Η Κυκλική Οικονομία στο επίκεντρο του Συμβουλίου Περιβάλλοντος

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε. προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δύο πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία: την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία και τη διεπαφή μεταξύ των χημικών, των προϊόντων και των αποβλήτων.

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να περιοριστεί ο αρνητικός αντίκτυπος των πλαστικών υλών και των μικροπλαστικών σωματιδίων, καθώς και των επικίνδυνων χημικών ουσιών αντιστοίχως, στο περιβάλλον.

Στις συζητήσεις τους, οι υπουργοί επικεντρώθηκαν σε προσεγγίσεις που έχουν ως στόχο να προαχθούν η σημαντική αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών υλών, καθώς και η ασφαλής ανάκτηση αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Ο κ. Neno Dimov, υπουργός περιβάλλοντος και υδάτων της Βουλγαρίας δήλωσε:

«Πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον μας από τη ρύπανση από τα πλαστικά. Πρέπει επίσης να προστατέψουμε τις θάλασσές μας από τα μικροπλαστικά σωματίδια. Σήμερα κάναμε ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα προς την ανάληψη δεσμεύσεων που θα μας επιτρέψουν να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας να προστατέψουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών μας».

Οικολογική καινοτομία
Κατά τη διάρκεια γεύματος, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις με τον Επίτροπο κ. Vella σχετικά με την οικολογική καινοτομία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Πράσινος προσανατολισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Οι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συζήτησαν επίσης τις πτυχές της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που αφορούν το περιβάλλον. Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης πώς οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή μπορούν να αποτυπωθούν στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ μετά το 2020.

Υπενθυμίζοντας τις αποδεδειγμένες δυνατότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης μέσω των πράσινων βιώσιμων επενδύσεων και χρηματοδότησης, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι είναι αναγκαία η κατάλληλη αποτύπωση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στο ΠΔΠ.

Άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στο πλαίσιο δημόσιας συνεδρίασης, το Συμβούλιο είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσίαση της Επιτροπής όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά. Η ενημέρωση από την πολωνική αντιπροσωπεία σχετικά με την COP24 και συναφείς δράσεις για την κλιματική αλλαγή μεταδόθηκε επίσης ζωντανά.

 

Αναδημοσίευση από : https://www.neapaseges.gr

About ikariaki.gr