Αναζήτηση εθελοντών – βοηθών στο έργο της Ομάδας Φιλόζωων Ικαρίας

σκυλιά σκυλάκιαΜε καταστατικό και ΑΦΜ, το μόνο που μας λείπει είναι χέρια βοηθείας…

 

Αν θα θέλατε να συνεισφέρετε σε ένα καλύτερο μέλλον για τα ζώα του νησιού μας, μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον τρόπο: 

– Παρακολούθηση των συνθηκών των σκύλων που ανήκουν σε αγρότες

– Σχεδιασμός Γραφικών – υλικού για αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδα και σχολικά προγράμματα.

– Μεταφράσεις – Μεταφράσεις από Αγγλικά σε Ελληνικά και από Ελληνικά σε Αγγλικά.

– Βοήθεια με την Καμπάνια – Συγκέντρωση υπογραφών σε αιτήματα, διανομή υλικού σχετικού με την καμπάνια.

– Ενημέρωση της ιστοσελίδας (υπό κατασκευή)

– Συγκέντρωση οικονομικών πόρων

– Οτιδήποτε άλλο έχετε υπόψη που θα μπορούσε να συμβάλλει στο έργο.

 

Παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση: [email protected]

 

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τεράστια διαφορά στη ζωή των ζώων στην Ικαρία.

 Facebook Σελίδα Φιλόζωοι Ικαρίας

With Constitution and Tax ID, all we need is helping hands …

 

If you would like to contribute to a better future for animals of our island, you can choose your way:

– Monitoring the conditions of the dogs belonging to farmers

– Graphic Design – material for posters, brochures, website and school programs.

– Translations – Translations from English to Greek and Greek to English.

– Help with Campaign – Collecting signatures to requests, distribution of materials related to the campaign.

– Update the website (under construction)

– Concentration of financial resources

– Anything else you have in mind that could contribute to the project.

 

Please send an email to: [email protected]

 

Together we can make a huge difference in the lives of animals in Ikaria.

 

FacebookPage

About ikariaki.gr