Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών για το ΚΠΓ Μαΐου 2018

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

Μυτιλήνη, 27 Μαρτίου 2018
Αριθμ. πρωτ.: 1620

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Α΄ περιόδου 2018 (Μάιος)».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου
Έχοντας υπόψη:

  1.  Τη με αριθμ. πρωτ. 14420/ΚΒ/2008, (ΦΕΚ 218/12-2-2008 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα:«Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 39100/ΚΒ/2012, (ΦΕΚ 1218/2012 τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» και επανατροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 170141/Α5/16-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3650/16-10-2017 τ.Β΄)
  2. Τη με αριθμ. πρωτ. 49087/A5/23-03-2018 (ΑΔΑ:6ΙΘ64653ΠΣ-ΦΦ4) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 49700/Α5/26-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΞ04653ΠΣ-ΗΔΝ) εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας                  Α΄ περίοδος 2018 (Μάιος)

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, τους φοιτητές στο τελευταίο έτος και τους Μεταπτυχιακούς ή Μεταδιδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Α΄ περιόδου 2018 (Μάιος), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στα: 22510-48255 και
[email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Λέσβο, 22710-44732 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Χίο, 22730-21350 και [email protected] για τις εξετάσεις στη Νήσο Σάμο) στις κατά τόπου Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, έως και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 και την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στα κάτωθι εξεταστικά κέντρα:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου:

A. 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Λέσβου, Ταχ. Δ/νση: Στρ. Μυριβήλη 106, Τ.Κ.: 8100, Μυτιλήνη Λέσβος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χίου:
Α. 1ο Γενικό Λύκειο Χίου, Ταχ. Δ/νση: Χριστός Βαρβάσι, Τ.Κ.: 82100, Χίος

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σάμου:
A. Γενικό Λύκειο Σάμου, Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα 11, Τ.Κ.: 83100 Σάμος

Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση :

Η αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης (το ανώτερο τέσσερις (4) ώρες) ορίζεται σε 20 ευρώ με την αριθμ. πρωτ. 222807/Β1/2016 (ΦΕΚ 4294/30-12-2016 τ.Β΄ ΚΥΑ ).

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α/α
Σταυρούλα Λυκιαρδοπούλου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Περιφερειακές Ενότητες αυτής (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
2. Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τμήματα αυτού (διά των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης)
4. ΜΜΕ της περιοχής ευθύνης σας για την ανακοίνωση
5. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης διά των Δ/νσεων)
6. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης διά των Δ/νσεων)

 

About ikariaki.gr