22.5 C
Ikaria
Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Χρηματοδότηση 55 εκ. ευρώ για μέτρα πυροπροστασίας και 35 εκ. ευρώ για ράμπες και WC για ΑμεΑ στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Χρηματοδότηση 55 εκ. ευρώ για μέτρα πυροπροστασίας και 35 εκ. ευρώ για ράμπες και WC για ΑμεΑ στα σχολεία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Πρόσκληση ύψους 55 εκ. ευρώγια την εκπόνηση νέων ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν στην εγκατάσταση, συμπλήρωση ή αντικατάσταση, όπως και στον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο για τη θωράκιση των σχολείων μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, με δεδομένο ότι σε πολλά από αυτά το σύστημα πυροπροστασίας ήταν ελλιπές ή και απαρχαιωμένο.

Ανακοινώθηκε επίσης η πρόσκληση ύψους 35 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση των παιδιών ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων. Σημειώνεται ότι σε όλη τη χώρα 7.361 σχολεία δε διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα 9.917 δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

Επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις και τα τεχνικά δελτία

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»

 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄80) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων».
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 1-4 και  7 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων».
 7. Το π.δ.123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
 8. Το π.δ.141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
 9. Το π.δ. 88/2018 (Α‘ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 10. Τη με αριθμ. αριθ. 16/2015 Πυροσβεστική διάταξη (Β΄2326) «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων».
 11. Τη με αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16.5.2017 (Β΄ 2519/20.07.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
 12. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ:7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα.

 

 

1.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για:

Α) Τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας,

Β)  Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών

Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Δ) Την υλοποίηση και τη συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας

 

 

2.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 55.000.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά κατηγορία για κάθε σχολική μονάδα καθορίζεται ως ακολούθως:

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις  Α, Β, Γ της Ενότητας 1:

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία-Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια 2.000€

 

 

Για την ανωτέρω περίπτωση Δ της Ενότητας 1:

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία- Ολιγοθέσια Δημοτικά (Μονοθέσια, Διθέσια, Τριθέσια) 1.500€
Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 2.000€
Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, Γυμνάσια – Λύκεια 3.000€

 

 

3.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

4.      ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν:

α) στην εκπόνηση νέων μελετών ή την επικαιροποίηση παλαιών μελετών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων σχεδίων και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και των τευχών δημοπράτησης, για τα σχολικά κτίρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα:

του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού (άρθρο 2 παρ.1 του Κεφαλαίου Α΄),

 • του άρθρου 7 του π.δ. 71/1988 για κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια μετά την 17.2.1989 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού) και εφόσον δεν εμπίπτουν στο ανωτέρω πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018,
 • της με αριθμ. 16/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης για κτίρια με αίτηση για οικοδομική άδεια πριν την 17.2.1989.

 

Βασική προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των παραπάνω μελετών, αποτελεί η έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Επισημαίνεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα:

α) Δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα.

β) Δράσεις που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα προγράμματα.

γ) Εκπονηθείσες μελέτες ή εκτελεσθέντα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους ή από άλλα προγράμματα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

 

5.      ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κάθε δήμος υποβάλει μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, η οποία θα καλύπτει μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι υποψήφιοι δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

 • Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
 • Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα 1 της παρούσης).
 • Βεβαίωση του δήμου για τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση μισθωμένης σχολικής μονάδας ή του παραχωρούντα, σε περίπτωση που η σχολική μονάδα έχει παραχωρηθεί στο δήμο.
 • Βεβαίωση του δήμου, ότι η προτεινόμενη δράση δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί σε άλλα προγράμματα, καθώς και ότι δεν έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από ίδιους ή άλλους πόρους.

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της  παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019.

