20.6 C
Ikaria
Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Ικαρίας προηγούμενης περιόδου

Με τον συνδυασμό «Πανικαριακή Ενότητα Αλλαγής» συναντηθήκαμε όλοι μαζί από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους με σεβασμό ο καθένας μας στη διαφορετικότητα του άλλου αλλά με κοινό σκοπό και κυρίως την διάθεση για προσφορά προς το καλό του τόπου μας.

Μετά την συμπλήρωση 3,5 χρόνων από τότε που ξεκινήσαμε πιστεύoυμε όλοι ότι με πλήρη δημοκρατία γνώμης και έκφρασης, ανεξάρτητοι, χωρίς άνωθεν εντολές και κομματικές υποδείξεις, κάναμε ένα ωραίο και δύσκολο ταξίδι και συνεχίζουμε.

 

Τη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο νόμος του «Καλλικράτη» που συνένωσε τους τρεις Δήμους της Ικαρίας σε έναν, χωρίς φυσικά να μας δοθεί η δυνατότητα έκφρασης της άποψής μας για το θέμα αυτό. Η εφαρμογή όμως της διοικητικής μεταρρύθμισης ήρθε αντιμέτωπη με τις δυσμενείς εξελίξεις και την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση της Χώρας μας επηρεάζοντας αρνητικά τον αναπτυξιακό ρόλο της αυτοδιοίκησης.

Αντί για αλλαγές στο αυτοδιοικητικό σύστημα είχαμε μεταρρυθμίσεις που είχαν να κάνουν με παρατηρητήρια, με τεράστιες περικοπές των κρατικών πόρων και την «αδιάφορη έως και εχθρική» στάση του Κεντρικού Κράτους προς την Αυτοδιοίκηση.

Ο ενιαίος νέος Δήμος που θα προέκυπτε είχε την υποχρέωση να δώσει ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε όλη την Ικαρία, παραμερίζοντας τις οποιεσδήποτε τοπικιστικές προκαταλήψεις, οι οποίες δυστυχώς υπήρχαν έντονες. Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που κληθήκαμε να αναλάβουμε την Διοίκηση του Δήμου βρεθήκαμε αντιμέτωποι με προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε άμεσα.

Υποχρεωθήκαμε στην ασφυκτική εφαρμογή ενός νόμου, ο οποίος αρχικά και για πολλούς μήνες, στην πραγματικότητα δεν ήταν έτοιμος στο σύνολό του, με πολλά κενά και ασάφειες, αλληλοσυγκρουόμενες εγκυκλίους και διατάξεις, που λειτούργησε βιαστικά αλλά και ισοπεδωτικά για τους μικρούς και υποστελεχωμένους Δήμους όπως η Ικαρία, με δραματική περικοπή πόρων, με απαγόρευση προσλήψεων, ανεπάρκεια ειδικευμένου προσωπικού, καταστάσεις που λειτουργούσαν ανασχετικά ως τροχοπέδη στις προσπάθειες όχι μόνο της βούλησης και των οραμάτων της Δημοτικής Αρχής για εφαρμογή Αναπτυξιακής Πολιτικής, αλλά και για την αντιμετώπιση ακόμη και της απλής καθημερινότητας. Ξεκινήσαμε σε εχθρικό περιβάλλον, με μεγάλες δυσκολίες άντλησης στοιχείων για την οικονομική κατάσταση των 3 συνενωθέντων πρώην Δήμων, με ανεπαρκείς υπηρεσίες, έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και καμία προετοιμασία ενοποίησης γεγονός που επέδρασε αρνητικά και ανασταλτικά στις προσπάθειές μας για να οργανώσουμε έγκαιρα τις λειτουργικές διαδικασίες των υπηρεσιών του νέου Δήμου Ικαρίας. Κανένας από τους 3 πρώην Δήμους δεν είχε μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών , δεν είχε αυτοτελή οργανωμένη Οικονομική Υπηρεσία δεν είχε εφαρμόσει το Λογιστικό Σχέδιο , το Διπλογραφικό Σύστημα και βέβαια δεν υφίστατο Ταμιακή Υπηρεσία, ελλείψεις που καθήλωναν και καθυστερούσαν κάθε προσπάθεια.

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των πεπραγμένων μας, θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε την χρονική στιγμή που παραλάβαμε .

Οι επιπτώσεις από την θεομηνία του Οκτωβρίου 2010 ήταν παντού εμφανείς και οι οικονομικές δυνατότητες για την αντιμετώπισή τους μηδαμινές .

Προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε όλες τις υπηρεσίες και τα όποια μηχανοκίνητα μέσα διαθέταμε, για να κρατήσουμε ανοικτούς τους ορεινούς δρόμους την επικοινωνία ανάμεσα στα χωριά και τα αλιευτικά λιμάνια μας που είχαν υποστεί σοβαρές βλάβες και ουσιαστικά είχαν κλείσει από τις επιχωματώσεις.

Στο κύριο οδικό δίκτυο οι καταστροφές ήταν σοβαρότατες και ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως. Κινηθήκαμε πιέζοντας όλες τις υπηρεσίες χαρακτηριστήκαμε πλημμυροπαθείς και προσπαθήσαμε να μας χορηγηθούν τα αναγκαία ποσά για την επούλωση των ζημιών. Όπως θυμάστε και ο επόμενος χειμώνας του 2011 ήταν πολύ βαρύς με έντονες βροχοπτώσεις και ειδικά σε χωριά της Δυτικής Ικαρίας χρειάστηκε να διανοίξουμε τους δρόμους 2 και 3 φόρες για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τους κυρίους οδικούς άξονες. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε έργα για την αποκατάσταση των ζημιών χωρίς να έχουμε ακόμα προϋπολογισμό του Δήμου.

Μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των διαδικασιών της συνένωσης με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Στις τρεις Δημοτικές Ενότητες η πάλη με τα καθημερινά προβλήματα ήταν συνεχής.

Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη υποχρεωτική λύση της ΑΔΕΑΚ λόγω «απραξίας» της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής , που θα μπορούσε να βοηθήσει στην λειτουργία των Λουτροπηγών μετά και την απαγόρευση των προσλήψεων και αντί να έχουμε μια Δημοτική Εταιρεία, όπως έκαναν άλλοι Δήμοι, απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του Δήμου μας, έπρεπε να ασχοληθούμε με την εκκαθάριση και τον διαχειριστικό έλεγχο της ΑΔΕΑΚ.

Καθώς επίσης και της απαγορευτικής λειτουργίας της ΑΝΕΤΕΙ λόγω ζημίας πάνω από τρεις εταιρικές χρήσεις και ανάλωσης του εταιρικού της κεφαλαίου όπως αναφέρεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ετών 2008,2009,2010 ζημίας ποσού 233.994,14 ευρώ στις 31-12-2010 για την οποία ήδη έχει αποφασισθεί από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Ικαρίας και Φούρνων η υποχρεωτική λύση της εταιρείας και ο ορισμός εκκαθαριστών της ΣΟΛ Α.Ε.

Επίσης έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς αλλαγές που προέκυπταν από την συρρίκνωση των υπηρεσιών του Κεντρικού Κράτους με το μνημόνιο διεκδικώντας οι κάτοικοι της Ικαρίας να εξυπηρετούνται και να εξασφαλίσουμε ποιοτικές κρατικές υπηρεσίες.

Η παράταξή μας «Πανικαριακή Ενότητα Αλλαγής » συνέχισε να λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα με βάση τις αρχές :

α) Βελτίωση του επιπέδου ζωής και των βασικών υποδομών του νησιού μας

β) Υπηρεσίες με σεβασμό στον Δημότη.

γ) Προάσπιση των συμφερόντων του νησιού μας

 

Μερικές από τις ενέργειες και δραστηριότητες μας σε συνεργασία με συλλόγους και τοπικούς φορείς του Νησιού μας :

 

 • Η προάσπιση της αυτονομίας του Νοσοκομείου μας,

 • Συνέχιση λειτουργίας του Βοήθεια στο Σπίτι

 • Οι κινητοποιήσεις και όλες οι ενέργειες που έγιναν για τη ΔΟΥ ,

 • για το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας

 • για την Ακτοπλοϊκή Συγκοινωνία και Αεροπορική Συγκοινωνία ,

 • οι ενέργειες για το ΙΚΑ

 • για την συνέχιση λειτουργίας του Γηροκομείου, με παρεμβάσεις μας σε συνεργασία με την Πανικαριακή Αδελφότητα Αμερικής και την Επιτροπή Αγώνα προς την Αρχιεπισκοπή και την Μητρόπολη Σάμου (έχοντας επιδοτήσει αυτή το έτος 2011 με ποσό 30.000€ από το υστέρημα του Δήμου με σκοπό την διατήρηση του Μοναδικού Προνοιακού Ιδρύματος του Νησιού μας)

Βούληση μας είναι λειτουργία του Γηροκομείου με κάθε τρόπο έστω και με παραχώρηση της χρήσης στο Δήμο Ικαρίας.

 • η αρνητική θέση μας για την Διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Δήμου

 • στήριξη Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων

 • στήριξη στο κέντρο πρόληψης «Φάρο»

 • ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής

 • ενίσχυση Εθελοντών Δασοπυροσβεστών

 • Συνδιοργάνωση Σκακιστικών Αγώνων

 • Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων με στήριξη Ικαρίων Καλλιτεχνών

 • Συμμετοχή του Δήμου σε Εθελοντικές Περιβαλλοντικές Δράσεις , όπως πρόσφατα με το Lets Do It Ikaria, τους Αυτοδύτες Σάμου κ.α.

 • Συνεργασία με την Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία, για εξάλειψη του θλιβερού φαινόμενου των αποκαλούμενων Βαρελόσκυλων, με ειδικές σχάρες αποτροπής διέλευσης αιγοπροβάτων σε κατοικημένες, αγροτικές και αναδασοτέες περιοχές .

 • η υποδοχή και η φιλοξενία των μεταναστών

 

Επίσης νομικές και άλλες ενέργειες μας όπως :

 

 • Οι ενέργειες που έχουν γίνει για τις Ανεμογενήτριες

1. Σύνταξη και κατάθεση προσφυγής στις 29-07-2011 κατά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ και κατά της απόφασης του Υπουργού για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 330 ΜW.

2. Κατάθεση αίτησης επανεξέτασης της άδειας παραγωγής ενέργειας προς το ΥΠΕΚΑ στις 8-2-2012.

 • Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (χαράτσι)και κατά του Υπουργείου Οικονομικών και παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης

2-12-2011.

 • Αποστολή εξώδικης όχλησης σε ΔΕΗ για αποχή από διακοπή ηλεκτροδότησης νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώσουν το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.

 • Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της απόφασης αναστολής της ΔΟΥ Αγίου Κηρύκου.

 • Παράσταση στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών σε όλες τις συνεδριάσεις με κατάθεση υπομνημάτων και συμμετοχή στην διαβούλευση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού μας.

