Επαρχείο Ικαρίας : Πρόγραμμα επιτήρησης του πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αγ. Κήρυκος : 05 /09/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                     Αρ.Πρωτ.:  53146/1327

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Άγιος Κήρυκος

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ

 

 

 

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ικαρίας ενημερώνει τους κατόχους ιπποειδών όπως προσέλθουν στην Υπηρεσία προκειμένου να γίνει καταγραφή των ιπποειδών που κατέχουν, όπως ορίζει η Υπουργική Απόφαση 11/754 (ΦΕΚ 43/Β΄/18.01.2018).

Η ολοκλήρωση του Μητρώου όλων των εκτροφών ιπποειδών (οργανωμένων ή μη) επιβάλετε λόγω αυξημένων περιστατικών προσβολής ανθρώπων από τον ιό του Δυτικού Νείλου το 2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία καταγραφής ορίζεται η 30.09.2018.

Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 4235/2014 (Α΄32) και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

About ikariaki.gr