12.8 C
Ikaria
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, 2022

Δήμος Ικαρίας : Εξασφάλιση χρηματοδότησης και εγκρίσεις δημοπρασιών για σειρά έργων που αφορούν τις ανάγκες του Ικαριώτικου λαού

Άγιος  Κήρυκος  21/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ                

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ      

 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης και εγκρίσεις δημοπρασιών για σειρά έργων                     

που αφορούν τις ανάγκες του Ικαριιώτικου λαού.

  Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια που γίνεται από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Ικαρίας σε επίπεδο προγραμματισμού και αξιοποίησης κάθε διαθεσίμου χρηματοδοτικού εργαλείου      (ΕΣΠΑ / ΟΧΕ – Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Β. Αιγαίου – ΠΑΑ / Leader,κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα στις ανεπαρκείς υποδομές του νησιού.

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα εγκρίθηκαν οι εντάξεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα ορισμένων προτάσεων του δήμου Ικαρίας (Αναλυτικά):

  • Εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών, της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του δήμου Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού 256. 996€. Η πρόταση περιλαμβάνει τις έξης παρεμβάσεις:

α) Την ανακαίνιση της παιδικής χαράς Αγίου Κηρύκου,

β) Την κατασκευή παιδικής χαράς στην θέση «Μελέδες» Χριστού Δ.Ε. Ραχών,

γ) Την κατασκευή παιδικής χαράς στην χερσαία ζώνη λιμανιού Ευδήλου.

δ) Την κατασκευή παιδικής χαράς  στον οικισμό Καραβοστάμου Δ.Ε. Ευδήλου.

  • Εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών, της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου» προϋπολογισμού 252.000€.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχανήματα:

α)Ένα φορτηγό αυτοκίνητο με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα (19 τόνων) .

β) έναν Φορτωτή – εκσκαφέα οχτώ τόνων με αμάξωμα χωματουργικού τύπου.

γ) έναν Φορτωτή Πλάγιας Ολίσθησης τριών τόνων.

  • Τέλος εγκρίθηκε στις 16/11/2018 η ένταξη στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης η πράξη με τίτλο “Δημιουργία προσβάσεων ολοκληρωμένων θαλασσίων τουριστικών προορισμών δήμου Ικαρίας” συνολικού προϋπολογισμού 236.453€. Η πρόταση περιλαμβάνει τις έξης παρεμβάσεις:  Δημιουργία ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με  Αναπηρία και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, πρόκειται για τέσσερεις θέσεις και συγκεκριμένα από μία θέση στην παραλία Ευδήλου, Θερμών, Καραβοστάμου και Μεσακτής.

Νωρίτερα είχαν εγκριθεί οι εντάξεις στο  πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου εσωτερικών των παρακάτω πράξεων που το αμέσως επόμενο διάστημα δημοπρατούνται.

  • Στις 4/12/2018 δημοπρατείται το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του δήμου Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού 45.503€.

Το έργο περιλαμβάνει τις  έξης παρεμβάσεις:

α) Τσιμεντόστρωση εισόδου Γυμνάσιου – Λυκείου Ραχών

β) Επίστρωση (& λοιπές παρεμβάσεις) προαύλιου χώρου 2ου Δημοτικού Αγίου Κηρύκου

γ) Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κηρύκου.

  • Στις 16/12/2018 ολοκληρώνεται η υποβολή προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που άφορα την «Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος Αποσιδήρωσης – Απομαγγανίωσης  γεώτρησης Χάρακα» (Τ.Κ Αγ. Πολυκάρπου) συνολικού προϋπολογισμού 100.000€.
  • Επίσης σε μικρό χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί η διακήρυξη της δημοπρασίας για τα έργα «Προμήθεια & τοποθέτηση μονάδας αποσιδήρωσης – απομαγγανίωσης γεώτρησης Τσουρέδου» και «Κατασκευή νέου υδραγωγείου» (στην Δ.Κ Αγ. Κηρύκου) συνολικού προϋπολογισμού 530.000€. Των οποίων έχουν εγκριθεί οι εντάξεις στο  Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Αναμένοντας την αξιολόγηση και άλλων προτάσεων οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή νέων προτάσεων, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές κυρίως στην ύδρευση την διαχείριση αποβλήτων και στην οδοποιία. Δίνοντας συνέχεια στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να αξιοποιήσουμε το μελετητικό υπόβαθρο που υπάρχει στην διάθεση του δήμου   (ο μεγαλύτερος όγκος του οποίου χρονολογείται πριν το 2011 και χρειάζεται επικαιροποίηση)  για να διασφαλίσουμε πόρους όχι για έργα που συμβάλουν στην «Επιχειρηματικότητα» αλλά για έργα που καλύπτουν ζωτικές λαϊκές ανάγκες.

