαρίας. Το Νοσοκομείο Ικαρίας υποβαθμίζεται μεθοδικά και ταχύτατα σε Κέντρο Υγείας ( ο τίτλος Νοσοκομείο μόνο μένει να αφαιρεθεί από την ταμπέλα). Αυτό εξάλλου δείχνει και η αύξηση των αεροδιακομιδών. Και η κατάσταση επιδεινώθηκε τραγικά με την εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του νόμου που βγάζει σε αναστολή όσους εργαζόμενους  δεν επιθυμούν ( για λόγους προσωπικούς) να εμβολιαστούν. Εξέλιξη που  από μόνη της αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης.

Όσον αφορά την αξιοποίηση του αξονικού τομογράφου,  αντί της αυτονόητης πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού, προκρίθηκε  η εξ αποστάσεως αξιολόγηση των αξονικών τομογραφιών από το «πατρικό» ιδιωτικό Ιατρικό Κέντρο (μιλάνε για υιοθεσία του νοσοκομείου μας), με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το λυπηρό είναι ότι ένα μέρος της κοινωνίας και των εκπροσώπων της στο ΔΣ ένιωσε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον μεγιστάνα της ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης.

Για τη  μονάδα  τεχνητού νεφρού, που τόσος λόγος έχει γίνει και τόσοι επίσημοι έχουν περάσει, για να εξαγγείλουν την επικείμενη λειτουργία της, στήνοντας πανηγυρικές φιέστες,  δε χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα. Το ΕΚΑΒ υποστελεχωμένο δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο ρόλο του και να καλύπτει ταυτόχρονα τη Βόρεια και τη Νότια Ικαρία. Πρόσφατο παράδειγμα η ανάγκη για επείγουσα διακομιδή μικρού παιδιού στην περιοχή του Αγ. Κηρύκου, η οποία όμως ήταν αδύνατη γιατί το ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ βρισκόταν στη Δυτική Ικαρία ( δυο ώρες δρόμο μακριά).

Για άλλη μια φορά ερχόμαστε να καταγράψουμε και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα.

 • Τη μόνιμη στελέχωση των περιφερειακών ιατρείων και του Κέντρου Υγείας Ευδήλου
 • Την κάλυψη των κενών του Νοσοκομείου Αγίου Κηρύκου, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές μας ανάγκες.
 • Τη μετατροπή του χειρουργικού και του γυναικολογικού τμήματος σε κλινικές με το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται προγραμματισμένα χειρουργεία και τοκετοί.  
 • Τη στελέχωση και τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού η οποία θα ανακουφίσει αρκετούς συμπατριώτες μας που κάθε βδομάδα ταξιδεύουν στη Σάμο, επίσης θα επαναπατρίσει πολλούς οι οποίοι έγιναν εσωτερικοί μετανάστες για λόγους υγείας  και θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς ακόμα, να επισκέπτονται απρόσκοπτα το νησί μας. 
 • Την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο μας. 
 • Την πρόσληψη προσωπικού, ώστε να μπορεί το ΕΚΑΒ να εξυπηρετεί συγχρόνως περιστατικά ανάγκης και στις δύο πλευρές του νησιού.

 Συμφωνούμε για την καθιέρωση κινήτρων για την πλήρωση θέσεων στην ακριτική Ικαρία. 

Πολλοί μάχιμοι γιατροί έρχονται στο νησί με όλη την διάθεση να προσφέρουν αλλά αποχωρούν απογοητευμένοι, γιατί δεν τους δίνονται τα μέσα για να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Έχουν περάσει γυναικολόγοι, που ήθελαν να γίνονται εδώ τοκετοί, χειρουργοί που ήθελαν να κάνουν περισσότερη δουλειά αλλά απηύδησαν από το ότι δεν τους δίνονταν τα απαραίτητα μέσα και έφυγαν. Να απαιτήσουμε από την Πολιτεία να έχουν οι γιατροί τα μέσα να λειτουργούν.

  Αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ο ένας από τους ορθοπεδικούς είναι να πάρει μετάθεση, ο αναισθησιολόγος αποχωρεί σε λίγες μέρες. Με τα μέτρα για τους εμβολιασμούς βγαίνουν εκτός άλλοι δύο γιατροί, τρεις νοσηλευτές, δύο εργαζόμενοι του ακτινολογικού τμήματος. Στο παθολογικό τμήμα δεν υπάρχει παθολόγος. Ο διευθυντής του ιατρικού προσωπικού επιβλέπει κάποια πράγματα, όσα μπορεί ως καρδιολόγος. Στο χειρουργικό τμήμα, δεν υπάρχει κανείς να επιβλέψει και επιβλέπει ο ορθοπεδικός σε όσα πράγματα μπορεί.

