Ε.Α.Κ.Π. : Παρεμβάσεις που αφορούν την υπηρεσία και συναδέλφους

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού  Σώματος

Αθήνα  7 Ιανουαρίου 2019

 

 

                           Προς: Κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γεροβασίλη Όλγα

                     Κοιν/ση.: Κα Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Παπακώστα Κατερίνα

                                      Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΓΔ3) του Υπουργείου                           

                                      Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                                      Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ματθαιόπουλο Βασίλειο

                                      Πολιτικά Κόμματα – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Πρωτοβάθμιες

                                      Ενώσεις – Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.              

Θέμα: « Προβλήματα καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες »

Κυρία Υπουργέ

Πριν από ένα περίπου χρόνο στις 17 Ιανουαρίου 2018, με παρέμβασή μας προς την τότε Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ζητήσαμε μεταξύ άλλων, την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή της εγγεγραμμένης πίστωσης για την καθαριότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της χώρας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έγινε, γιατί κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε σημαντική καθυστέρηση σε ότι αφορά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με αποτέλεσμα για αρκετούς μήνες να μην υπάρχει καθαριότητα σε πολλές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια  με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πυροσβεστών αλλά και των οικογενειών τους.

Στις 24 Ιανουαρίου 2018 με το ΦΕΚ Β΄145, εκδόθηκε  η υπ. αριθμ. 228 Φ.500.1 Υπουργική Απόφαση για την « Κατανομή κονδυλίου εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης του κατά αποκοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ 1232 για καθαριότητα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ».

Κυρία Υπουργέ

Η καθαριότητα των περισσοτέρων υπηρεσιών και κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ανατεθεί σε κατά τόπους ιδιωτικά συνεργεία, όπου υπάρχουν και αναλαμβάνουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μετά από μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Για να μπορέσουν όμως να εκτελεστούν αυτοί οι διαγωνισμοί και κατ’ επέκταση να γίνει η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από τις Διοικήσεις, πρέπει πρώτα με Υπουργική Απόφαση να γίνει κατανομή κονδυλίου της εγγεγραμμένης πίστωσης για το έτος 2019, του κατά αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα των υπηρεσιών μας.

Επίσης, λόγω των μειωμένων κονδυλίων που διατίθενται για την καθαριότητα, πολλά ιδιωτικά συνεργεία δεν αναλαμβάνουν όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα κλιμάκια μιας περιοχής ή δεν συμμετέχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς επειδή δεν συμφέρει οικονομικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθαριότητα στις υπηρεσίες αυτές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι:

 • Οι διαχρονικές πολιτικές των περικοπών και της υποχρηματοδότησης στον προϋπολογισμό για την λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και η κατάργηση δεκάδων θέσεων προσωπικού καθαριότητας αρχής γενομένης με τον Νόμο 3511/2006 με στόχο την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα στον τομέα της καθαριότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.
 • Το Πυροσβεστικό Σώμα εμπλέκεται σε μεγάλο και διαφορετικό όγκο συμβάντων που δημιουργούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές -πυρηνικές απειλές).
 • Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων συμβάντων, υπάρχουν ή δημιουργούνται τοξικοί και μολυσματικοί παράγοντες που καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς και επικίνδυνοι για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς μεταφέρονται αναπόφευκτα μέσω των οχημάτων και του εξοπλισμού των υπαλλήλων στους χώρους των υπηρεσιών, λόγω απουσίας δομών αποστείρωσης τους κατά την άφιξη τους σε αυτές.
 • Η απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργείται εξαιτίας της μη επαρκούς και συνεχούς καθαριότητας σε συνδυασμό με τα προβλήματα και τις ελλείψεις στις υποδομές, δημιουργούν ένα επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον εκθέτοντας σε επιπρόσθετους επιβαρυντικούς παράγοντες την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων στο Π.Σ., που εργάζονται σε χώρους όπου δεν παρέχονται καθόλου υπηρεσίες καθαριότητας ή αυτό γίνεται πλημμελώς.
 • Οι συνέπειες στην υγεία των υπαλλήλων δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν ή να παρακολουθηθούν εξαιτίας της παντελούς αδιαφορίας που έχουν επιδείξει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δική σας, για την ασφάλεια της υγείας και της ζωής των πυροσβεστών.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει να παλεύει και να διεκδικεί λύσεις για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Για τον τομέα της καθαριότητας διεκδικούμε:

 • Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την καθαριότητα όλων των υπηρεσιών και μέχρι την υλοποίηση τους, την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Π.Σ.
 • Την εξασφάλιση με ευθύνη της υπηρεσίας, της πλήρους, απρόσκοπτης και συνεχούς καθημερινής παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Την εκπόνηση του Προεδρικού Διατάγματος σε συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα για τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των πυροσβεστών, στα επιχειρησιακά συμβάντα ( πυρκαγιές, διασώσεις, παροχές βοήθειας κ.α. ).

Άμεσα όμως, ζητάμε και για τη φετινή χρονιά, να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για την κατανομή του κονδυλίου της εγγεγραμμένης πίστωσης για την καθαριότητα.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

 

 

 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Της  Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας  Ενώσεων  Υπαλλήλων  Πυροσβεστικού  Σώματος

 

Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2019

 

 

                              Προς: Κα Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γεροβασίλη Όλγα

                              Κοιν.: Κα Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Παπακώστα Κατερίνα

                                         Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Ματθαιόπουλο Βασίλειο

                                                Πολιτικά Κόμματα – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Πρωτοβάθμιες

                                                Ενώσεις – Εργαζόμενους στο Π.Σ. – Μ.Μ.Ε.

Θέμα: « Άμεση λύση σε σοβαρά ζητήματα, που αφορούν συναδέλφους μας »

Κυρία Υπουργέ

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί σας, με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της πανελλήνιας Ομοσπονδίας πυροσβεστών ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ) στις 4 Δεκέμβρη 2018, σας παρατέθηκε από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών το σύνολο από τα τρέχοντα σοβαρά προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών, όπως περιλαμβάνονται στις πρόσφατες ανακοινώσεις μας. Τα προβλήματα αφορούν τις μειώσεις των αποδοχών μας από τις συνεχόμενες αναδρομικές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, την προσωπική διαφορά, τη φορολογία, την μερική εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., την περικοπή συντάξεων και την κατάργηση συντάξεων χηρείας. Τα αιτήματά μας αφορούν τον επαρκή εξοπλισμό, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την κατάργηση του ξεσπιτώματος με μεταθέσεις και μετακινήσεις, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μας, την αναγνώριση του επαγγέλματος ως Βαρύ, Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό, την αμοιβή της υπερωριακής εργασίας, την επέκταση της χορήγησης του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών.

Πέραν όμως των προβλημάτων και των αιτημάτων αυτών, για τα οποία συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την ανάδειξη και την επίλυσή τους, υπάρχουν και κάποια τρέχοντα σοβαρά ζητήματα για τα οποία αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας, όπως δεσμευτήκατε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Τα ζητήματα αυτά έχουν αναλυθεί πλήρως στις ανακοινώσεις – παρεμβάσεις που σας έχουμε παραθέσει και με τις οποίες ζητάμε:

 • Να σταματήσει άμεσα η άδικη και στημένη πειθαρχική δίωξη με τις κατασκευασμένες κατηγορίες, που στηρίζονται στο χουντικό και αναχρονιστικό πειθαρχικό πλαίσιο του Π.Σ., βάση του οποίου διώκεται ο συνάδελφός μας μέλος της Ε.Α.Κ.Π. και εκλεγμένο στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου πυροσβεστών της Στερεάς Ελλάδας. Ο συνάδελφος διώκεται επειδή ανέφερε σε ανακοίνωση τα γνωστά σε όλους υπαρκτά προβλήματα που αντιμετώπισαν πυροσβέστες σε δασική πυρκαγιά, εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην πυροπροστασία της χώρας.

Η διενέργεια της συγκεκριμένης Ε.Δ.Ε. έχει στόχο να φιμώσει και να ποινικοποιήσει τον αγωνιστικό συνδικαλισμό, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις διεκδικήσεις των πυροσβεστών.

