Δήμος Ικαρίας : Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ                                                     Άγιος Κήρυκος  25-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας                   Αριθμ. Πρωτ. : 6675

Ταχ. Κώδικας : 83300

Τηλ. :   2275350401,-412

Fax  :   2275022215

Email: [email protected]

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ :  Α)  Δήμαρχο Ικαρίας  κ. ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ Νικόλαο

                                      Β)   κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ικαρίας

 

 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Παναγιώτη                         11. ΛΑΡΔΑ ΚΑΡΙΜΑΛΗ Βασιλεία
 2. ΜΠΙΝΙΚΟΥ Μαρία                                            12. ΚΟΥΝΤΟΥΠΗ Στυλιανό                                                                        
 3. ΡΟΥΣΤΑ Κωνσταντίνο                                     13. ΚΑΛΟΓΕΡΗ Γεώργιο
 4. ΤΣΑΝΤΕ Φίλιππο                                              14. ΚΑΡΟΥΤΣΟ Φανούριο
 5. ΤΣΑΓΚΑ Δέσποινα                                            15. ΚΟΧΥΛΑ Σωτήριο
 6. ΡΑΠΤΗ Φώτιο                                                  16. ΓΑΓΛΙΑ Ηλία
 7. ΚΑΛΑΜΑΡΑ Νικόλαο                                       17. ΠΕΡΡΗ Κωνσταντίνο
 8. ΠΟΛΙΤΗ Σωτήριο                                              18. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Αθανάσιο
 9. ΛΑΡΔΑ Νικόλαο                                               19. ΣΤΑΜΟΥΛΟ Νικόλαο
 10. ΤΕΣΚΟ Σπυρίδωνα                                           20. ΚΟΧΙΛΑ Ελευθέριο

 

 

 Γ)Πρόεδρο Κοινότητας Χρυσοστόμου.

ΚΟΙΝ: κ.  Πολίτη Ανάργυρο, δημοτικό υπάλληλο για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης 12ης  συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου  2019 »

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 σε αντικατάσταση του άρθρου  67 Ν.3852/2010)

 

Παρακαλούμε όπως  προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο  στις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ικαρίας στο δίκτυο αειφόρων νήσων (ΔΑΦΝΗ). (εισηγητής Δήμαρχος).
 2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού όψεως, ορισμός υπόλογου. (Εισηγητής αντιδήμαρχος Οικονομικών).
 3. Εκλογή εκπροσώπων δήμου Ικαρίας στην Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου(εισηγητής Δήμαρχος).
 4. Ορισμός εκπροσώπων στη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας.(εισηγητής αντιδήμαρχος Αγίου Κηρύκου).
 5. Εγκριση μελέτης προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δήμου Ικαρίας (εισηγητής αντιδήμαρχος Ευδήλου).
 6. Ορισμός με κλήρωση δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Εργασίες βελτίωσης αγροτοδασικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Ραχών» (εισηγητής αντιδήμαρχος Ραχών).
 7. Ορισμός με κλήρωση δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου  «Αποκατάσταση φθορών οδοποιίας Θέρμων Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου». (Εισηγητής αντιδήμαρχος Αγίου Κηρύκου).
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως της Λαϊκής Συσπείρωσης για το «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο».
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως της Λαϊκής Συσπείρωσης για την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ.
 10. Συζήτηση επί αιτήσεως της Λαϊκής Συσπείρωσης για τη «Συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ».
 11. Έγκριση παράτασης έργου «Συντήρηση δρόμου Αγίου Παντελεήμονα» Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών).
 12. Αίτηση Προέδρου Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Χρυσοστόμου.
 13. Αίτηση Κούβαρη Εμμανουήλ του Νικολάου.

 

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Βασίλειος Κακόγιαννος

About ikariaki.gr