Το 12ο ”έκτακτο” Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας – 26 Ιουλίου 2017 Άγιος Κήρυκος

Άγιος Κήρυκος 25/7/2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης 12ου Δημοτικού Συμβουλίου » (άρθρο 67 Ν.3852/2010)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλιού Δημαρχείου Αγιου Κηρύκου στις 26 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με μοναδικό θέμα :

«Τροποποίηση- συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Ικαρίας (ΦΕΚ 3492/Β΄/31.12.2012) για την σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ

About ikariaki.gr