 • Έγκριση του ΣΧΟΑΠ

 • Κήρυξη του δάσους του Ράντη ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής

 • Δημιουργία Αναρριχητικών Πάρκων στην Ικαρία

 • Ενεργοποίηση ιδρύματος Αργυρούλας Τσιρικολιά που θα χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές

 • Απόφαση για σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο

 • Αγορά οικοπέδου για τον Βιολογικό του Αγίου Κηρύκου

 • Διεκδίκηση για ίδρυση Δημοτικής Α.Ε

 • Ανάκτηση οικόπεδου πλατείας Ραχών από τον συνεταιρισμό

 • Σύνταξη και έγκριση κανονισμού Βοσκότοπων

 • Σύνταξη και έγκριση κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων

 • Ενέργειες για την αναγνώριση των Ιαματικών Πηγών Ικαρίας

 • Κατάρτιση Επιχειρησιακού –Στρατηγικού Σχεδίου για την Ικαρία το οποίο θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ένταξη έργων του Δήμου μας στην νέα προγραμματική περίοδο.

 • Εκπόνηση μελέτης για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 προκειμένου η Ικαρία να είναι έτοιμη εγκαίρως για ένταξη των νέων έργων στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ.

Επίσης έχουν κατατεθεί ήδη τα έντυπα καταγραφής προτεινόμενων έργων για την νέα προγραμματική περίοδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν στους Θεματικούς στόχους της Απασχόλησης της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας. Οι τίτλοι των έργων είναι οι κάτωθι:

Λειτουργία Γηροκομείου. Δημιουργία ΚΗΦΗ

Δημιουργία προστατευμένου διαμερίσματος ( Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης)

Ανάπτυξη Τουρισμού Υγείας . Δημιουργία Υδροθεραπευτικών Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

Ανέγερση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου. Λειτουργία Βρεφονηπιακού σταθμού Ραχών

Διοργάνωση Ιατρικών συνεδρίων στην Ικαρία

Δημιουργία Κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας

Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

Απαιτήθηκε τεράστια προσπάθεια για την ενοποίηση των πρώην Δήμων Ικαρίας σε ένα ενιαίο Δήμο, χωρίς απαραίτητη προετοιμασία, αναγκαίες υποδομές, εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά χωρίς το χρηματοδοτικό προγραμμα ΕΛΛΑΔΑ που θα υποστήριζε την αλλαγή.

Με αυτά τα δεδομένα προσπαθήσαμε:

 1. Να περάσουμε την αντίληψη στους συμπολίτες μας ότι η Ικαρία, είναι ενιαία και τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά.

 2. Μελετήσαμε και προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα διοικητικό μηχανισμό που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου.

Δημιουργήσαμε:

1) Διοικητική Υπηρεσία, προσπαθήσαμε να κατανείμουμε το προσωπικό μας (καμιά φορά και με επώδυνες μετακινήσεις), έτσι ώστε να αξιοποιούνται όλοι,. έγινε Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, κατανομή προσωπικού και ανάθεση καθηκόντων για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου και εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

2) Οικονομική Υπηρεσία, που προγραμματίζει, ελέγχει, παρακολουθεί και εξοφλεί τις οικονομικές υποχρεώσεις μας και είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά του Δήμου.

3) Ταμειακή Υπηρεσία που δεν υπήρχε καθόλου και όλα γίνονταν μέσω της εφορίας και ενός υπαλλήλου του Δήμου αποσπασμένου στη Δ.Ο.Υ. και προσπαθήσαμε να συμμαζέψουμε τα οικονομικά μας.

4) Τεχνική Υπηρεσία, που παρά τις ελλείψεις σε προσωπικό, επιτέλεσε σημαντικό έργο και καταφέραμε να πάρουμε μικρά Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ήδη εκτελούνται, αλλά και να συμβάλλει στην ωρίμανση μεγαλύτερων έργων βασικής σημασίας για τον τόπο μας.

5) Την Πολεοδομία που μεταφέρθηκε ως Γραφείο Δόμησης, όπου τα δύο προηγούμενα χρόνια παρέμεινε μόνο ένας υπάλληλος, επιβαρυνθήκαμε με τα έξοδα, να έρχεται κάθε μήνα, αντίστοιχος υπάλληλος από τη Σάμο για βοήθεια ώστε να εξυπηρετούνται ομαλά οι συμπολίτες μας.

 

6)Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση του Δήμου με ανάπτυξη Ηλεκτρονικών εφαρμογών Πληροφορικής :΄

α) της Οικονομικής Υπηρεσίας με εγκατάσταση της Singular για Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων, αναμορφώσεων, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Ισολογισμοί, σύνταξης χρηματικών καταλόγων, ύδρευσης-άδρευσης –αποχέτευσης, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων , εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων, ΤΑΠ, Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

β) Μισθοδοσίας Προσωπικού

γ) Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

γ)Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου

δ) Δημοτολογίου – Ληξιαρχείου

ε) Και όλα αυτά με καθεστώς πλήρους Διαφάνειας με ανάρτηση κάθε ενέργειας του Δήμου στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 

7) Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά που παραλάβαμε σε προσωπικό, (κυρίως στον τομέα της καθαριότητας-ύδρευσης και συντήρησης δικτύων) με εποχικούς ορισμένου χρόνου.

8) Το ίδιο έγινε και με την λειτουργία των Ιαματικών Πηγών μετά τη διάλυση της Α.Δ.Ε.Α.Κ. που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά δυστυχώς εγκαταλείφθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και φέτος για πρώτη φορά, καταφέραμε να λειτουργήσουν έως το τέλος του Γενάρη 2014.