 Αυτή η προσπάθεια διεκδίκησης πόρων πέρα από τους διαθέσιμους του προϋπολογισμού του δήμου Ικαρίας, έχει αποδώσει μέχρι σήμερα εκτός από το 1.420.952€  των προαναφερθέντων έργων, και την χρηματοδότηση μέσω του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 με 4.290.000€ για την «Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων  Αγ. Κηρύκου», και 123.885€ για την «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης Ικαρίας». Τέλος έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π Βορείου Αιγαίου του ΕΣΠΑ το έργο «Μεταφορά, Επεξεργασία & Διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού 1.605.000, το οποίο θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Αν υπολογίσουμε την δυνατότητα παρεμβάσεων του Δήμου από την διαθέσιμη ΣΑΤΑ (425.370€) τότε το γεγονός της εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων πολλαπλάσιων της ετησίας επιχορήγησης, που θα «πέσουν» στο νησί. Αναδεικνύει σε ένα βαθμό, και την αξία της διεκδίκησης, αλλά και το γεγονός της διαφορετικής αντίληψης που υπερασπίζεται η σημερινή διοίκηση του δήμου Ικαρίας.

 

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Aρ. Πρωτ: 6248/19-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.244,35 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου με τίτλο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»

Ο Δήμος Ικαρίας διακηρύττει ότι την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ικαρίας, θα διεξαχθεί με συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ»

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 47/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας, ανέρχεται στο ποσό των 33.244,35 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 41.222,99 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ικαρίας με την υποβολή αίτησης χορήγησης μέχρι και την 29/11/18 ημέρα Πέμπτη και μέχρι την 14:00 ώρα. Τα τεύχη του διαγωνισμού εκτός από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ikaria.gov.gr
1. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς ή ενώσεις (κοινοπραξίες) οικονομικών φορέων:
α. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ. .Ε. του
ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Εγγεγραμμένες στα περιφερειακά μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και για ανάλογο ύψος προϋπολογισμού.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ. .Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ του
Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του Προσαρτήματος.
Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την διακήρυξη.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ένας (5) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Ικαρίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Μουλάς (τηλ.: 2275350428 ), τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ικαρία, 19/11/2018
Ο Δήμαρχος
Στυλιανός Σταμούλος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ                                                        Hμερ: 21 / 11 /2018
Αρ. Πρωτ. 6318

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΡΑΧΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΑ)»

 

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Τεχνοοικονομική άποψη προσφορά (με βαθμολογία) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΧΑΡΑΚΑ

 

προϋπολογισμού 99.999,80 ευρώ με το Φ.Π.Α

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ικαρίας Είδος
αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Άγιος Κήρυκος
Ταχ.Κωδ.83300
Τηλ.:. 2275350428
Telefax:2275023538
E-mail:[email protected]
Ιστοσελίδα:www.ikaria.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL412

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου ΕΣΗΔΗΣ και www.ikaria.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο του Δήμου Ικαρίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3.α)Κωδικός CPV 45332200-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL412

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΡΑΧΩΝ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΑ)

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας 120 ημέρες . Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας Κατάθεσης των προσφορών (Ηλεκτρονικά) των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 16/12/2018, ημέρα Κυριακή . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δήμο Ικαρίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία αποσφράγισης, των τεχνικών προδιαγραφών θα ξεκινήσει μετά από τέσσερις ημέρες ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 150 ημέρες

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚA 25.7131.19 συνολικού π/υ 80645€ χωρίς Φ.Π.Α

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ,η διαδικασία αναφέρετε αναλυτικά στην διακήρυξη

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Ικαρίας καθώς και στον τοπικό τύπο

Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

14,614ΥποστηρικτέςΚάντε Like
577ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,360ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