Για αιματολογικές εξετάσεις δεν υπάρχει κάποιος στο μικροβιολογικό για να τις γράψει ενώ για να γράψει κάποιος φάρμακα σήμερα, θα του κλείνανε ραντεβού σε είκοσι μέρες, αρχές Οκτώβρη. 

Οι γιατροί που είτε ήδη λείπουν είτε φεύγουν είναι το 40% των γιατρών που συνήθως έχουμε στο νοσοκομείο.

Πρέπει να γίνουν ενέργειες με όλους τους φορείς οργανωμένα και συνεχώς.»

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Σταμούλος (Ανεξάρτητη Πανικαριακή Κίνηση) πρότεινε να κληθεί ο Βουλευτής του νομού, κ. Χρ. Στεφανάδης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σάμου και εκπρόσωπος του Υπουργείο Υγείας για να συζητηθεί το θέμα. Πρότεινε να υποβάλλουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τις παραιτήσεις τους, ως μέσο πίεσης.

 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελ. Κόχυλας (Κοινωνία Πολιτών) τόνισε ότι από την εποχή που ξεκίνησαν τα μνημόνια ξεκίνησε η παθογένεια του Ε.Σ.Υ. και του νοσοκομείου ειδικότερα. Η πρόταση του Δήμου με βρίσκει σύμφωνο αλλά είναι μια ουτοπική πρόταση. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει θέληση να στηριχτεί το Ε.Σ.Υ. ή όχι. Θεωρώ ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση της υγείας, γιατί είναι μεγάλο το κόστος και ενδεχομένως να θέλουν να το μετακυλήσουν σε άλλα χέρια. 

Άρα δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι πως ό,τι θα ξεκινήσουμε θα ευοδωθεί. Αν δούμε ότι σε άλλα κράτη χειροκροτούσαν τους γιατρούς και εδώ τους έδερνε η αστυνομία, είναι ενδεικτικό για το πώς βλέπει η σημερινή κυβέρνηση την δημόσια υγεία. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι που να έχει αποτελέσματα, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα το χειροκροτήσουμε, που θα σταθούμε δίπλα στον Δήμο. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι πίσω από το μυαλό κάποιων κυβερνητικών είναι η μεταφορά της Δημόσιας υγείας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Ακολούθησε παρέμβαση του προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ικαρίας, κ. Σωτ. Δρούλια που είπε ότι «περιμένουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο μια ξεκάθαρη απαίτηση να παρθεί πίσω η  υποχρεωτικότητα και οι αναστολές εργασίας των υγειονομικών. 

 Γίνεται εργαλειοποίηση της πανδημίας ώστε: α)να κρυφτούν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για το ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την δημόσια υγεία και να πεταχτεί το βάρος στους εργαζόμενους και μόνο, β) να θεωρηθούν οι εργαζόμενοι και δη οι ανεμβολίαστοι, υπεύθυνοι τόσο για την πορεία της πανδημίας αλλά και για την πορεία της οικονομίας και γ) η υποχρεωτικότητα είναι ένα μέσο, που είναι πασιφανές, ότι δεν έχει κανένα υγειονομικό ενδιαφέρον. Είναι ένα πολιτικό μέσο που χρησιμεύει για την υποταγή των εργαζομένων στις συγκεκριμένες πολιτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη υπογραφή, που έβαλε ο κ. Πλεύρης μετά τις αναστολές μας, ήταν η εκχώρηση τμημάτων των νοσοκομείων σε ιδιώτες. Είναι ξεκάθαρη η στόχευση.

 Αν αυτή τη στιγμή εργαλειοποιείται κάτι είναι ο κορωνοϊός εις βάρος των δικαιωμάτων μας στην εργασία, στην ασφάλεια και στην υγεία.

Απολύσεις στην υγεία ήθελαν να κάνουν πάντοτε, τώρα δόθηκε η ευκαιρία.

