12.6 C
Ikaria
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση διαβίβασης λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ στο esend – Οι κυρώσεις που ισχύουν

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την υποχρέωση διαβίβασης λιανικών πωλήσεων μέσω ΦΗΜ στο esend – Οι κυρώσεις που ισχύουν. – Πώς θα αποσταλούν οι λιανικές των ΦΗΜ στο myDATA για το 2022

Η ΑΑΔΕ ξεκίνησε την αποστολή μηνυμάτων προς τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δηλωμένο ΦΗΜ και δεν έχουν στείλει τις λιανικές συναλλαγές τους στο σύστημα esend. Το email που αποστέλλεται έχει την ακόλουθη μορφή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)

Αποδέκτης/τρια: χχχχχχχχχχχχχχχχ, Username: χχχχχχχχχ

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

Από έλεγχο των υπηρεσιών μας διαπιστώθηκε ότι τα δεδομένα στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) σας, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Σας ενημερώνουμε, ότι από την 31η.10.2022 κι εφεξής, η μη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ των δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται μέσω ΦΗΜ επισύρει τις κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και αναστολή λειτουργίας από 48 ώρες έως 10 ημέρες.

Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης.

Εάν έχετε ήδη εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή σας, παρακαλούμε μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη συνεργασία σας.

 

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο email έχει σταλεί μεταξύ άλλων και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν εκδώσει καμία λιανική απόδειξη μέσω ΦΗΜ, ωστόσο έχουν ενεργό μηχανισμό δηλωμένο στην Α.Α.Δ.Ε.

✔ Κυρώσεις για για τη μη διαβίβαση δεδομένων λιανικής στο πληροφοριακό σύστημα esend της ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζουμε ότι από την 31η.10.2022 και εφεξής ισχύουν κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων λιανικής στο πληροφοριακό σύστημα esend,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν. 4972/2022:

Πρόστιμα Κ.Φ.Δ.

Παράβαση Πρόστιμο σε επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα Πρόστιμο σε επιχείρηση με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο από 250 ευρώ 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και όχι μικρότερο από 500 ευρώ
Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο

Υποτροπή Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου των ανωτέρω κυρώσεων

Αναστολή επαγγελματικών εγκαταστάσεων

Η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται:

α. άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση πλέον των δέκα (10) παραστατικών λιανικών συναλλαγών, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν διαβιβάστηκαν τα παραστατικά υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ,

β. αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης α, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών λιανικής πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

γ. αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β, διαπιστώνεται η μη διαβίβαση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Επισήμανση:
Οι κυρώσεις του ν. 4972/2022 για τη μη διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ, αφορούν στη διαβίβαση στο πληροφοριακό σύστημα esend της ΑΑΔΕ και δεν αφορούν στην υποχρέωση διαβίβασης των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ με τον τρόπο που προβλέπει η Α.1138/2020 για τις συναλλαγές του 2022. Αυτονόητο είναι ότι όταν δεν υπάρχουν λιανικές συναλλαγές μέσω ΦΗΜ δεν τίθεται επιβολής των ως άνω προστίμων.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2015 (άρθρο 8) και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των κατόχων/χρηστών ΦΗΜ, εκδίδεται Ζ μετά την πάροδο 24 ωρών από την πρώτη συναλλαγή μετά το τελευταίο Ζ.

Τέλος, δείτε και το εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με τις υποχρεώσεις των κατόχων/χρηστών Φ.Η.Μ.

✔ Διαβίβαση λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ στην πλατφόρμα myDATA για το 2022

Οι λιανικές συναλλαγές μέσω ΦΗΜ οι οποίες διαβιβάζονται στο σύστημα esend της ΑΑΔΕ δεν θα διαβιβαστούν από την Α.Α.Δ.Ε. στην πλατφόρμα myDATA σε ό,τι αφορά στο έτος 2022. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης διασύνδεσης και αποστολής των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ στο σύστημα esend, οι λιανικές συναλλαγές του 2022 θα πρέπει να διαβιβαστούν από τις επιχειρήσεις και στην πλατφόρμα myDATA με τους τρόπους και στο χρόνο που καθορίζεται από την Α.1138/2022. Δείτε το σχετικό πίνακα:

Χρόνοι και τρόποι διαβίβασης λιανικών συναλλαγών για το έτος 2022

Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης Διάταξη  Α.1138/2020 Τρόπος διαβίβασης
Λιανικές Πραγματικός χρόνος για:
Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο πρώτο) Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 παρ 2γ)
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. Α.1171/2021 Διαβίβαση από ΦΗΜ σε esend
Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend) (άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο δεύτερο) (άρθρο 4 παρ 2α εδάφιο τέταρτο) Αναλυτικά ανά στοιχείο (άρθρο 4 Παρ2α εδάφιο πρώτο)
Διαβίβαση σε πλατφόρμα myDATA
Μέχρι την (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο με :
– εμπορικό /λογιστικό, ERP
– ειδική φόρμα καταχώρησης ( για όσους έχουν το δικαίωμα χρήσης) (Συνδυασμός άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3 και άρθρο 5 παρ 1γ εδάφιο 3) -Αναλυτικά ή συγκεντρωτικά ανά μήνα  (άρθρο 4 παρ. 2α εδάφιο 3)
-(Συγκεντρωτικά**)
Αποκλίσεις λιανικών Δεν υφίσταται για το 2022
Λιανικές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP) (άρθρο 5 παρ. 2, τρίτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
(άρθρο 4 παρ. 2β)
-(Συγκεντρωτικά**)
Πραγματικός χρόνος μέσω της Εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε (timologio) άρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης
Μέχρι την (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο για όσους έχουν το δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης άρθρο 5 παρ. 2, πρώτο εδάφιο) Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης

**Για τις οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος  (άρθρο 5 παρ. 2, τέταρτο εδάφιο εδάφιο)

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/61309/h-aade-enhmerwnei-tis-epixeirhseis-gia-thn-ypoxrewsh-diabibashs-lianikwn-pwlhsewn-mesw-fhm-sto-esend-oi-kyrwseis-poy-isxyoyn-pws-oa-apostaloyn-oi-lianikes-twn-fhm-sto-mydata-gia-to-2022?nomobile=1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,360ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