Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας : Κάλυψη αναγκών σε προσωπικό (2 θέσεις στην Ικαρία)

Η Εθνική Τράπεζα προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων για την κάλυψη αναγκών Μονάδων του Δικτύου της.

About ikariaki.gr