Μετά από επίμονες προσπάθειες στο Υπουργείο Οικονομικών, καταφέραμε οι υπηρεσίες που παρέχουμε στις Ιαματικές Πηγές του Δήμου να απαλλάσσονται από Φ.Π.Α.

9) Εφαρμόσαμε το Λογιστικό Σχέδιο που είναι το μόνο που διασφαλίζει τη Διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου.

10) Εισάγαμε στον Δήμο το Διπλογραφικό Σύστημα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε ακριβή εικόνα των οικονομικών του Δήμου.

11) Εξασφαλίσαμε Λογιστική και Ηλεκτρονική Υποστήριξη, με αποτέλεσμα η Οικονομική μας Υπηρεσία και το Ταμείο, να έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα ενημέρωσης και υποστήριξης στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

12) Πραγματοποιήθηκε η φυσική ΑΠΟΓΡΑΦΗ όλων των περιουσιακών στοιχείων των 3 Δήμων η οποία τέθηκε υπό τον έλεγχο και την έγκριση λογιστών από την ΣΟΛ Α.Ε.

Σημειωτέον ότι για τούς Δήμους Αγίου Κηρύκου και Ραχών δεν υπήρχε ούτε καν η κατάσταση Ε9 με τα περιουσιακά τους στοιχεία και έπρεπε σε στενά χρονικά περιθώρια και με τεράστια προσπάθεια να γίνει ο εντοπισμός και η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων με συγκέντρωση όλων των απαραίτητων παραστατικών (συμβόλαια, τοπογραφικά).

13) Συντάχθηκε ο Ισολογισμός Έναρξης Χρήσης του Νέου Δήμου Ικαρίας

14) Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως των Ετών 2011 και 2012

15) Ο Απολογισμός των χρήσεων 2011&2012 με έλεγχο από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών &(αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί ο Απολογισμός για το έτος 2013).

16) Συστήθηκε νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία <<ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ>> του Δήμου Ικαρίας με την συγχώνευση επτά συνολικά Νομικών Προσώπων των προηγούμενων Δήμων Ικαρίας.:[Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δ. Αγίου Κηρύκου – Δημοτική Βιβλιοθήκη-Μουσεία Δ. Αγίου Κηρύκου – Φιλαρμονική Ικαρίας – Πολιτιστκός Αθλητικός Οργανισμός Δ, Ευδήλου (ΠΑΟΔΕ) – Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Ευδήλου –Λαογραφικό Μουσείο Αγίου Πολυκάρπου και Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δ. Ραχών]

17) Συστήθηκαν επίσης δύο νέα Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία <<Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας>> και <<Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ικαρίας>>

Με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία <<Παιδικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου>> , τόσο το Νομικό πρόσωπο , όσο και το προσωπικό του, υπήχθησαν στις υπηρεσίες του νέου Δήμου Ικαρίας

 

 

Για τα Οικονομικά

 

Με την έναρξη λειτουργίας νέου του Δήμου Ικαρίας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω οφειλών προηγούμενων ετών, κυρίως του Δήμου Ραχών, όπου έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα αντιμετωπίζαμε τις απλήρωτες υποχρεώσεις ή θα θέταμε την δημοτική ενότητα σε επιτήρηση που θα σήμαινε να μην δοθεί καμία επιχορήγηση μέχρι να καλυφθούν οι οφειλές . Η θέση μας ότι η Ικαρία είναι ενιαία έγινε πράξη και αναλάβαμε την πληρωμή των υποχρεώσεων, που, να μην ξεχνάμε, ότι ήταν οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι σε συνδημότες μας, εργάτες και επαγγελματίες.

Κάνοντας πράξη τις εξαγγελίες μας για αντιμετώπιση και των τριών πρώην Δήμων με ίσους όρους και έξω από τοπικιστικά σύνδρομα, συμβάλλαμε στην αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας του πρώην Δήμου Ραχών με κονδύλια που προορίζονταν για τις δύο άλλες Δημοτικές Ενότητες Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου.

 

 

Για τη ΣΑΤΑ

Η τραγική μείωση των τακτικών κρατικών επιχορηγήσεων κατά 60% , μείωση της ΣΑΤΑ σε ποσοστό πάνω από 75% και κατάργηση όλων των ειδικών χρηματοδοτήσεων των Δήμων (ΘΗΣΕΑΣ, ΟΠΑΑΧ και άλλα προγράμματα, μέσω των οποίων τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιούνταν πολλά έργα).

Παράδειγμα:

 • Το χορηγούμενο ποσό για τις λειτουργικές δαπάνες και την μισθοδοσία του προσωπικού των τριών δήμων ήταν το έτος 2009 ποσό 2.433.129 το 2010 ποσό 2.008.921 και σήμερα 1.024.535.38

 • Τα συνολικά ποσά για έργα , επενδύσεις και μελέτες (ΣΑΤΑ) ήταν το έτος 2009 ποσό 1.979.730 το έτος 2010 ποσό 1.305.140και

για το 2014 μόλις 385.099,20 €.

