6ο Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 24 Απριλίου 2019

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019. (Εισήγηση Δήμαρχος).
 2. Έγκριση της απόφασης 3/2019 του Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΝΑΣ», περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ οικονομικού έτους 2019. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Αγ. Κηρύκου).
 3. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ικαρίας για το οικονομικό έτος 2018. (Εισήγηση Δήμαρχος).
 4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ικαρίας για το οικονομικό έτος 2018. (Εισήγηση Δήμαρχος). Αποδοχή και κατανομή 2ης επιχορήγησης 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισήγηση Πρόεδρος Δ.Ε Παιδείας).
 1. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» στα πλαίσια της  πρόσκλησης VIIΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».  (Εισήγηση Δήμαρχος).
 2. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ στις δράσεις των Ο.Χ.Ε, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και κατασκευή έργων προστασίας και αποκατάστασης των παράκτιων περιοχών των οικισμών Αγίου Κηρύκου και Θέρμων που έχουν υποστεί έντονη διάβρωση». (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Αγίου Κηρύκου).
 1. Υποβολή πρότασης προσλήψεων προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών. (Εισήγηση »»).
 2. Έγκριση ΑΠΕ έργων α) «Εργασίες βελτίωσης αγροτοδασικού δικτύου Δ.Ε Ραχών»,
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εφαρμογής του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (Εισήγηση Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Ορισμός 3 μελών του Δ.Σ σε επιτροπή παραλαβής ακίνητου.  (Εισήγηση   Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 5. Έγκριση δαπάνης επαύξησης ισχύος στον παιδικό σταθμό Αγίου Κηρύκου. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 6. Καθορισμός τελών χρήσης καταφύγιου τουριστικών σκαφών. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών 42ου Διεθνούς Τουρνουά Σκάκι Ίκαρος 2019. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αγίου Κηρύκου).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών Διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019 του δήμου Ικαρίας. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αγίου Κηρύκου).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών για φιλοξενίες 2019 (Εισήγηση »»).
 10. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού Δ.Ε Αγίου Κηρύκου. (Εισήγηση »»).
 11. Έγκριση Μελετών έργων α) «Συντήρηση σχολικών συγκροτημάτων Ικαρίας», β) «Αποκατάσταση τοιχοποιίας σε δρόμους της Δ.Κ Αγίου Κηρύκου», γ) Αποκατάσταση γεφυριού εγκιβωτισμένου ρέματος Αγίου Κηρύκου. (Εισήγηση »»).
 12. Αιτήματα πολιτών/ Φορέων: α) Αίτηση N. Σκλάβου, β) Αίτηση κατοίκων Τ.Κ Φραντάτου, γ) Αίτημα Ε.Δ.Γ Ικαρίας και ΑΓΣ Διαγόρα. (Εισήγηση Πρόεδρος Δ.Σ).

Check Also

Από την εκδήλωση τιμής στα θύματα της Φωτιάς του 1993

Για μια ακόμα χρονιά οι Ικαριώτες μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τα θύματα της φωτιάς της …