Π.Ε. Σάμου : Καταγραφή ιπποειδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ «ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ»

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σάμου ενημερώνει τους κατόχους ιπποειδών (ίπποι, όνοι, ημιόνοι), κατόπιν και της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου «Πυρετός του δυτικού Νείλου» σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας , ότι έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με την Κτηνιατρική Νομοθεσία να δηλώσουν τα ιπποειδή που εκτρέφουν, ώστε να εκδοθεί Ατομικό Δελτίο Αναγνώρισης και Μετακινήσεων Ιπποειδούς.

Μη καταγραφή εκτρεφόμενου ιπποειδούς από τον ιδιοκτήτη επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί έως τις 30/09/2018 .

Πληροφορίες στα τηλ.:2273350440, 2273353463, 2273353461

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

About ikariaki.gr