Επαρχείο Ικαρίας : Διευκόλυνση των κατοίκων της Ικαρίας για τις ανάγκες του Κτηματολογίου μετά από πρωτοβουλία του λογιστή Π. Καραγιαννάκη σε συνεννόηση με τη Δ.Ο.Υ. Σάμου

 

Ύστερα από πρωτοβουλία του λογιστή Καραγιαννάκη Παναγιώτη και σε συνεργασία με την Δ.Ο.Υ. Σάμου εστάλη η επιστολή προς διευκόλυνση των κατοίκων της Ικαρίας για τις ανάγκες του Κτηματολογίου.

 

About ikariaki.gr