 

6.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δικαιούχων φορέων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

 

7.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων μελετών /έργων/προμηθειών/υπηρεσιών διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του ν.4412/2016. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση στοιχείων σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών,  με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύμβαση μελέτης/έργου/προμήθειας /υπηρεσίας.
 • Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
 • Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται.
 • Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος.
 • Έγκριση της σχετικής μελέτης από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Βεβαίωση του δήμου όπου θα αναφέρονται διακριτά οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά κατηγορία (μελέτη /μέτρα-μέσα πυροπροστασίας) και σχολική μονάδα.
 • Βεβαίωση ότι  διατέθηκε αντίγραφο της μελέτης σε έντυπη μορφή στην σχολική μονάδα.
 • Διαβίβαση αντιγράφου μελέτης στο ΥΠΕΣ σε ψηφιακή μορφή.

 

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων δήμων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου. Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής πινακίδας. Επίσης, επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

8.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στη σύνταξη μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δήμου, που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση. Για επί μέρους προβλέψεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, θα παρέχονται απαντήσεις από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                                                                                Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνικό Δελτίο Έργου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Δήμοι της χώρας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

-Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

3. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΧ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI»

 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και  

                                    δραστηριότητες των δήμων»

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την  

                     εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4509/2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 26 & 27 του ν. 4067/2012 ( Α΄79), «Νέος Οικοδομικός     Κανονισμός».
 6. Τις διατάξεις του ν.4030/2011 (Α’249), «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».
 7. Το π.δ 123/2016 (Α΄208) σχετικά με τη σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.
 8. Το π.δ 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 9. Το π.δ.141/2017 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών».
 10. Την υπ’ αριθμ 4748/20.02.2018 (Β’612) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων: Σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα».
 11. Την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β΄4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
 12. Την υπ’αριθμ  αριθ.3046/304/1989 (Δ’59), απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Κτιριοδομικός Κανονισμός».
 13. Την υπ΄αριθμ. αριθ.52487/2002 (Β’18) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια».
 14. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ:7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους δήμους της χώρας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στις σχολικές μονάδες  που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα. Βασικό στόχο αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμεΑ στους χώρους των σχολείων.

1.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας (Παράρτημα ΙΙ) για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες τους και αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Παράρτημα 2, 7.361 σχολικές μονάδες της χώρας δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και 9.917 σχολικές μονάδες δεν διαθέτουν χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ.

2.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 35.000.000 €. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για κάθε σχολική μονάδα (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) των δήμων του Παραρτήματος 2, καθορίζεται σε 500€ για την κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών και 2.500€ για την κατασκευή χώρων υγιεινής.

3.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δήμων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4.      ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις κατασκευής ή προκατασκευής και τοποθέτησης ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και κατασκευής χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στους χώρους των σχολείων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κατασκευές θα γίνουν  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Επισημαίνεται ότι, στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

Μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι  δαπάνες από τυχόν εκπόνηση σχετικών μελετών. Επίσης, δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα δράσεις που είναι ήδη ενταγμένες για χρηματοδότηση σε άλλα προγράμματα. Επιπλέον, δεν εντάσσονται δράσεις που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης, ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

5.      ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποψήφιοι δήμοι υποβάλλουν τα αιτήματα ένταξης υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στο Υπουργείο Εσωτερικών στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Σταδίου 27, Αθήνα, 101 83

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:

 • Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.
 • Τεχνικό Δελτίο Έργου, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι της παρούσης).

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα, ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της  παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2019.

 

 

6.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων των δικαιούχων φορέων γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, η οποία αφού ελέγξει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα.