 • Να αυξηθούν οι αποδοχές των συναδέλφων μας πυροσβεστών, λιμενικών, στρατιωτικών, που βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας με ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω, λόγω σοβαρών τραυματισμών, παθήσεων και προβλημάτων υγείας, που υπέστησαν σε ώρα υπηρεσίας.

Να αυξηθούν οι αποδοχές των συγκεκριμένων συναδέλφων ( που είναι ζήτημα εάν υπερβαίνουν τους 100 ), όπως προσαυξήθηκαν και οι αποδοχές των Ανάπηρων Πολέμου Αξιωματικών με τα ίδια ποσοστά αναπηρίας, καθώς και όλων των συνταξιούχων του δημοσίου που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση. Τα ποσά των αυξήσεων που διεκδικούμε να αποδοθούν στους συναδέλφους μας είναι ελάχιστα ( 1.000 ευρώ μικτά, σε ετήσια βάση ). Να σταματήσει η κατάφωρη αδικία και η απαξίωση σε βάρος της προσφοράς αυτών των ανθρώπων που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους (όπως ακρωτηριασμοί, πολλαπλά εγκαύματα, απώλεια όρασης κ.α.), για να προστατεύσουν τη ζωή και την περιουσία του ελληνικού λαού και του κράτους.

Ζητάμε επίσης, να αποδοθούν άμεσα οι συγκεκριμένες προσαυξήσεις στους συναδέλφους αστυνομικούς με τα παραπάνω ποσοστά αναπηρίας, στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί, παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση.

 • Να αποδοθούν άμεσα στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι εκπαιδευτικές αποζημιώσεις που δικαιούνται αρκετοί συνάδελφοι που συμμετείχαν τον Ιούνιο του 2017 σε 11ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αθήνα. Οι συγκεκριμένες αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στους συναδέλφους αρκετά μειωμένες, λόγω υπολογισμού τους με τον βασικό μισθό του προηγούμενου μισθολογίου και όχι του ισχύοντος, σε αντίθεση με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

Με τον τρόπο αυτό, στερήθηκαν οι συνάδελφοι μας, ποσά που ανέρχονται σε εκατοντάδες ευρώ και τα οποία κατέβαλλαν οι ίδιοι για την μετακίνηση, την πολυήμερη διαμονή, την διατροφή και την διανυκτέρευση τους, κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων.

Από την ισχύ των διατάξεων του νέου μισθολογίου δηλαδή από την 1-1-2017 και εμείς οι πυροσβέστες πληρώνουμε αναδρομικά από την 1η Γενάρη του 2017 όλες τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές μας εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη, αλλά και την επιστροφή επιδομάτων που κάποιοι από εμάς εισέπρατταν με το παλιό μισθολόγιο. Οι συγκεκριμένες αναδρομικές κρατήσεις, επέφεραν μεγάλες μειώσεις στους μισθούς μας.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, που κάποιοι συνάδελφοι μας δικαιούνται αυξημένες αποζημιώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία, η κυβέρνησή σας τους στερεί τις αυξήσεις στις αποζημιώσεις αυτές.

Κυρία Υπουργέ

Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τις διεκδικήσεις μας. Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας, απαιτούμε να τηρούνται οι υποχρεώσεις της υπηρεσίας,  να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες στην εργασία μας και να αναβαθμιστεί το Πυροσβεστικό Σώμα με επαρκή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Ζητάμε όμως να δοθεί άμεσα λύση στα 3 σοβαρά ζητήματα που αναφέρουμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα δημοκρατικά δικαιώματα και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων. Αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη η κατάργηση του αναχρονιστικού εσωτερικού κανονισμού του Π.Σ. ( Κ.Ε.Υ.Π.Σ. ) και η εναρμόνισή του με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, ιδιαίτερα δε το χουντικής έμπνευσης πειθαρχικό πλαίσιο που διέπει το Π.Σ.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας για την ενημέρωση των συναδέλφων μας, όπως δεσμευτήκατε κατά την πρόσφατη συνάντηση στο Υπουργείο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, σχετικά με όσα αναφέρουμε στο έγγραφό μας.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

About ikariaki.gr