Συμφωνία για κανόνες προστασίας των 2,3 εκατ. αποσπασμένων εργαζομένων της Ε.Ε.

Σε συμφωνία σχετικά με τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας των αποσπασμένων εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αρμόδιοι υπουργοί των κρατών-μελών.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι η απόσπαση ενός εργαζομένου μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών, ενώ οι κανόνες αμοιβής που ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα ισχύουν και για όλους τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου διαβεβαίωσαν επίσης ότι μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή τομεακές συλλογικές συμβάσεις θα ισχύουν επίσης. Τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο χρόνια για τη εναρμόνιση των κανόνων.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι αποσπασμένος εργαζόμενος θεωρείται ένας υπάλληλος που αποστέλλεται από τον εργοδότη του για να εκτελεί υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. σε προσωρινή βάση. Το 2016, υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι στην ΕΕ. Η απόσπαση αυξήθηκε κατά 69% μεταξύ το 2010 και το 2016.

Βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων

Βάσει του συμφωνηθέντος κειμένου, τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμονής, θα πρέπει επίσης να πληρώνονται από τον εργοδότη και να μην αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης των αποσπασμένων εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς και ότι πληρούν τους εθνικούς κανόνες.

Διάρκεια απόσπασης

Η διάρκεια της απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση 6 μηνών. Μετά από αυτή την χρονική περίοδο, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στο κράτος μέλος όπου έχει αποσπαστεί, αλλά όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής θα ξεκινήσουν να ισχύουν.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει ακόμη να επιβεβαιωθεί από τους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της Ε.Ε. (COREPER) και να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν τεθεί σε ισχύ, το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο.

 

 

Αναδημοσίευση από : http://www.naftemporiki.gr

Check Also

Να γιατί συμφέρει η αγορά τρακτέρ μέσω Αναπτυξιακού Νόμου

Μοναδική ευκαιρία για επενδύσεις σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έως ότου ξεκινήσει η επόμενη προγραμματική …