Π.Ε. Σάμου : Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας τη Δευτέρα 10/12/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

Σάµος 4 ∆εκεµβρίου 2018

ΘΕΜΑ : Σύσκεψη Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

 

Την ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π.Ε. Σάμου, θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) µε τη συµµετοχή των αποδεκτών για ενέργεια, προκειµένου να δοθεί έµφαση στα παρακάτω αντικείµενα:
1. Απολογισµός αντιπυρικής περιόδου 2018 στον Νοµό Σάµου.
2. ∆ράσεις πρόληψης ενόψει χειµερινής περιόδου .
3. Μεταναστευτικό – ∆ράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία .

Ακριβές Αντίγραφο

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάµου
Κατρακάζος Νικόλαος

About ikariaki.gr