Δ. Σεβαστάκης : Η Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες, 19-11-18

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση.


“Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά” θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων στις ομάδες εργασίας των εκπροσώπων των Κοινοβουλίων των χωρών-μελών της Ε.Ε….

About ikariaki.gr