Διάσωση 520 Προσφύγων-Μεταναστών σε 17 περιστατικά από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου

Ενημέρωση από το Αρμόδιο Υπουργείο:

Γνωρίζεται ότι από 07.00 της 18.10.2019 έως 07.00 της 21.10.2019 διεσώθησαν 520 πρόσφυγες – μετανάστες σε δεκαεπτά (17) περιστατικά έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω.

About ikariaki.gr