 

 

 

 

 

 

 

Κατανείμαμε τα ποσό της ΣΑΤΑ δίκαια και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες :

Πίνακας πως κατανεμηθήκαν τα ποσά της ανά Δημοτική Ενότητα στα Τεχνικά Προγράμματα ανά έτος:

 

Έτη ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ ΡΑΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ

2011

429.656

406.099

427.883

1.263.638

2012

552.415

355.215

319.469

1.227.099 (855.460)*

2013

275.155

255.066

202.900

733.121

2014

125.000

125.000

125.000

375.000

Σύνολο (2.852.219)*

 

Η ΣΑΤΑ του 2011 καταβλήθηκε σταδιακά σε 3 δόσεις

*Η ΣΑΤΑ του 2012 δόθηκε στο τέλος του 2012 και γι αυτό και δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν πολλά έργα μέσα στο έτος αυτό, και επιπλέον ήταν μειωμένη και αναγκαστικά αναπροσαρμόστηκε το τεχνικό πρόγραμμα και άρχισε να εκτελείται μετά τον Απρίλιο του 2013.

Η ΣΑΤΑ του 2013 δόθηκε σε 12 δόσεις

Στο τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2014 αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά της ΣΑΤΑ που είναι και ονοματισμένα δηλαδή προγραμματισμένα και δεσμευμένα για συγκεκριμένα έργα, και εκτελούνται ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:

ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ ΡΑΧΕΣ

839.863 372.487 264.677

Παρόλα αυτά, στα 3 χρόνια που πέρασαν προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε, τις σημαντικά μειωμένες πιστώσεις, για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, την συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών δρόμων, την Συντήρηση των απαραίτητων δικτύων (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης) καθώς και της διασφάλισης του Ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου μας.

Ομολογουμένως όχι πάντα στο βαθμό που έπρεπε αλλά στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων μας.

Τις ανάγκες του τόπου τις γνωρίζουμε, τις βλέπουμε, ξέρουμε τι πρέπει να βελτιωθεί ή να αντικατασταθεί, (και στους δρόμους και στα κτίρια και στην ύδρευση και στο φωτισμό και παντού), δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και έργα χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τα ανάλογα ποσά.

Διότι έτσι, θα χρωστούσαμε και εμείς με τη σειρά μας σε συμπατριώτες μας (εργολάβους, εργάτες κ.ά.) χρήματα που δεν θα ήξερε κανείς, αν και πότε θα τα λάμβαναν. Άλλωστε ποιος εργολάβος αναλαμβάνει να εκτελέσει έργο με αβέβαιη την πληρωμή του; Και είναι δίκαιο να του πούμε, εκ των υστέρων, ότι «δεν σου χρωστάμε εμείς αλλά το κράτος» ; Σεβόμαστε λοιπόν τον κάθε εργαζόμενο και δεν θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε για να παρουσιάσουμε έργο. Προανέφερα ήδη, ότι ακόμα προσπαθούμε να ξεχρεώσουμε Ικαριώτες που δούλεψαν επί των προηγούμενων Δήμων και δεν πληρώθηκαν.

Παρά τις απρόσμενες δυσμενέστατες περικοπές των Κρατικών πόρων, που δεν κάλυπταν ούτε την μισθοδοσία του προσωπικού, στο διάστημα των τριών τελευταίων ετών έγινε η προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου, της μείωσης των εξόδων και των δαπανών καταφέρνοντας και για τις 3 τρεις χρονιές, να κλείσουμε την οικονομική χρήση με θετικό πρόσημο και ένα καθόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό υπόλοιπο, που διασφαλίζει την συνέχιση παροχής προς τους συμπατριώτες μας, των υπηρεσιών που τους οφείλουμε.

 

 

Στη προσπάθεια για τη σωστή οργάνωση των υπηρεσιών μας, ώστε να παρέχονται πιο άρτιες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, χρειάστηκε να αφιερώσουμε άπειρες ώρες εργασίας μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα.

Σίγουρα γνωρίζω και συμμερίζομαι τα παράπονα των κατοίκων ότι δεν με έβλεπαν στα χωριά στις πλατείες και στα καφενεία αλλά πρέπει εδώ να τονίσω ότι ο μεγάλος όγκος των προβλημάτων που έπρεπε να επιλυθούν με την καθημερινή παρουσία μου στο Δήμο με ανοιχτή όμως την πόρτα μου σε κάθε δημότη, με τις απαραίτητες παρουσίες μου στην κεντρική και περιφερειακή διοίκηση (Αθήνα, Μυτιλήνη, Σάμο), δεν μου επέτρεψε τις επισκέψεις μου σε όλα τα χωριά της Ικαρίας.

Επίσης πρέπει να σημειώσω ότι η μείωση του πολιτικού προσωπικού από 12 σε 5 για όλη την Ικαρία είχε αποτέλεσμα οι κάτοικοι να νιώθουν ότι δεν μας έβλεπαν, ο 1 ένας κατά τόπον αντιδήμαρχος αντικατέστησε (δήμαρχο, δύο 2 αντιδημάρχους, πρόεδρο συμβουλίου) . Εδώ σημειώνω, ότι οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι για το Δήμο μας είναι μόνο (2) δύο και οι αντιδήμαρχοι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη απολαβή από τον Δήμο).

 

Για τα Ανταποδοτικά

Παρόλες τις δυσκολίες στα οικονομικά μας είναι γνωστό σε όλους ότι δεν έγινε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη των Δημοτών μας (παρά τις προβλέψεις μερικών ή και τις κατηγορίες που μίλησαν για νέα χαράτσια), συναισθανόμενοι την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επαγγελματίες. Συνεχίσαμε με τις αποφάσεις επιβολής τελών που είχαν πάρει οι διοικήσεις των 3 πρώην Δήμων. Προχωρήσαμε στην Μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών ‘Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης με δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών Ηλεκτρονικά και από τις 3 Δημοτικές Ενότητες, εργασία που απαίτησε άπειρες ώρες μέχρι να υλοποιηθεί .

