21.3 C
Ikaria
Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Σάμου – Ικαρίας & Φούρνων παρέδωσε στον κ. Μ. Βαρβιτσιώτη τα αιτήματα των πολυτέκνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ

«Μην Μας Ξεχνάς»

Σας ενημερώνουμε ότι την 15 (19:00) Φεβρουαρίου 2019 επιτροπή του Δ.Σ. του συλλόγου μας, κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως από τη ΝΟΔΕ Σάμου, συναντήθηκε με τον Υπεύθυνο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ν.Δ. Βουλευτή κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στα πλαίσια επίσκεψής του στο νησί μας και αφού τον ενημέρωσε του παρέδωσε τα αιτήματα των πολυτέκνων εγγράφως  σύμφωνα με τα Άρθρα 2 (Παρ. ε) και 3 (Παρ. γ και δ ) του Καταστατικού μας για τα οποία του ζητήθηκε να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Η επιτροπή συναντήθηκε επίσης με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Κατρακάζο, τον Δήμαρχο κ. Αγγελόπουλο Μιχάλη καθώς και με φορείς και Δημοτικούς Συμβούλους στους οποίους και ανέφερε θέματα των πολυτέκνων των νησιών μας για τα οποία ήταν πλήρως ενημερωμένοι.

Το έγγραφο με τα αιτήματα του συλλόγου μας, όπως τα προαναφερθέντα Άρθρα του καταστατικού του συλλόγου μας ορίζουν, κοινοποιείται δημόσια προς ενημέρωση των μελών μας όσο και της κοινής γνώμης.

 Με Σεβασμό

                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                  Η

             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         Δήμητρα Λάμπρου                                       Φλώρα Τζεβρένη

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι πολυτεκνοι.jpg

Αγαπητέ κ. Βαρβιτσιώτη.

Σας παραδίδουμε εγγράφως τα αιτήματα του συλλόγου μας που αφορούν στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και στην επίλυση του  « ξεχασμένου» από όλους Δημογραφικού Προβλήματος της χώρας μας.

Α) Ρυθμίσεις, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος.

1) Να επανέλθει το ποσοστό 20% για τις προλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, που μειώθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4440/2016 στο 15%.

2) Να καθιερωθεί και για τις πάσης φύσεως προσλήψεις των εκπαιδευτικών όπως το 20% προέρχεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων όπως ίσχυε για προσλήψεις όλων των άλλων υπουργείων (άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ και άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 3454/2006).

3) Να προηγούνται στις τοποθετήσεις οι πολύτεκνοι γονείς, που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα μέχρι και το 2011, αφού αυτοί είχαν αδικηθεί. Το μέτρο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αφού διορισμοί στην εκπαίδευση θα γίνονται.

4) Να καθιερωθούν οι ελεύθερες (χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια) μετεγγραφές των πολυτέκνων και των τέκνων τους, που είναι φοιτητές, όπως ίσχυαν από το 1979 για 32 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα, όπως ομολογούσαν οι ίδιοι οι Πρυτάνεις, ώστε να μπορούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους, να μετεγγράφονται σε αντίστοιχη Σχολή και σε αντίστοιχο έτος, που είναι πλησιέστερα στον τόπο μονίμου κατοικίας των γονέων τους ή σε πόλη που σπουδάζει άλλος αδελφός (η) τους.

5) Να συμπεριληφθούν αυτοτελώς στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κλπ., οι Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ, όπως γινόταν για 30 χρόνια, που τους έθεσε εκτός η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701Β/14-8-2015), με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι πλέον να τα στερούνται. Επί πλέον να αυξηθεί το όριο εισοδήματος για την διανομή τροφίμων παρεμβάσεως Ε.Ε. ή άλλων πηγών, για τους πολυτέκνους.

6) Να εξαιρεθούν οι πολύτεκνοι από τον φόρο πολυτελούς διαβιώσεως για τα αυτοκίνητά τους. Με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 και του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 θεσπίσθηκε φόρος πολυτελούς διαβιώσεως για όσους κατέχουν αυτοκίνητα 1928 κ.ε. και άνω. Δεν προβλέπεται, όμως, εξαίρεση για τους πολυτέκνους, που εξ ανάγκης και όχι από πολυτέλεια αγόρασαν ένα αυτοκίνητο, για την μεταφορά της οικογένειας τους, που είναι 7θέσιο ή 9θέσιο και τα οποία είναι συνήθως κυβισμού μεγαλύτερου του 1928 κεκ.

