Η θέση της γυναίκας στην ευρωπαϊκή γεωργία

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι κατά μέσο όρο περίπου το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την ΕΕ το διαχειρίζονται πλέον οι γυναίκες.
Η σύζυγος του αγρότη είναι μια πολύ γνωστή λογοτεχνική μορφή σε πολλούς πολιτισμούς: πολλοί από εμάς μεγάλωσαν σε παραλλαγές της ίδιας γενικής εικόνας των παλαίμαχων, καλυμμένων με αλεύρι μητέρων, οι οποίες τροφοδοτούσαν τον αγρότη πατέρα και τους γιους τους, που εργάζονταν όλη τη μέρα στον αγρό.

Ωστόσο, ενώ η γεωργία, όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα, εξακολουθεί να είναι ένα κατά κύριο ανδροκρατούμενο επάγγελμα, υπάρχει αυξανόμενος αριθμός εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται πλέον οι γυναίκες.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία (από την Eurostat, 2013) υποδεικνύουν ότι κατά μέσο όρο περίπου το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την ΕΕ το διαχειρίζονται πλέον οι γυναίκες. Στοιχεία που καλύπτουν ορισμένες σημαντικές διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, ωστόσο από λίγο περισσότερο από 5% σε περίπου 47% στη Λιθουανία.

Το ποσοστό των γυναικών αγροτών αυξάνεται, αν και αργά:

το 2005, περίπου το 27% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ-28 ήταν γυναίκες και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τη διεύρυνση της ΕΕ από το 2004, με τις χώρες ανατολικά γενικά τείνουν να έχουν περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις από ό, τι οι δυτικές.

Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης για τις εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται οι γυναίκες είναι 6,4 εκτάρια, λιγότερο από το ήμισυ των 14,4 εκταρίων για τις εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται οι άνδρες.

Και από την άποψη της παραγωγής ανά εκμετάλλευση, οι αγρότισσες επίσης αποδίδουν πολύ λιγότερο από τους αντίστοιχους άνδρες: μόλις κάτω από τις 12.000 ευρώ το 2013 σε σύγκριση με σχεδόν 40.000 ευρώ. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι γυναίκες ελέγχουν πολύ λιγότερο τη γη, σε ποσοστό 12% έναντι του 61% που αναλογεί στους άνδρες (το υπόλοιπο 28% της γης ανήκει σε «νομικές οντότητες» όπως οι εταιρείες).

Αυτές οι αποκλίσεις είναι πολύ λιγότερο έντονες στις νεότερες χώρες της ΕΕ, όπου κατά μέσο όρο οι γυναίκες εκμεταλλεύονται περίπου 3,4ha σε σύγκριση με 6ha για τους άνδρες.

Ο γεωργικός τομέας της Ευρώπης κυριαρχείται από ηλικιωμένο πληθυσμό

Πράγματι τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 4,9% των αγροτών κάτω των 35 ετών είναι γυναίκες, σε σύγκριση με 6,4% για τους άνδρες. Ωστόσο, στο άλλο άκρο της κλίμακας, η πλειοψηφία των αγροτών ηλικίας άνω των 65 ετών είναι στην πραγματικότητα γυναίκες (40% σε σύγκριση με 27,6% για τους άνδρες).

Ωστόσο, ενώ τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν σαφώς ότι οι διευθυντές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εξακολουθούν να είναι κυρίως άνδρες, τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες είναι εξαιρετικά δραστήριες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είτε σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις (όπου σχεδόν το 40%) είναι γυναίκες είτε ως τακτικοί εργάτες 37%).

Η στήριξη της ΕΕ στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να αναλάβουν τη γεωργία ως επάγγελμα;

Τα περισσότερα από τα μέτρα που υποστηρίζονται ή χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποσκοπούν στο να καταστήσουν την γεωργία ελκυστικότερη και για τα δύο φύλα. Στην πραγματικότητα αποσκοπούν στη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών, στη συμπληρωματική στήριξη ιδίως για τους νέους γεωργούς. Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες γεωργικές τεχνικές-με τη βοήθεια δορυφόρων και ρομπότ-καθιστούν επίσης τη γεωργία πιο ελκυστική για όλους.

Και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αντιμετωπίζεται επίσης μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής:

οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναλύουν την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ο ρόλος των γυναικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η αφύπνιση σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών της αγροτικής ζωής).

 

 

 

Αναδημοσίευση από : https://www.neapaseges.gr

About ikariaki.gr