 

Και λίγα λόγια για το ΕΣΠΑ

Είχαμε υποσχεθεί ότι θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης για να εκτελεστούν έργα στο τόπο μας, δυστυχώς όμως η μεγάλη περιπέτεια που πέρασε και περνά η Χώρα μας είχε αντίκτυπο και στον τομέα αυτό. Όταν αναλάβαμε 1-1-2011 το ΕΣΠΑ περιόδου 2007- 2013 μετά την είσοδο της Χώρας μας και στο μνημόνιο χρηματοδοτούσε έργα που είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες ή σχεδόν ολοκληρωθεί και όχι έργα που έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί και ωριμάσει εδώ και χρόνια και φυσικά σταμάτησε η κρατική χρηματοδότηση για μεγάλα έργα. Δυστυχώς η Ικαρία με ευθύνη των προηγούμενων Δημοτικών αρχών έμεινε πίσω, σε θέματα και τομείς που άλλα νησιά και Δήμοι προχώρησαν και αναπτύχθηκαν (δρόμους, βιολογικούς καθαρισμούς, ΧΥΤΥ, κ.ά.).

Η δική μας προσπάθεια την δύσκολη αυτή χρονική στιγμή ήταν τεράστια προκειμένου να ολοκληρώσουμε μελέτες και να διεκδικήσουμε την ένταξη έργων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, αυτή τη στιγμή εκτελούνται και θα εκτελεστούν άμεσα έργα βασικής υποδομής 50.000.000. ευρώ στο νησί μας.

 

 • XYTY Ικαρίας 6.500.000 €

 • ( Μαρίνα ) Αγίου Κηρύκου 9.500.000 €

 • Λιμάνι του Ευδήλου, 10.000.000 €

 • Δρόμος Κάλαμος-Νας 8.600.000 €

 • Βιολογικός Καθαρισμός ΦΑΡΟΥ 1.300.000

 • Βιολογικός καθαρισμός ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ 1.800.000

 • Βιβλιοθήκη Αρμενιστή 100.000 €

 • Μονοπάτι Πλατανωπής 100.000 €

 • Δρόμος Δάφνη – Φύτεμα 580.000

 • Πλακόστρωση Αγίου Κηρύκου 622.000

 • Τουριστική προβολή Ικαρίας 103.000

 • Τεχνική υποστήριξη 50.000

 • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ραχών, 800.000€

 • Περιφερειακή οδός Ευδήλου 10.000.000€

 • Βιολογικός Αγίου Κηρύκου 2.000.000

 

Για την ολοκλήρωση τους εργάστηκαν οι δικές μας Τεχνικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και με ανεξάρτητους μελετητές χρηματοδοτούμενους από το Δήμο ή την Περιφέρεια. Επίσης, σαν Δημοτική Αρχή χρειάστηκε να συνεργαστούμε με τα αντίστοιχα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες τους αλλά και με τους αιρετούς της Περιφέρειας, τις τεχνικές κυρίως υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή υπεύθυνη για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., την Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με τον εκάστοτε βουλευτή του Νομού.

1) Τουριστικό Καταφύγιο Αγ. Κηρύκου ( Μικρή Μαρίνα). Είναι δυναμικότητας 76 σκαφών και προϋπολογισμού 9.500.000 ευρώ που θα δώσει άλλη όψη και ζωή στον Αγ. Κήρυκο και στην οικονομική ζωή του τόπου. Το Τουριστικό Καταφύγιο το παραλάβαμε μόνο σαν σχέδια 46 ή 76 σκαφών, χωρίς καμία προοπτική κάπου χαμένο μεταξύ Ε.Ο.Τ. και Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και καταφέραμε εντάσσοντάς το στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης να το περάσουμε από όλα τα στάδια (μελέτη και καθορισμός ελλιμενιζομένων σκαφών, αποδοχή από την επιτροπή λιμένων της σκοπιμότητας κατασκευής του, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη, ρευμάτων και κυματισμού, οικονόμο- τεχνική μελέτη και μηχανολογική μελέτη. Κτιριολογικές εγκαταστάσεις και νέα στατική μηχανολογική και μελέτη πυρασφάλειας, περιβαλλοντική μελέτη, σύμβαση παραχώρησης από την Κτηματική Υπηρεσία του αιγιαλού κ.α.) για να καταλήξουμε στην ένταξη σε πρόγραμμα του Ε.Σ..Π.Α. από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Β. Αιγαίου, να δημοπρατηθεί, να συμβασιοποιηθεί και ήδη ο κατασκευαστής βρίσκεται στο νησί μας και πολύ σύντομα θα αρχίσει η κατασκευή των έργων.

 

2) Ολοκλήρωση του λιμανιού του Ευδήλου: Έργο 10.000.000 ευρώ. Η βασική μελέτη υπήρχε, αλλά υπήρχε και διαμάχη σχετικά με τον φορέα που θα αναλάμβανε την ευθύνη της ολοκληρωμένης μελέτης- επίβλεψης και διαχείρισης του έργου (Εγνατία Α.Ε.) και δεν υπήρχε χρηματοδοτική ένταξη. Σαν Δημοτική Αρχή πιέσαμε να βρεθεί φορέας χρηματοδότησης στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία για δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του έργου. Αυτά όλα τα κατορθώσαμε, το έργο προχωρεί και ίσως παραδοθεί και πριν από τις συμβατικές ημερομηνίες.