 

7.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Οι διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων/προμηθειών διενεργούνται με βάση τις διατάξεις του ν.4412/2016. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, τηρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων συμβάσεων του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων, πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να ζητά την παροχή πληροφοριών και τη χορήγηση στοιχείων σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησης στην ανωτέρω  Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών,  με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύμβαση έργου/προμήθειας
 • Πιστοποιημένο λογαριασμό, υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριμένο από τον προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή σχετικά τιμολόγια με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
 • Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται
 • Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος
 • Βεβαίωση του δήμου για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανά σχολική μονάδα

Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων, συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων δήμων. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από άλλη πηγή θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου. Σημειώνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής πινακίδας. Επίσης, επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν με βάση τη συμβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

8.       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην κατασκευή ή προκατασκευή και τοποθέτηση ραμπών πρόσβασης των ΑμεΑ, καθώς και στην κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του προγράμματος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής ή τα ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εκδίδει αποφάσεις ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του δήμου, που υπογράφονται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση. Για επί μέρους προβλέψεις του Προγράμματος, εφόσον απαιτούνται διευκρινίσεις και λεπτομέρειες, αυτές παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                                                                       Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Τεχνικό Δελτίο Έργου

(Παράρτημα  Ι)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Δήμοι (Παράρτημα ΙΙ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

3. Γεν. Δ/ντή Οικον. Τ.Α. & Α.Π.

4. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Τεχνικό Δελτίο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VIIΙ  για την Πυροπροστασία

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2017ΣΕ05500010
Σ.Α. : Ε055
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ[1] : «ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ)»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI

«Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 55.000.000 €
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ[2] :  
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ[3] :
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ[4] :
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ[5] :

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

Έργο/Υποέργο 1[6]
(Τίτλος Έργου/Υποέργου)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Φορέας Υλοποίησης
Προϊσταμένη Αρχή
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Σχολική μονάδα

(Είδος – Βαθμίδα εκπαίδευσης)

( Αναφέρεται αναλυτικά η προτεινόμενη μονάδα παρέμβασης)
Είδος προτεινόμενης μελέτης

 

(Συμπληρώστε με Χ)

 

Σύνταξη νέας μελέτης

 

 

Επικαιροποίηση παλαιάς μελέτης

 

Σύνταξη τευχών

δημοπράτησης

 

Είδος προτεινόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

 

(Συμπληρώστε με Χ)

Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας εγκεκριμένης μελέτης

Συντήρηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας εγκεκριμένης μελέτης

Έλεγχος καλής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου (Τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης δράσης)

 

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα (Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματά της)
Είδος Σύμβασης (Μελέτη, Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο – περιγραφή)
 

Β.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΑΔΕΙΕΣ
Δεν Απαιτείται Απαιτείται  (εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της απαιτούμενης μελέτης-έγκρισης-βεβαίωσης-άδειας) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

(αρ. απόφασης)

Μελέτη  
Έγκριση μελέτης από την Π.Υ.  
Τεχνικές Προμελέτες
Οριστικές
Εφαρμογής
Τεύχη Δημοπράτησης
Οικοδομική Άδεια
Άλλες (περιγραφή)
 

 

Γ.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτιμώμενος Π/Υ Αναφέρεται  διακριτά ο Π/Υ ανά σχολική μονάδα και κατηγορία δαπανών (μελέτη – τεύχη δημοπράτησης, μέτρα ή μέσα πυροπροστασίας)

 

 

Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 2019 2020 2021 2022
Δ.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         (Συμπληρώστε με Χ)

 

1. Έχει εκπονηθεί μελέτη πυροπροστασίας;        ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

2. Είναι εγκεκριμένη από την Π.Υ.;

 

       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

3. Στην περίπτωση επικαιροποίησης υπάρχουσας μελέτης να αναφερθεί αν η αρχική μελέτη είναι εγκεκριμένη από την Π.Υ.

 

       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

 

4. Να αναφερθεί αν έχουν υλοποιηθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας

 

       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

 

5. Στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων και μέσων πυροπροστασίας να αναφερθεί αν υπάρχει εγκεκριμένη από την Π.Υ. μελέτη.

