15.7 C
Ikaria
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, 2021

40 θέσεις στο Βόρειο Αιγαίο από τον ΟΑΕΔ

Ξεκινά αύριο η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.). Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2021. Ειδικότερα για τα νησιά της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου προβλέπονται 40 θέσεις.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καθώς και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης διορισμού στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιγράφονται αναλυτικά στις προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr).

 Υποβολή της αίτησης
Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης, συμπληρώνουν και
υποβάλλουν ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση,
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.yeka.gr, στην οποία
δηλώνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4
και για τη με βάση αυτά μοριοδότηση, ως και τις συγκεκριμένες θέσεις της
προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίμησης.

Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών
η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας
προκήρυξης στο κατάστημα του ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ του ΟΑΕΔ
και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο. Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν.2643/1998.

Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της ειδικής αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας
υποβολής της.

1α. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία (1)
Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/98. Η υποβολή περισσότερων της μίας
(1) αιτήσεων, επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο
προστατευόμενος.
1β. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για θέσεις από
μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). Η σώρευση
στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
1γ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για
προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας.

Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές
κατηγορίες προστασίας του ν.2643/1998 συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας
(«ΑμεΑ», «Πολυτέκνων», «Τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης»,
«Έμμεσης ΑμεΑ», «Αναπήρων πολέμου, τέκνων τους», «Τριτέκνων»),
επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις
θέσεις που επιθυμεί.

Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου
θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η
δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε
από την κύρια κατηγορία προστασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 4 του ν.2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.

 

 

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να γίνει εντός  αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα (40) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας προκήρυξης στο κατάστημα του ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ του ΟΑΕΔ, Τερπάνδρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100 και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον υποψήφιο με τους εξής τρόπους
– Με ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα έχει αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του, με παραλήπτη:

ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ του ΟΑΕΔ
Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2643/1998 Βορείου Αιγαίου
Τερπάνδρου 2, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους, το εμπρόθεσμο της υποβολής στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. είτε- Με δια ζώσης προσκόμιση, μέσα σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα
έχει αναγράψει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού με την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 του Ο.Α.Ε.Δ.

Ως παραλήπτης του φακέλου θα αναγράφεται το ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ του ΟΑΕΔ , Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 Βορείου Αιγαίου. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά τους δια ζώσης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνση auth.oaed.gr/2643.aspx επιλέγοντας την αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998,17 δηλαδή την Επιτροπή του άρθρου 9 του ν.2643/1998 Βορείου Αιγαίου. Μετά την υποβολή του αιτήματος για ραντεβού, οι υποψήφιοι λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
Η μη ταχυδρομική αποστολή με απόδειξη ή η μη δια ζώσης προσκόμιση των
δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά
απαράδεκτη την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Stonisi.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,359ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,210ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