Απαιτώ μια διευκρίνηση: τι εννοούσε ο κύριος Δήμαρχος όταν μίλησε για εργαλειοποίηση. Εμείς οι εργαζόμενοι, δεν εργαλειοποιούμε καμία κατάσταση. Δουλεύουμε πολλά χρόνια και έχουμε αντιμετωπίσει ελλείψεις προσωπικού, ελλειπή μέσα ατομικής προστασίας, περιστατικά κορωνοϊου πριν τα εμβόλια.

  Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο ότι η υποχρεωτικότητα δεν είναι υγειονομικό μέσο. Πληροφορίες από την Βρετανία, το Ισραήλ, από μεγάλα πανεπιστήμια δείχνουν ότι το εμβόλιο προστατεύει αλλά δεν εμποδίζει ούτε την μετάδοση ούτε την νόσηση ούτε τον θάνατο αυτού που έχει κάνει το εμβόλιο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί θεωρούμαστε δημόσιος κίνδυνος αφού όλοι μεταδίδουν και όλοι νοσούν.  Αυτό που θέλουμε είναι να γυρίσουν πίσω όλοι οι εργαζόμενοι. Είναι ένα άδικο μέτρο. Αν ο Δήμαρχος εννοεί ότι εμείς εργαλειοποιούμε την κατάσταση για να αναδείξουμε τα προβλήματα του νοσοκομείου, το θεωρούμε απαράδεκτο. Με τις κινητοποιήσεις του κόσμου καταφέραμε να ανατρέψουμε τον μνημονιακό νόμο για τις συγχωνεύσεις. Προφανώς ο Δήμος πρέπει να μπει μπροστά σε αυτούς τους αγώνες που ξεκινάει η τοπική κοινωνία και χαιρετίζουμε όποιους συμβάλουν με τον τρόπο τους σε αυτό.

 Έχουμε καταθέσει μήνυση κατά των διοικητών των δύο νοσοκομείων και κατά του βουλευτή του νομού, γιατί αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί με ανυπόγραφα, ανασφαλή προγράμματα. 

 • Τα επείγοντα λειτουργούν μόνο με αγροτικούς γιατρούς, χωρίς την άμεση επίβλεψη ειδικού
 • Σχεδόν μισός μήνας χωρίς κομβικές ειδικότητες. Η χειρουργική κλινική έχει βάλει λουκέτο, δεν έχουμε παθολόγο. Ποιος βλέπει τα Covid λοιπόν; Είμαστε νοσοκομείο αναφοράς Covid, χωρίς παθολόγο και χωρίς αξονικό. Ποιος έχει ευθύνη για αυτά;
 • Ο νόμος έλεγε ότι θα έρθουν αντικαταστάτες. Δεν έχει έρθει ούτε ένας. Είναι υπόλογοι αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο μεροληπτικά για τους εργαζόμενους που βγάζουν σε αναστολή.
 • Αναισθησιολόγος, ένας υπό συνταξιοδότηση και φεύγει. Παιδίατρος, το μισό μήνα εφημερία. Αξονικός τομογράφος και ακτινολόγος 

 Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Αυτό το φωνάζουμε ενάμιση χρόνο με την πανδημία και πριν από την πανδημία. Δεν μπορεί να επικαλείται κανείς ότι τα λέμε τελευταία στιγμή.

 Αν υποθέσουμε ότι εργαλειοποιούμε αυτή την ιστορία, να σας θυμίσω ότι, την περίοδο που λεγόταν για την Ικαρία ότι είναι Covid free, είχαμε στείλει αιτήσεις στον Δήμο και στην Διοίκηση του νοσοκομείου που ρωτάμε γιατί δεν γίνονται μαζικά τεστ στην Ικαρία. Προφορικά μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν απαντάμε σε δημοσιεύματα. 

 Ο τουρισμός ξεκίνησε ενώ ήμασταν σε lockdown. Δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, όπως ζήτησαν οι γιατροί του νοσοκομείου, οι οποίοι ποτέ δεν ρωτήθηκαν σε καμία επιτροπή που συνεδρίαζε για υγειονομικά μέτρα κατά την διάρκεια του κορωνοϊου.

 Άρα λοιπόν τα προβλήματα του νοσοκομείου διογκώθηκαν με την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας, η οποία δεν έχει κανένα υγειονομικό όφελος. Πρέπει να απορριφθεί χωρίς πολλούς αστερίσκους. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται να σπιλώνονται έτσι επιστήμονες και εργαζόμενοι.

 Πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να σταθεί δίπλα στους πολίτες και στους εργαζόμενους, που τόσο καιρό προωθήσαμε την υγεία. Οι ικαριώτες πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στο τι γίνεται αύτη τη στιγμή στο νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Είναι ένα γεγονός που το φωνάζουμε καιρό και απορούμε γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα που η ιστορία έφτασε στο και πέντε.

 Ζητάμε:

–  να καταγγελθεί η διάλυση του νοσοκομείου,

 – να ζητηθεί να αρθεί η υποχρεωτικότητα και να επιστρέψουν όλοι οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους, με τα μέτρα προστασίας που λάμβαναν πάντα και κάνοντας δύο δωρεάν rapidtest  

 Όσοι είμαστε σε αναστολή δεν θα γυρίσουμε πίσω κι αυτό είναι απόφαση της συνέλευσής μας και εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Δεν είναι δυνατό η κοινωνία να καταλαβαίνει πράγματα και άνθρωποι που είναι εκλεγμένοι και βλέπουν τι γίνεται, να μην  κατανοούν ότι αυτή τη στιγμή καταστρέφονται άνθρωποι, στοχοποιούνται άνθρωποι, ένα σύγχρονο κυνήγι μαγισσών.

 Τα προβλήματα στο νοσοκομείο είναι τεράστια, όπως σκιαγραφήθηκαν πριν. Ζητάμε προσλήψεις, ζητάμε να γυρίσουμε πίσω στη δουλειά, γιατί είναι ένα άδικο μέτρο και δεν έχει καμία αξία. Οι ανεμβολίαστοι μεταδίδουμε όπως μεταδίδουν και οι εμβολιασμένοι, όποιος δεν το βλέπει αυτό έχει σκοπιμότητα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Μπορείτε να ανατρέξετε στη βιβλιογραφία. Ο νόμος λέει ότι φεύγουμε από τη δουλειά απλήρωτοι, χωρίς ασφάλεια, γιατί  είμαστε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Αν είναι δυνατόν! Πείτε μου μια μελέτη που να λέει ότι γιατρός κόλλησε ασθενή. Εγώ αντίθετα μπορώ να σας πω ότι κόλλησαν γιατροί από ασθενείς. Επίσης μπορώ να πω ότι υπάρχουν ασθενείς που κόλλησαν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις που τους οδήγησαν στο θάνατο, αλλά δεν έγινε καμία πρόσληψη προσωπικού.»

 

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Π. Καραγιαννάκης σχολίασε ότι το πρόβλημα του νοσοκομείου δεν είναι μόνο η υποχρεωτικότητα και ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει βγάλει απόφαση κατά της υποχρεωτικότητας στην προηγούμενη συνεδρίασή του. Επισήμανε την έλλειψη διευθυντή, λόγω παραίτησης του τελευταίου  και τόνισε ότι δεν πρέπει να πάμε σε προσωρινό αντικαταστάτη αλλά να προκηρυχθεί θέσης αναπληρωτή διευθυντή του νοσοκομείου της Ικαρίας.

 

 Ο Δήμαρχος κ. Καλαμπόγιας απάντησε στον πρόεδρο του Συλλόγου εργαζομένων ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βάζει τον εαυτό του στο κάδρο της εργαλειοποίησης.

 «Απηύθυνα ένα κάλεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, είμαστε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές παρατάξεις, προερχόμενοι όλοι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να εργαλειοποιήσει, οποιοδήποτε θέμα. Ζήτησα συναίνεση, να αφήσουμε κομματικές γραμμές, γιατί δεν πρέπει να αποτελεί θέμα κομματικής αναμέτρησης αλλά ουσιώδες κίνητρο για να παραμείνουμε στο νησί. Το θέμα Υγείας είναι ουσιώδες για εμάς, Κι όσο αφορά την υποχρεωτικότητα, αναλωθήκαμε να κουβεντιαζουμε αυτό και όχι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο. Έχουμε λάβει σχετική απόφαση και ταχθήκαμε στο πλευρό αυτών που έχουν βγει σε αναστολή.»

 

 Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φ. Καρούτσος (ΛΑΣ) είπε, μεταξύ άλλων, ότι αυτές είναι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης για να παραδοθεί η υγεία στην κερδοφορία. Το θέμα είναι πολιτικό και με πολιτικούς όρους θα το αντιμετωπίσουμε, χωρίς προσπάθεια ουδέτερων όρων. Καλούμε όλο τον λαό της Ικαριάς να κινητοποιηθεί. Δεν θέλουμε την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Θέλουμε καθολικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας.

