Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Παρασκευή 04-01-2019 μέχρι και αύριο Σάββατο 05-01-2019 θα συνεχιστεί η έντονη κακοκαιρία και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επισυνάπτεται το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων.

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Χαλάνδρι, 03-01-2019

                              Αριθ. Πρωτ.: 40

 

 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

 KOIN : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων».

 

ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)

                β.- Η υπ’ αριθ. 9354/18-12-2018 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

γ.- Η υπ’ αριθ. 9532/24-12-2018 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και  δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

 

  1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 02/03-01-2019 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από την Παρασκευή 04-01-2019 μέχρι και το Σάββατο 05-01-2019.
  2. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.
  3. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 02/03-01-2019

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

            Μάριος Δασόπουλος

                 Αντιπύραρχος

 

-Ο-

 Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.

Ιωάννης Αντ. Φωστιέρης

Υποστράτηγος Π.Σ

Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)

Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1-14    Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας

α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων

β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας *

* Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
15-40  Περιφέρειες όλης της χώρας.

α. Γραφείο Περιφερειαρχών

β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας **

**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε
41.       Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ FAX: 210-6469828
42.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ FAX: 213-1527970
43.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α FAX: 210-6998150
44.       Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ FAX: 210-6828382
45.       ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ FAX: 210-4633096
46.       Υ.Υ/Ε.Κ.ΕΠ.Υ FAX: 210-6823625
47.       Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β FAX: 210-7460254

*** Στους αποδέκτες για Ενέργεια αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX: 213-1364401
2.     Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών αποστολή με email
3.     Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6917944
4.     Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6911995
5.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστολή με email
6.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης FAX: 210-6915388
7.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών & Μεταφορών αποστολή με email
8.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών αποστολή με email
9.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

αποστολή με email  (FAX : 210-6451994)
10. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Πολιτικής

Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

αποστολή με email
11. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17 αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Δνση Υ.Σ.Τ.Σ.Α.-Δ14 αποστολή με email
13. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α FAX: 210-8944279, 210-3532536
14. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
15. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α FAX: 210-5248657
16. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ FAX: 210-5222535
17. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FAX: 2310-599019
18. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α αποστολή με email (FAX : 210-5246663)
19. ΟΑΣΑ αποστολή με email (FAX : 210-8220774)
20. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ αποστολή με email (FAX: 210-6430880)
21. ΟΑΣΘ FAX: 2310-929973
22. ΣΤΑΣΥ Α.Ε FAX: 210-3223935
23. Ο.Σ.Υ Α.Ε FAX: 210-4931902, 210-4922075
24. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» FAX: 210-3540095
25. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αποστολή με email (FAX: 210-6635579)
26. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ/ΚΔΚ FAX: 210-6635579
27. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2710-562007)
28. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22960-95558)
29. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
30. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
31. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2410-741087)
32. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποστολή με email (FAX: 210-6858786)
33. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (Γ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) αποστολή με email( FAX: 210-6858786)
34. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποστολή με email (FAX: 26340-32444)
35. Δ.Ε.Η  Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) FAX: 210-5241300
36. Δ.Ε.Η  A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) FAX: 210-5234379
37. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας αποστολή με email  και με FAX: 210-5221167
38. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ FAX: 210-5126999
39. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ FAX: 210-3461163
40. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ FAX: 210-6220730
41. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)
42. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. αποστολή με email (FAX: 210-2144411)
43. ΕΥΑΘ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-212439)
44. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αποστολή με email

**** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ)


Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΗ ΧΩΡΑ.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α. 1. ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (04-01-2019)
ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ, ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ), ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ, ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (05-01-2019)
ΟΙ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

Β. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΘΑ
ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ. ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΟΛΙΚΟΣ.

Γ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (04-01-2019), ΘΑ
ΠΝΕΟΥΝ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ
7 ΜΕ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ, ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (05-01-2019).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ
ΕΜΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ www.emy.gr

ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ

ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/2

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

48 55555
WOGR91 LGAT 031730
ΑΜΕΣΟ

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ
Ελληνικό, 03-01-2019/1930 B
Α.Α. 2/2019

About ikariaki.gr