Ενημέρωση για το ανώτατο Συνέδριο της Πανικαριακής Αδελφότητας Αμερικής

Λιγότερο από εξήντα μέρες έμειναν!

Ενημέρωση από το Grand Hyatt:
Υπερβήκαμε τον αριθμό δωματίων μας στο Grand Hyatt, και μόλις προσθέσαμε περισσότερα δωμάτια στην προσφορά μας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σας! Αν δεν έχετε κάνει την κράτηση σας, παρακαλώ κάντε την άμεσα! Η προσφορά των $179 συν ΦΠΑ τώρα λήγει στις 9 Αυγούστου. Αν έχετε κάνει κράτηση και τα σχέδια σας άλλαξαν, παρακαλώ ενημερώστε το ξενοδοχείο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επωφεληθεί κάποιο άλλο μέλος πριν τις 9 Αυγούστου! Ενημερώνουμε ότι το ξενοδοχείο θα χρεώσει μια διανυκτέρευση ως μη επιστρέψιμη εγγύηση στις 9 Αυγούστου για κάθε κράτηση. Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν ή να αλλάξουν μέσω του link www.pan-icariandc2018.com ή καλώντας κατευθείαν στο ξενοδοχείο στο 202-624-8054.

Παράταση Διαφήμισης Αναμνηστικού Άλμπουμ/Προθεσμίας Χρηματοδότησης:
Συμφωνήσαμε με τον εκδότη μας να παρατείνουμε την προθεσμία για διαφημίσεις ή χρηματοδοτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιουλίου! Το Αναμνηστικό Άλμπουμ σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Αν δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στο Συνέδριο, μπορείτε να στείλετε τις ευχές σας με μια αναμνηστική σελίδα στο Άλμπουμ! Το Άλμπουμ είναι μια σημαντική παράδοση της οργάνωσης μας, ένα οπτικό εργαλείο που θα διατηρήσει την Ικαριακή κληρονομιά του 2018. Σκεφτείτε να υποβάλετε μια διαφήμιση ή χρηματοδότηση σήμερα! Τα Τμήματα και το Ίδρυμα μας έχουν ανάγκη και εκτιμούν τη στήριξη σας! Παρακαλώ επιστρέψτε την επισυναπτώμενη αίτηση σήμερα!

Εκδηλώσεις του Συνεδρίου:
Από τότε που επικοινωνήσαμε τελευταία φορά, προσθέσαμε μια ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΗΣΗΣ στις 3:30 μμ – 4:30 μμ το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου στο Δωμάτιο Ρούζβελτ. Παρακαλώ εγγραφείτε προκαταβολικά για να διαβάσετε τα ποιήματα σας! Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω του σάιτ ή να στείλετε μήνυμα στον Sidney Krome εκ των προτέρων στο 410-960-807. Λόγω του περιορισμένου χρόνου, ο αριθμός των αναγνωστών δεν θα ξεπεράσει τους 14. Καλείστε όλοι να ακούσετε τους Ικαριώτες ποιητές μας!

Εισιτήρια και λοιπές αγορές μπορούν να γίνουν ονλάιν σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Παρακαλώ επισκεφθείτε το σάιτ μας – www.pan-icariandc2018.com – για την πλήρη λίστα εκδηλώσεων!

Αγοράστε τα εισιτήρια σας σήμερα για να δείτε τον αγώνα baseball με τους Washington Nationals εναντίον των Milwaukee Brewers το βράδυ της Παρασκευής ($25) ή κάντε κράτηση για το Σάββατο και την περιήγηση της πρωτεύουσας (χωρίς χρέωση), καθώς ο αριθμός θέσεων για τέτοιες εκδηλώσεις είναι περιορισμένος!

 

Το αυθεντικό κείμενο στα αγγλικά :

PAN-ICARIAN BROTHERHOOD SUPREME CONVENTION UPDATE
Less than Sixty Days Away!
Grand Hyatt Update:
We’ve exceeded our room commitment with the Grand Hyatt and have just added more rooms to our room block to meet your demand!  If you haven’t made your room arrangements, please do so!  Our $179 plus tax rate now expires on August 9.  If you have reserved a room and your plans have changed, please alert the Hotel ASAP so another member can take advantage of the room before August 9!  Please note that the Hotel will charge a one night non-refundable deposit on August 9 for each room reserved.  Reservations can be made or managed through the link www.pan-icariandc2018.com or contacting the Hotel directly at 202-624-8054.
Commemorative Album Ad/Sponsorship Deadline Extension:
We’ve arranged with our printer to extend the deadline for album ads or sponsorships to Monday July 16!  The Commemorative Album is slowly coming together.  If you are unable to attend the convention in person, consider sending your best wishes through a commemorative page in the Album!  The Album is an important tradition of our organization, a visual tool that will preserve the Icarian legacy for 2018.  Please consider an ad or Sponsorship today!  Our Chapter and Foundation need and appreciate your support!  Please return the attached form today!
Convention Events:
Since our last mailing we have added a POETRY READING from 3:30 PM – 4:30 PM on Saturday September 1 in the Roosevelt Room.  Please sign up in advance to read your poetry!  Sign up through the website or text Sidney Krome in advance at 410-960-807.  Due to the time allotted, the number of readers will be limited to no more than 14.  All our invited to hear our Icarian poets!
On-line ticketing/purchasing will be available for all our events.  Please refer to our website – www.pan-icariandc2018.com – for a complete list of events!
Purchase your tickets today to see the Washington Nationals vs Milwaukee Brewers baseball game on Friday night ($25) or reserve your place for Saturday’s U.S. Capitol Tour (no charge) as space is limited for these events!
Μετάφραση : Μαρία Σ. Πολίτη

About ikariaki.gr