Επιχορήγηση για το Νοσοκομείο Ικαρίας από το ΕΣΠΑ αξίας 350.000 Ευρώ

Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Ικαρίας, το ΚΥ Ευδήλου και τα περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ) της περιοχής τους.

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δομών παροχής Α’βάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών για το  Γενικό Νοσοκομείο-ΚΥ Ικαρίας, το ΚΥ Ευδήλου και τα περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ) της περιοχής τους.

Η αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 359.166 ευρώ.

Με αυτή την εγκριτική απόφαση πρόκειται να καλυφθούν οι ανάγκες ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας, του ΚΥ Ευδήλου  και των ΠΙ της περιοχής τους (ακτινολογικός και υπερηχοτομογραφικός εξοπλισμός κλπ.).

Από το γραφείο του Βουλευτή

 

Δημήτρης Σεβαστάκης

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων

About ikariaki.gr