 

3)Δρόμος Νας- Κάλαμος, : Έργο 8.600.000 ευρώ. Το έργο είχε διακοπεί, γιατί γινόταν με χρηματοδότηση εθνικών πόρων, που είχαν τελειώσει. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, προσπαθήσαμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. για να μην ματαιωθεί. Η πρώτη μας προσπάθεια ήταν να γίνει απένταξη από τα Εθνικά Προγράμματα. Στη συνέχεια έγιναν συμπληρώσεις και επικαιροποίηση σε ολόκληρη την τεχνική μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε χαρακτηρισμός του δρόμου, σαν περιφερειακού και αν προχωρούσαμε η διαδικασία ήταν πολύ χρονοβόρα και θα χάναμε τις προθεσμίες για ένταξη. Δώσαμε λύση άμεσα χαρακτηρίζοντας τον σαν δημοτικό δρόμο που ενώνει τον οικισμό του Καλάμου με τον οικισμό του Να και εντάχθηκε (κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή) σε πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α., δημοπρατήθηκε και οδεύει προς πραγματοποίηση.

4)Επανακατασκευή- Υποστήριξη του τμήματος του οδικού δικτύου στη θέση «Σπάσματα» στον Εύδηλο, περίπου 1.000.000 ευρώ.

5)Περιφερειακός Δρόμος Παράκαμψης Ευδήλου: Έργο ποσού 10.000.000 ευρώ. θα απελευθερώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη του Ευδήλου, Βρίσκεται στο στάδιο των απαλλοτριώσεων και στις 3/6/14 δημοπρατείται.

6)Δρόμος Στελί- Φραντάτο-Ράχες: Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για το πρόβλημα της εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφής. Έχει πάρει περιβαλλοντική άδεια από την Περιφέρεια και αναμένεται και η άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είχε ενταχθεί στο ΥΠΟΜΕΔΙ χωρίς πρόνοια χρηματοδότησης. Υπάρχει υπόσχεση ότι θα ενταχθεί στην Περιφέρεια και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

7)Δρόμος Περδίκι- Αεροδρόμιο: Με το Νέο ΕΣΠΑ προβλέπεται ότι οι δρόμοι που θα οδηγούν σε λιμάνια ή αεροδρόμια, θεωρούνται αναπτυξιακά έργα και μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ζητήσαμε στην ένταξη του έργου να προβλέπεται και η κάλυψη της δαπάνης των μελετών από το πρόγραμμα γιατί είναι αδύνατον να αναλάβει το κόστος ο Δήμος.

8)Δρόμος Καρκινάγρι- Μαγγανίτης Υπάρχει απάντηση από την Περιφέρεια ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. Έχουμε εξηγήσει στην Περιφέρεια την αναγκαιότητα του έργου και το ότι με την κατασκευή του ολοκληρώνεται ο περιμετρικός δακτύλιος της Ικαρίας και ο χρόνος μετάβασης από Καρκινάγρι στον Αγ. Κήρυκο από 2 ½ έως 3 ώρες που είναι σήμερα, θα γίνει 0,45 ώρες έως 1 ώρα. Το έργο θεωρείται αναπτυξιακό όπως το προηγούμενο και υπάρχει απάντηση από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α.

9) Από το Διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε πρόσκληση όπου μπορούσαμε να εντάξουμε έργα σε πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ που έκλεινε . Προτείναμε 4 έργα:

1)Την εσωτερική διαμόρφωση της πόλης του Αγ. Κηρύκου 2)Το δρόμο Δάφνη- Φύτεμα 3) Το δρόμο Αρέθουσα- Καραβόσταμο 3)Το μονοπάτι της Πλατανωπής

Η Τεχνική μας Υπηρεσία αποκλειστικά, έκανε τις τεχνικές και οικονομικές μελέτες και τα υποβάλαμε για έγκριση. Επειδή το ποσόν που μας αναλογούσε από το σύνολο που αντιστοιχούσε στην Περιφέρεια ήταν περίπου 500.000 ευρώ, υποβάλαμε παράλληλα υπόμνημα που αναφέραμε ότι υστερούμαστε παρόμοιων έργων και ότι είμαστε πυρόπληκτοι και θεομηνιόπληκτοι.

 

Τελικά καταφέραμε να μας εγκρίνουν 2 έργα συνολικού ύψους 1.202.000 ευρώ:

α) την Εσωτερική Διαμόρφωση-Πλακόστρωση της πόλης του Αγ. Κηρύκου, προϋπολογισμού 622.000 ευρώ και

β) την Ασφαλτόστρωση του δρόμου Δάφνη- Φύτεμα, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ

Τα έργα αφού δημοπρατήθηκαν εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, το πρώτο ήδη τελειώνει και το δεύτερο θα είναι έτοιμο στο τέλος της Άνοιξης.

Έργα που έχουν σχέση με την προστασία περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων.

1)Βιολογικός Άγ. Κηρύκου:

Προϋπολογισμός 2.000.000 ευρώ

Φορέας χρηματοδότησης ΕΠΕΡΑΑ. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα. Έχουν γίνει όλες οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις από τις διάφορες υπηρεσίες. Αναμένεται ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής εγκατάστασης από αναδασωτέα περιοχή και στη συνέχεια η προώθησή του προς πραγματοποίηση.

