Πρωτοβουλία γονέων για τη δημιουργία δίγλωσσου (Ελληνοαγγλικού Σχολείου) στη Νέα Υόρκη

Πρωτοβουλία γονέων για τη δημιουργία ενός Προγράμματος Δημοσίων Σχολείων Διπλής Γλώσσας Ελληνικών-Αγγλικών από το παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας στη Νέα Υόρκη
Αμέτρητες μελέτες δείχνουν ότι τα οφέλη της διγλωσσίας είναι ανεκτίμητα, ειδικά όταν τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν σε νεαρή ηλικία.
Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα αυτό και θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθειά μας, παρακαλώ συμπληρώστε αυτή την αίτηση:
http://www.123contactform.com/form-3154242/Contact-Lead-Form
Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης μπορεί να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα το συντομότερο τον Σεπτέμβριο του 2018, αν υπάρχουν αρκετές Ελληνόφωνες οικογένειες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Προγράμματα Διπλής Γλώσσας υπάρχουν ήδη σε 400 Δημόσια Σχολεία για Γαλλικά, Αραβικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Ρώσικα και πολλές άλλες γλώσσες.
http://schools.nyc.gov/Offices/mediarelations/NewsandSpeeches/2016-2017/BilingualExpansion.htm
Δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα για την Ελληνική γλώσσα στα Δημόσια Σχολεία της Νέας Υόρκης
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις:
Αναστασία Ρωμανού (Anastasia Romanou) [email protected] 917-674-1273
Κάτια Νικολάου (Katya Nicolaou) [email protected] 646-378-9088
Οι πληροφορίες παρέχονται στα Αγγλικά και τα Ελληνικά

 

Το κείμενο αυτό στην Αγγλική γλώσσα :

Parent Initiative

for the establishment of a

Dual Language Greek-English Public School Program
by the NYC Department of Education

Countless studies show that the benefits of bilingualism are invaluable,

especially when children start learning at a young age.

If you are interested in this program and would like to join our effort,

please fill out this form:

http://www.123contactform.com/form-3154242/Contact-Lead-Form

The N.Y.C. Board of Education can start such a program as early as September 2018, if enough Greek speaking families are interested in participating.  Dual-language programs already exist in 400 public schools for French, Arabic, Spanish, Chinese, Russian and many other languages

http://schools.nyc.gov/Offices/mediarelations/NewsandSpeeches/2016-2017/BilingualExpansion.htm

There is no such program for the Greek language

in NYC public schools

To find out more information, please contact:

Anastasia Romanou [email protected]917-674-1273

Katya Nicolaou    [email protected]646-378-9088

Information is available in both English and Greek

Μετάφραση : Μαρία Σ. Πολίτη

About ikariaki.gr