 

  Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Γαγλίας (ΑΣΠΙ) είπε ότι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψι και μια ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας του Αγίου Κηρύκου, που αφορά την υποστελέχωση του νοσοκομείου της Ικαρίας, την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, την στελέχωση της μονάδας τεχνητού νεφρού και του αξονικού τομογράφου. 

 Στόχευση της κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποίηση του τομέα της δημόσιας υγείας και εργαλειοποιεί την πανδημία για ολοκλήρωση των σχεδίων τους αναίμακτα και ανώδυνα, μέσω και της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. 

 Διεκδικούμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου και γενικότερα των δομών υγείας.   Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση του νοσοκομείου σε κέντρο υγείας. Καθιέρωση κινήτρων μοριοδότησης, για την πλήρωση θέσεων στα ακριτικά νησιά και ειδικά στην ακριτική Ικαρία.

 Απόσυρση του μέτρου των αναστολών των υγειονομικών, που μετατρέπουν αυτόματα τα μικρά νοσοκομεία σε κέντρα υγείας.

 

 Η δημοτική σύμβουλος κ. Μ. Μπινίκου (ΠΕΑ) ζήτησε άμεση ανάκληση του μέτρου της αναστολής που έδωσε το τελειωτικό πλήγμα. Άμεση ανάκληση αποσπάσεων αυτών που χρησιμοποίησαν το νοσοκομείο Ικαρίας για να πάνε εκεί που θέλουν. Πρέπει να διεκδικήσουμε μαχητικά την στελέχωση του νοσοκομείου.

  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω και με ψήφους δέκα (10) υπέρ (κ. Π. Καραγιαννάκης, κ. Β. Κακόγιαννος, κ. Ν. Καλαμάρας. κ. Φ.Τσαντές, κ. Φ.Ράπτης, κ. Δ.Τσαγκά, κ. Μ. Μπινίκου, κ. Σ. Πολίτης, κ. Ηλ.Γαγλίας, κ. Κ. Περρής)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 Ο Δήμος Ικαρίας, ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη λύση προβλημάτων των νησιωτών τους οποίους αντιπροσωπεύει, βρίσκεται μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση: Το νοσοκομείο του νησιού το οποίο για πολύ καιρό, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, παρέμενε υποστελεχωμένο, σήμερα “βουλιάζει” με αποτέλεσμα να τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η ζωή των νησιωτών και των επισκεπτών της Ικαρίας.

 Θεωρούμε καθήκον μας, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση του καθενός, τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις, να δουλέψουμε προς το συμφέρον του νησιού μας και να απαιτήσουμε:

 

1)Πλήρη στελέχωση των θέσεων του Νοσοκομείου,  των περιφερειακών ιατρείων και του Κέντρου Υγείας Ευδήλου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Τη στελέχωση και τη λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση του αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο μας

2)Την πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί συγχρόνως περιστατικά ανάγκης και στις δύο πλευρές του νησιού.

3)Άμεση ανάκληση των αποσπάσεων που έχουν δεσμεύσει τις οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου Ικαρίας.

4)Άμεση ανάκληση της απόφασης αναστολής των υγειονομικών που παραμένουν αναντικατάστατοι.

5) Άμεση προκήρυξη πρόσκλησης για θέση αναπληρωτή Διευθυντή του Νοσοκομείου.

6)Παροχή κινήτρων σε γιατρούς, για την πλήρωση θέσεων στα ακριτικά νησιά και ειδικά στην ακριτική Ικαρία

Η Υγεία των κατοίκων του νησιού είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό και απαιτούνται άμεσα λύσεις από τους υπεύθυνους.

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Ν. Λαρδάς, κ. Σπ. Τέσκος, κ. Β. Καρίμαλη-Λαρδά, κ. Φ. Καρούτσος, κ. Σ. Κόχυλας, κ. Στ. Κουντούπης, κ. Γ. Καλογερής και κ. Ελευθ. Κόχυλας ψήφισαν τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ν. Σταμούλος δήλωσε «παρών».

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2021

 

 Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Καραγιαννάκης

              

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,359ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,190ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