Δημοτικά Συμβούλια Ικαρίας

Το 5ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 27 Μαρτίου 2019

Ηχογράφηση από το 5ο Δημοτικό Συμβούλιο της Ικαρίας που έγινε στον Άγιο Κήρυκο την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 με θέματα (σύμφωνα με την πρόσκληση) Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα).: 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Αγ. Κηρύκου). 2. Γνωμοδότηση επί προτάσεων διευθύνσεων εκπαίδευσης για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης …

Read More »

Το 3ο Δημοτικό Συμβούλιο της Ικαρίας για το 2019 – 8 Μαρτίου 2019

Ακούστε την 3η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας με θέματα (σύμφωνα με την πρόσκληση) Ενημέρωση Δημάρχου για διάφορα θέματα Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019. (ΕισήγησηΔήμαρχος). Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Διευθέτηση Ρεμάτων Καρκιναγρίου» (Εισήγηση Πρόεδρος Δ.Σ). Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι» στα πλαίσια της πρόσκλησης Πρόσκληση …

Read More »

15ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 7 Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ : “Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου” Μετά την ματαίωση της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2018, (ύστερα από την 6.390 -23/11/2018 πρόσκληση συνεδρίασης), επειδή δεν υπήρξε απαρτία. Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου, στις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή & ώρα 18.οο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : Έγκριση Προϋπολογισμού του …

Read More »

13ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 31 Οκτωβρίου 2018

Έγινε την Τετάρτη 31 Οκτωβριου 2018 η 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα. 1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ταμείου παρακαταθηκών& δάνειων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων ΟΤΑ» (Εισήγηση Δήμαρχος). 2. Έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων και κατασκευή θερμομόνωσης στο κέλυφος του Κατσουλείου …

Read More »

9ο και 10ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 31 Αυγούστου 2018

«Πρόσκληση σύγκλησης 10ης  συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου 2018 »                              (άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010) Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου Αγίου Κηρύκου στις  31 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή  & ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : (Θα προηγηθεί Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για διάφορα  θέματα). Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018. (Εισήγηση Δήμαρχος). Συζήτηση και …

Read More »