7) Να επανέλθει η καταργηθείσα διάταξη της παρ 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010, που παρείχε τη δυνατότητα στους πολυτέκνους με ορισμένες προϋποθέσεις, να απασχολούνται άνευ περικοπής της συντάξεως τους, καθώς με το νέο καθεστώς (παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016) για τους πολυτέκνους-συνταξιούχους, που αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες κατά 60% για όσο χρόνο απασχολούνται.

8) Να επανέλθει το ποσοστό 10% για την εισαγωγή των πολυτέκνων και των τέκνων τους στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

9) Να παρασχεθεί η δυνατότητα στους Δήμους και τις περιφέρειες να χορηγούν ως δημογραφικά κίνητρα, χρηματικά βοηθήματα στις μητέρες που αποκτούν το 4ο και άνω τέκνο τους και συγχρόνως αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα.

10) Να επανέλθει το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ίσχυε με την Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/22891/17-12-2004 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Β) Μέτρα στήριξης των πολυτέκνων με δημοσιονομικό κόστος:

1) Επαναχορήγηση της σύνταξης πολύτεκνης μητέρας και των πολυτεκνικών επιδομάτων.

2) Εξαίρεση της πρώτης κατοικίας των πολυτέκνων από τον κύριο και τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

3) Να θεσπισθεί ως αφορολόγητο όριο εισοδήματος και για τους πολύτεκνους το όριο της φτώχειας όπως το καθορίζει η ΕΛΣΤΑΤ.

4) Να απαλλαγούν οι πολύτεκνοι από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Με το άρθρο 112 του Ν. 4387/12-5-2016, η Κυβέρνηση ρύθμισε και τα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, άφησε τις 12.000 ευρώ, ποσό μέχρι το ύψος του οποίου δεν επιβάλλεται εισφορά (δηλ. έχει το ίδιο ύψος εισοδήματος για την μη πληρωμή εισφοράς αλληλεγγύης τόσο ο πολύτεκνος, με οσαδήποτε προστατευόμενα τέκνα, όσο και ο άγαμος!).

Η απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης του εισοδήματος των 12.000 ευρώ για τον άγαμο σημαίνει ότι για τον άγαμο θεσπίζεται απαλλαγή το όριο της φτώχειας που είναι 4.560 ευρώ προσαυξημένο σχεδόν κατά 170%. Για τον πολύτεκνο με 4 τέκνα  κάτω των 14 ετών, που το όριο της φτώχειας είναι 12.312, αντί να καθιερωθεί το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 170%, δηλ. 12.312 σύν 20.930 ίσον 33.342, καθιερώνεται και πάλι ποσό 12.000 ευρώ που είναι κάτω του ορίου της φτώχειας!

5) Να εξαιρεθεί η πρώτη κατοικία των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς.

6) Να ληφθεί μέριμνα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να υπάρξει μέριμνα ώστε οι πολύτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες ν΄ απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος και το όποιο αφορολόγητο να ισχύει και γι΄ αυτούς.

7) Να συμπεριλαμβάνεται στην έκπτωση 50 % στα ακτοπλοϊκά ταξίδια και η Α΄Θέση με καμπίνα καθώς και το Ι.Χ. όχημα των πολυτέκνων.

Παρακαλούμε, για την διαβίβαση αρμοδίως από εσάς του παρόντος εγγράφου το οποίο αφορά πάγια αιτήματα των Πολυτέκνων όλης της χώρας και αναμένουμε την απάντησή σας εγγράφως ώστε να προβούμε στην άμεση ενημέρωση των μελών μας. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το παρόν έγγραφο θα κοινοποιηθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  όπως ορίζουν τα Άρθρα 2 (Παρ. ε) και 3 (Παρ. γ και δ ) του Καταστατικού του Συλλόγου μας.

                                                                        Σάμος 15 Φεβρουαρίου 2019

                                                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                     Η

               Γραμματέας                                                    Πρόεδρος

         Δήμητρα Λάμπρου                                        Φλώρα Τζεβρένη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,340ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