Ερώτηση για την πορεία των έργων του δήμου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο   

Ικαρία, 10  Ιουλίου  2020

     Προς την διοίκηση  του δήμου Ικαρίας

 

Ερώτηση για την πορεία  των έργων του δήμου Ικαρίας  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο   

    Κύριε δήμαρχε, όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχουν εξασφαλιστεί από το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020» , χρηματοδοτήσεις για ορισμένα αναγκαία έργα.

  Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη διοίκηση του δήμου Ικαρίας έκανε σημαντική προσπάθεια ώστε να τροποποιηθούν και οι διαδικασίες υλοποίησης του, αλλά κυρίως να αυξηθούν τα έργα τα οποία διεκδικούσαν οι δήμοι (Συνημμένο 1), με αποτέλεσμα ο δήμος Ικαρίας να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση τριών εργων (Συνημμένα 2-3-4),  από ένα που εδικαιούτο με βάση την αρχική πρόσκληση του Υπουργείου οικονομίας & ανάπτυξης.

Υπενθυμίζουμε κυρίως για τους νέους συνάδελφους ότι ο δήμος Ικαρίας στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού» έχει εντάξει:

  • Την «Αξιοποίηση Υδρογεώτρησης Τσουρέδο » συνολικού προϋπολογισμού 530.000,00.
  • Την «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Αρεθούσας, Καραβόσταμο» συνολικού προϋπολογισμού 000,00.
  • Την «Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης Οικισμών Λαψαχάδες, Μανδριά, Γιαλισκάρι » συνολικού προϋπολογισμού 000,00.

Για τα ανωτέρω έργα θα θέλαμε ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες δημοπράτησης, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του δήμου, για την υλοποίηση τους .

Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020» έχει χρονικό ορίζοντα που πλησιάζει στο τέλος του, αντιλαμβάνεστε ότι επιβάλλεται η επίσπευση του συνόλου των διαδικασιών.

Επίσης στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού» (με την καθοριστική συμβολή του δήμου) έχουν ενταχθεί  με φορέα υλοποίησης το λιμενικό Ταμείο τα έργα:

  • «Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης λιμενικών δομών Λιμένα Αγίου Κηρύκου», συνολικού προϋπολογισμού680.000,00.
  • «Συμπληρωματικά έργα για την έναρξη λειτουργίας των νέων υποδομών λιμένα Ευδήλου» , συνολικού προϋπολογισμού000,00.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 4/2/2020 κατατέθηκε ερώτηση, στην οποία ζητούσαμε να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη του σχεδιασμού υλοποίησης των πράξεων αυτών, δυστυχώς 5 μήνες μετά καμία απάντηση δεν δόθηκε  όπως αλωστε και για όλες τις μέχρι σήμερα υποβληθείσες ερωτήσεις μας.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς

Συνημμένα :

  • Παρατηρήσεις Δήμου Ικαρίας για τον σχεδιασμό του Αναπτυξιακού προγράμματος Βορείου Αιγαίου. (Αρ. πρωτ : 3.948 – 2/7/2017)
  • Απόφαση ένταξης έργου Αξιοποίηση Υδρογεώτρησης Τσουρέδου (Αρ. πρωτ : 57735 – 31/5/2018)
  • Απόφαση ένταξης έργου «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Αρεθούσας, Καραβόσταμο» (Αρ. πρωτ : 59659 – 4/6/2018)
  • Απόφαση ένταξης έργου «Κατασκευή Δικτύου Άρδευσης Οικισμών Λαψαχάδες, Μανδριά, Γιαλισκάρι»  (Αρ. πρωτ : 34421 – 26/3/2019)

 

Check Also

ΑΣΠΙ: Με αφορμή την επαπειλούμενη εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών στην Ικαρία

Με αφορμή την επαπειλούμενη εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών στην Ικαρία   Η ιδιωτικοποίηση του τομέα της …