Συντήρηση οδικού δικτύου Νότιας Χίου

900.000 ευρώ από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Νότιας Χίου

 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Συντήρηση οδικού τμήματος Ζυφιάς – Αγ. Γεώργιος Συκούσης – Βέσσα – Ελάτα – Λιμένας Μεστών – Μεστά – Ολύμποι – Πυργί – Θολοποτάμι – Αγ. Γεώργιος Συκούσης», προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.

 

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού τμήματος Ζυφιάς – Αγ. Γεώργιος Συκούσης – Βέσσα – Ελάτα – Λιμένας Μεστών – Μεστά – Ολύμποι – Πυργί – Θολοποτάμι – Αγ. Γεώργιος Συκούσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή νέων ασφαλτοταπήτων, τεχνικά έργα για την συγκράτηση πρανών, καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων από καταπτώσεις και καμένα δέντρα, καθώς και νέες εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης της οδού. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.

 

About ikariaki.gr