79 Α.Δ.Τ.Ε. : Βολές πυροβόλων όπλων

 

 

 

 

 

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»

3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μάρτιος 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 02 έως 06 Μαρ 20 (από 10:00 και καθ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Αντιαεροπορικών Πυροβόλων και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων, στην ευρύτερη περιοχή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΒΩΣ ν. ΣΑΜΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

 

 1. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

 

α.  ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 54΄17΄΄ Β 26Ο 49΄32΄΄Α

 

β.   ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 53΄17΄΄ Β 27Ο 01΄60΄΄Α

 

γ.   ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 47΄28΄΄ Β 27Ο 00΄44΄΄Α

 

δ.   ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄07΄΄ Β 26Ο 49΄35΄΄Α

 

 1. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Εκ της Διοικήσεως

 

Ταξίαρχος

Δημήτριος Βακεντής

 

 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως γίνουν ανακοινώσεις του παρόντος, κάθε ημέρα κατά την χρονική περίοδο εκτελέσεως των βολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»

3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μάρτιος 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 02 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Αντιαεροπορικών Πυροβόλων και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων, στην ευρύτερη περιοχή ΥΨ ΒΑΡΔΙΑ (ΝΑ Μ/Ν ΦΟΥΡΝΟΙ) σε θαλάσσιους στόχους.

 

 1. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

 

α.  ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 34΄59΄΄ Β 26Ο 31΄41΄΄Α

 

β.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 29΄01΄΄ Β 26Ο 43΄04΄΄Α

 

γ.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 25΄07΄΄ Β 26Ο 34΄07΄΄Α

 

δ.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 30΄02΄΄ Β 26Ο 30΄31΄΄Α

 

 1. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

 

Ταξίαρχος

Δημήτριος Βακεντής

 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως γίνουν ανακοινώσεις του παρόντος, κάθε ημέρα κατά την χρονική περίοδο εκτελέσεως των βολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»

3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μάρτιος 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 02 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθόλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Αντιαεροπορικών Πυροβόλων και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων, στην ευρύτερη περιοχή ανατολικώς Μ/Ν ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ σε θαλάσσιους στόχους.

 

 1. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

 

α.  ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 28΄59΄΄ Β 27Ο 00΄41΄΄Α

 

β.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 29΄17΄΄ Β 27Ο 04΄32΄΄Α

 

γ.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 26΄05΄΄ Β 27Ο 05΄32΄΄Α

 

δ.  ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 25΄58΄΄ Β 27Ο 01΄27΄΄Α

 

 1. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

Ταξίαρχος

Δημήτριος Βακεντής

 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως γίνουν ανακοινώσεις του παρόντος, κάθε ημέρα κατά την χρονική περίοδο εκτελέσεως των βολών.

 

 

 

 

 

 

 

 

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»

3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μάρτιος 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 02 έως 06 Μαρ 20 (από 10:00 και καθ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Αντιαεροπορικών Πυροβόλων και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων, στην ευρύτερη περιοχή ΑΚΤΗ ΛΕΠΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΒΩΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

 

 1. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα   παρακάτω σημεία και περιοχές:

 

α.    ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 59΄14΄΄ Β 26Ο 35΄32΄΄Α

 

β.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 54΄17΄΄ Β 26Ο 49΄32΄΄Α

 

γ.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 49΄07΄΄ Β 26Ο 49΄35΄΄Α

 

δ.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 51΄42΄΄ Β 26Ο 34΄34΄΄Α

 

 1. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

 

Ταξίαρχος

Δημήτριος Βακεντής

 

 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως γίνουν ανακοινώσεις του παρόντος, κάθε ημέρα κατά την χρονική περίοδο εκτελέσεως των βολών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

«ΜΥΚΑΛΗ»

3ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μάρτιος 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 02 έως 06 Μαρ 20 (10:00 και καθ όλο το 24ωρο), θα εκτελεστούν βολές Πολυβόλων όπλων, Αντιαεροπορικών Πυροβόλων και Όπλων καμπύλης τροχιάς όλμων, στην ευρύτερη περιοχή ΜΟΥΡΤΙΑ (ΑΝ ν. ΣΑΜΟΥ) σε θαλάσσιους στόχους.

 

 1. Επικίνδυνη περιοχή, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα παρακάτω σημεία και περιοχές:

 

α.    ΓΕΩΓΡ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 1ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 53΄17΄΄ Β 27Ο 01΄60΄΄Α

 

β.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 2ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 50΄26΄΄ Β 27Ο 07΄21΄΄Α

 

γ.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 3ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 45΄54΄΄ Β 27Ο 08΄17΄΄Α

 

δ.    ΓΕΩΓΡ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 4ΟΥ ΣΗΜΕΙΟ: 37Ο 47΄28΄΄ Β 27Ο 00΄44΄΄Α

 

 1. Στην παραπάνω περιοχή, είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων-σκαφών κατά το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται βολές, για αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

Εκ της Διοικήσεως

 

Ταξίαρχος

Δημήτριος Βακεντής

 

 

 

 

 

About ikariaki.gr