Προσωπικά Δεδομένα

Ενίσχυση προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προτείνει η Επιτροπή

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα νομοθεσία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα μέτρα που παρουσιαστήκαν σήμερα έχουν ως στόχο να επικαιροποιήσουν τους ισχύοντες κανόνες, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής τους σε όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στοχεύουν επίσης στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων επικοινωνίας …

Read More »

Προσωπικά Δεδομένα – Όροι χρήσης

Κατά την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στην ιστοσελίδα της Ικαριακής Ραδιοφωνίας www.ikariaki.gr και προκειμένου να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις εκάστοτε αναρτήσεις, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του μέσω της εγγραφής στο newsletter , είναι πιθανό να ζητηθεί από τον χρήστη να δηλώσει στοιχεία που τον αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο …

Read More »