Το Ποτάμι Βορείου Αιγαίου για την Αυτοδιοίκηση

Το Ποτάμι έχει υποστηρίξει με σθένος την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης. Είναι ανάγκη η μεταφορά όχι μόνο αρμοδιοτήτων και πόρων στην Αυτοδιοίκηση, αλλά ολόκληρων πεδίων πολιτικής, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Επείγει η πολιτική χειραφέτηση των δήμων της χώρας μας έτσι ώστε να απαλλαγούν από την μόνιμη εξάρτησή τους από το κεντρικό κράτος. Δήμοι, Περιφέρειες και Υπουργεία δεν πρέπει να βρίσκονται σ’ έναν στείρο ανταγωνισμό αλλά να αλληλοσυμπληρώνονται για την βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης. Χρειαζόμαστε σχέδια δράσης για κάθε διοικητικό επίπεδο, μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, άμιλλα και καινοτομία. Δεν χρειαζόμαστε περιχαρακώσεις, τοπικισμούς και άγονους ανταγωνισμούς μεταξύ του «αθηναϊκού κράτους» και της περιφέρειας.

Η Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που οι κυβερνήσεις δεν έχουν αξιοποιήσει: Έχει νησιά και ορεινούς όγκους ιδιαίτερου κάλλους και δυνατοτήτων. Μέχρι τώρα, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα αντιμετωπίζονται ως βαρίδια. Η όποια μέριμνα για τα νησιά μας και τις ορεινές περιοχές εξαντλείται με εξαιρέσεις σε ρυθμίσεις που είναι προσανατολισμένες στο κέντρο. Η ανάπτυξη, όμως, δεν θα έρθει από την πλατεία Συντάγματος. Εάν οι δράσεις προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες, φυσικές και τοπικές, θα καταφέρουμε να δείξουμε πως το «μικρό» εκτός από όμορφο μπορεί να είναι και αποτελεσματικό.

Σήμερα η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Η κεντρική εξουσία απεργάζεται λύσεις – όπως η αλλαγή της εκλογικής διαδικασίας – οι οποίες θα την οδηγήσουνε σε νέα αδιέξοδα. Οι Αυτοδιοίκητοί θεσμοί όμως έχουν ανάγκη από πρόσωπα που θα συνεργάζονται και δεν θα είναι κομματικά περιχαρακωμένα. Με δημάρχους που θα εκφράζουν δημιουργικές πλειοψηφίες και δεν θα αναλίσκονται σε ασκήσεις ισορροπίας ανάμεσα σε φατρίες και στρατόπεδα.

Νικήτας Κάλφας

Περιφερειακός Συντονιστής

Βορείου Αιγαίου

About ikariaki.gr