Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου : Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χαλάνδρι, 29-12-2018

                              Αριθ. Πρωτ.:4006

 

 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

 KOIN : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού».

 

ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)

            β.- Η υπ’ αριθ. 3520/24-11-2017 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών

φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

 

  1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 34/29-12-2018 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από τη Δευτέρα 31-12-2018 μέχρι και την Τρίτη 01-01-2019.

 

  1. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.
  2. Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 34/29-12-2018.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

Νικόλαος Γεντέκος

           Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

-Ο-

 Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε.

Ιωάννης Αντ. Φωστιέρης

Υποστράτηγος Π.Σ.

 

Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)

Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

1-14    Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας

α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων

β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας *

* Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
15-40  Περιφέρειες όλης της χώρας.

α. Γραφείο Περιφερειαρχών

β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας **

**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε
41.       Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ FAX: 210-6469828
42.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ FAX: 213-1527970
43.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α FAX: 210-6998150
44.       Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ FAX: 210-6828382
45.       ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ FAX: 210-4633096
46.       Υ.Υ/Ε.Κ.ΕΠ.Υ FAX: 210-6823625
47.       Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β FAX: 210-7460254

*** Στους αποδέκτες για Ενέργεια αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX: 213-1364401
2.     Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών αποστολή με email
3.     Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6917944
4.     Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6911995
5.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστολή με email
6.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης FAX: 210-6915388
7.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών & Μεταφορών αποστολή με email
8.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών αποστολή με email
9.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

αποστολή με email  (FAX : 210-6451994)
10. ΥΠ.ΥΜΕ / ΓΓ Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Πολιτικής

Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

αποστολή με email
11. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών /ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17 αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α FAX: 210-8944279, 210-3532536
13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
14. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α FAX: 210-5248657
15. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ FAX: 210-5222535
16. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FAX: 2310-599019
17. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α αποστολή με email (FAX : 210-5246663)
18. ΟΑΣΑ αποστολή με email (FAX : 210-8220774)
19. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ αποστολή με email (FAX: 210-6430880)
20. ΟΑΣΘ FAX: 2310-929973
21. ΣΤΑΣΥ Α.Ε FAX: 210-3223935
22. Ο.Σ.Υ Α.Ε FAX: 210-4931902, 210-4922075
23. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» FAX: 210-3540095
24. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αποστολή με email (FAX: 210-6635579)
25. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ/ΚΔΚ FAX: 210-6635579
26. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2710-562007)
27. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22960-95558)
28. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
29. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
30. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2410-741087)
31. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποστολή με email (FAX: 210-6858786)
32. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (Γ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) αποστολή με email( FAX: 210-6858786)
33. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποστολή με email (FAX: 26340-32444)
34. Δ.Ε.Η  Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) FAX: 210-5241300
35. Δ.Ε.Η  A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) FAX: 210-5234379
36. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας αποστολή με email  και με FAX: 210-5221167
37. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ FAX: 210-5126999
38. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ FAX: 210-3461163
39. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ FAX: 210-6220730
40. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)
41. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. αποστολή με email (FAX: 210-2144411)
42. ΕΥΑΘ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-212439)
43. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αποστολή με email

**** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)

 

 

WOGR91 LGAT 291100

ΑΜΕΣΟ

 

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ

Ελληνικό, 29-12-2018/1300 B

Α.Α. 34/2018

ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (31-12-2018) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (01-01-2019) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ- ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΠΥΚΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 

  1. ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (31-12-2018) (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ) Α. ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΑΡΧΙΚΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ), ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.

Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΟΡΕΙΝΑ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 300 ΜΕ 500

ΜΕΤΡΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΑ).

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 500 ΜΕΤΡΑ) Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.

 

  1. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (01-01-2019) (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Α. ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ.

Β. ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 300 ΜΕ 500 ΜΕΤΡΑ) ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Γ. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 8 ΜΕ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

Δ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).

 

 

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

 

About ikariaki.gr