 

       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

 

6. Είναι μισθωμένη η σχολική δομή;       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c
7. Είναι παραχωρημένη η σχολική δομή;       ΝΑΙ     c                              ΟΧΙ     c

 

  

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που θα υπάρξει συγχρηματοδότηση από άλλους πόρους)

 

Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) [7]  

 

Πόροι Περιφέρειας  

 

Πόροι Δήμου  

 

Λοιποί Πόροι (περιγραφή)  

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
Ε-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

[1]  Αναφέρεται στο ενταγμένο έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Π.Δ.Ε.

[2]  Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος φορέας

[3]  Συμπληρώνεται από τον δικαιούχο φορέα (συνολικός προϋπολογισμός) με ανάλυση ποσού με ΦΠΑ

[4]  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

[5]  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

[6] Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί χωριστό υποέργο. Για την περίπτωση περισσότερων σχολικών μονάδων / υποέργων (1, 2, κλπ) είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση για κάθε ένα από αυτά στο παρόν Τεχνικό Δελτίο

[7]  Αναφέρεται στο παρόν αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

 

 

 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Τεχνικό Δελτίο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΧ  για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2017ΣΕ05500010
Σ.Α. : Ε055
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ[1] : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ)
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 35.00.000,00€
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ[2] :  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ[3] :
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ :
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ[4] :
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ[5] :

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ[6]

Έργο/Υποέργο 1
(Τίτλος Έργου/Υποέργου)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Φορέας Υλοποίησης
Προϊσταμένη Αρχή
Διευθύνουσα Υπηρεσία
Σχολική μονάδα

(Είδος – Βαθμίδα εκπαίδευσης)

 

(Αναφέρεται αναλυτικά η προτεινόμενη μονάδα παρέμβασης)

 

 

Είδος προτεινόμενης δράσης

(Συμπληρώστε με Χ)

 

 

Κατασκευή ράμπας Προκατασκευή  και τοποθέτηση ράμπας Κατασκευή W.C
Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου (Τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης δράσης)

 

Σκοπιμότητα- Αναμενόμενα αποτελέσματα (Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματά της)
Είδος Σύμβασης (Έργο, Προμήθεια, Υπηρεσία, Άλλο – περιγραφή)
                                                       Β.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
                     ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ
Στοιχείο Ωριμότητας Δεν απαιτείται Εκπονείται Υποβλήθηκε (Αρ. Πρωτ.) Εγκρίθηκε                      (Αρ. Απόφασης κτλ)
Απόφαση υποβολής πρότασης αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δικαιούχου
Μελέτη Σκοπιμότητας
Οριστικές Μελέτες
Μελέτες Εφαρμογής
Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης εύρυθμης χρήσης και λειτουργίας του έργου μετά την κατασκευή
Τεύχη Δημοπράτησης
Οικοδομική Άδεια
Ιδιοκτησία της απαιτούμενης γης για την υλοποίηση του έργου
Άλλες (ανάλογα με τα οριζόμενα στις Ομάδες)
 

Δ.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εκτιμώμενος Π/Υ (Αναφέρεται  η μεθοδολογία εκτίμηση κόστους σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου π.χ  ποσότητα κλπ).
Ενδεικτική Κατανομή Π/Υ 2019 2020
Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 

 

 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Συμπληρώνονται οι στήλες στην περίπτωση που θα υπάρξει συγχρηματοδότηση από άλλους πόρους)
Π.Δ.Ε. (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) [7]
Πόροι Περιφέρειας
Πόροι Δήμου
Λοιποί Πόροι (περιγραφή)
                                       ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
Ε-mail
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

[1]  Αναφέρεται στο ενταγμένο έργο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στο Π.Δ.Ε.

[2]  Ο ενδιαφερόμενος Δήμος

[3]  Συμπληρώνεται από τον φορέα υλοποίησης (συνολικός προϋπολογισμός)

[4]  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

[5]  Αναφέρεται στον φορέα υλοποίησης

[6]  Κάθε σχολική μονάδα αποτελεί χωριστό υποέργο. Για την περίπτωση περισσότερων σχολικών μονάδων / υποέργων (1, 2, κλπ) είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση για κάθε ένα από αυτά

[7]  Αναφέρεται στο παρόν αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,280ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