Δράση – Ενότητα – Προοπτική : Ερωτήματα προς Δήμο σχετικά με εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδάτων του Δήμου Σάμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΑΜΟΥ: «ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ  

                                                                        ΣΑΜΟΣ, 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΥΠΕΒΑΛΛΕ ΣΤΙΣ  04/07/18  ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΜΟΥ,   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.

1)    Ποια μέτρα λαμβάνονται στο πλαίσιο της υδροοικονομίας για τη βιώσιμη διαχείριση και ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών πόρων του νησιού μας;

2)    Σε ποιο έργο εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων του Δήμου Σάμου περιλαμβάνεται η υδροδότηση του ΚΥΤ Σάμου;

3)    Σε ποια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων εντάσσεται η χάραξη των δικτύων υδροδότησης του ΚΥΤ και συνακόλουθα σε ποια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων;

4)    Σήμερα με ποια υδραγωγεία του νησιού, υφιστάμενα και νέα, συνδέεται το ΚΥΤ και από ποια σημεία υδροληψίας τροφοδοτείται;

5)    Με ποια υδραγωγεία συνδέεται το ΚΥΤ Σάμου και ποια είναι η χάραξή τους από το έτος 2016 και εντεύθεν;

6)    Από το έτος 2016 και εντεύθεν έχει επεκταθεί, αλλάξει, τροποποιηθεί το δίκτυο υδροδότησης του ΚΥΤ και αν ναι να μας δοθούν τα εξής στοιχεία:

• ΜΠΕ και η ΑΕΠΟ του έργου

• η απόφαση ανάθεσης έργου

• ο ανάδοχος του έργου

• η εργολαβική σύμβαση έργου, όπως: σχετικό αίτημα, προκήρυξη-διακήρυξη, κατακύρωση-ανάθεση του έργου σε ανάδοχο κ.λπ

• το ΚΑΕ χρηματοδότησης του έργου

• η αποπληρωμή της σύμβασης,

• η αγορά και αποπληρωμή των προμηθειών (σωλήνες, αντλίες κ.λπ)

• η απόφαση για την αγορά προμηθειών

About ikariaki.gr