2) Βιολογικός Φάρου:

Προϋπολογισμός έργου 1.300.000 ευρώ

Πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ. Ολοκληρώθηκε η μελέτη από εξωτερικούς μελετητές. Για την ολοκλήρωση των μελετών και όλων των αναγκαίων διαδικασιών έως την ένταξη εργάστηκαν οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Έγινε γεωλογική- γεωτεχνική και στατική μελέτη. Λύθηκε το πρόβλημα διάθεσης των τελικών υγρών του βιολογικού και το πρόβλημα του υποθαλάσσιου αγωγού που χρόνιζε 4 χρόνια , ολοκληρώθηκαν οι μελέτες κυματισμού, θαλασσίων ρευμάτων, και περιβαλλοντική άδεια από το περιφερειακό συμβούλιο και Γ.Γ.Α.Δ.

3) Βιολογικός Καραβοστάμου: Προϋπολογισμός έργου 1.800.000 ευρώ

Ήταν στο πρόγραμμα ΟΣΑΠΥ και χρειαστήκαν να γίνουν όλες οι ανωτέρω μελέτες για να ενταχθεί .

4)ΧΑΔΑ-ΧΥΤΥ: Απορρίμματα

Από το 2011 λειτουργούν οι 2 ΧΑΔΑ , του Ευδήλου και Ραχών που βρίσκονται σε κατάσταση υπερκορεσμού.

Με την αδυναμία μεταφοράς εκτός Ικαρίας που υπάρχει, η μόνη δυνατότητα είναι η ανακύκλωση , η κομποστοποίηση και η συχνή επιχωμάτωση των υπολοίπων.

Προσπαθήσαμε να δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των απορριμμάτων, με την επιτάχυνση της δημιουργίας ΧΥΤΥ και εντατικοποίηση της ανακύκλωσης.

Προσπαθήσαμε να δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των απορριμμάτων.

Έχουν γίνει βήματα αλλά απέχουμε ακόμα πολύ από το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ενισχύσαμε το στόλο των απορριμματοφόρων για την καλύτερη αποκομιδή τους. Μετά από αίτημά μας, μας παραχωρήθηκε δωρεάν ένα απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης από τον Δήμο της Αθήνας και έγινε αγορά ενός ακόμα απορριμματοφόρου απορριμμάτων. Υστερούμε όμως σε προσωπικό για να μπορούμε έγκαιρα να απομακρύνουμε τα απορρίμματα.

Επεκτείναμε σε όλο το νησί την ανακύκλωση που γίνεται αποκλειστικά με δικά μας μέσα με μέτρια επιτυχία

Υπογράψαμε σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για την μεταφορά τους και ήδη έχει έρθει το Απορριμματοφόρο Ανακύκλωσης και είμαστε στο στάδιο να γίνουν οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ) και αναμένονται τα κοντέινερ και οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης. Επίσης ανανεώθηκε η σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών Συσκευών.

Χρειαζόμαστε την συνεργασία και την συμβολή όλων των δημοτών.

Αναμένουμε από το ΕΠΕΡΑΑ κάδους και για οικιακή κομποστοποίηση και 2 Δημοτικούς Κομποστοποιητές ώστε με την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και με την κομποστοποίηση να μειωθεί σημαντικά ό όγκος των τελικών απορριμμάτων. Παράλληλα προωθούμε τη δημιουργία του ΧΥΤΥ με ταυτόχρονη αποκατάσταση και ανάπλαση των τριών ΧΑΔΑ .

 

ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ . προϋπολογισμού 6.500.000 ευρω

Στα τρία χρόνια που πέρασαν κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια και επιταχύναμε τη δημιουργία ΧΥΤΥ Ικαρίας.

Υποβάλαμε την πρόταση κατασκευής ΧΥΤΥ Ικαρίας σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εντάχθηκε . Παραλάβαμε μόνο την χωροθέτηση της περιοχής και κατορθώσαμε παρά την τρέχουσα γραφειοκρατία, να πάρουμε άδεια από την Αρχαιολογική υπηρεσία Προϊστορικών, Ιστορικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, έγινε η μελέτη του έργου, έγινε η τοπογραφική αποτύπωση και το κτηματολόγιο και αυτή τη στιγμή έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α μαζί με τα συνοδά έργα της κατασκευής του.

Αναμένεται η εκτίμηση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στη συνέχεια η τιμή μονάδος από το Δικαστήριο για τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων, για να προχωρήσει η Δημοπράτηση του έργου.

 

Μικρά λιμενικά έργα:

Αλιευτικό καταφύγιο Γιαλισκαρίου: Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της εσωτερικής λεκάνης και επεκτείνεται ο προσήνεμος μόλος. Θα απαιτήσουμε νέα χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου. Επίσης προσπαθούμε και για τα άλλα τρία Αλιευτικό καταφύγιο Καρκιναγρίου, Αλιευτικό καταφύγιο Καραβοστάμου, Αλιευτικό καταφύγιο Αυλακίου.

 

Πέρα όμως από την όποια προσπάθεια για την δημιουργία έργων υποδομής και από τον καθημερινό αγώνα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα χωριά μας, θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία του Νησιού μας είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε όλους τους πολίτες και τον καθένα χωριστά χωρίς κοινωνικές, κομματικές προκαταλήψεις χωρίς αποκλεισμούς, με ισονομία με ήθος, με αξιοπρέπεια για να μπορεί ο κάθε Δημότης μας να θεωρεί το Δήμο «σπίτι» του και να ξέρει ότι κάθε στιγμή τον στηρίζει.

Άλλωστε , όπου οι άλλοι βλέπουν αντιπάλους εμείς βλέπουμε συμπατριώτες και όπου οι άλλοι βλέπουν δυσεπίλυτα προβλήματα εμείς βλέπουμε προκλήσεις.

Η Ικαρία αλλάζει και όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε και θα ζήσουμε αυτή την αλλαγή .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,340ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