Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στο Βόρειο Αιγαίο

Ενέργειες που αφορούν στη μείωση των διαρροών του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης) και σε έργα κάλυψης υδρευτικών αναγκών (μηχανολογικός εξοπλισμός για την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων – περιορισμός διαρροών και κατανάλωσης). Οι επιμέρους δράσεις θα αφορούν σε:
Έργα αντικατάστασης, επισκευής, εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης σε τμήματα στα οποία αποδεδειγμένα παρατηρούνται απώλειες του μεταφερόμενου νερού.
Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αποδεδειγμένων υδρευτικών αναγκών (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.α.)
Έργα αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος.
Σε ποιους απευθύνεται
Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής
από 16/3/2020 έως 3/7/2020
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός
€ 7.000.000
Σχετικά αρχεία
Πρόσκληση (PDF – 761,32 Kb)
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.pepba.gr
Διεύθυνση
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ
22513 52000
Φαξ
22513 52014-5
Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
22513 52022
[email protected]

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://tinyurl.com/ruu2abg

Check Also

Εργασίες αντιστήριξης πρανών στον δρόμο Κάλαμος- Νας

Δελτίο Τύπου από το Επαρχείο Ικαρίας Η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, εκτελεί …