Ανακοίνωση της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για την επικείμενη κακοκαιρία

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χαλάνδρι, 28-11-2018

                              Αριθ. Πρωτ.:3555

 

 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Eπιδείνωσης Καιρού».

 

ΣΧΕΤ.: α.- ΥΑ 29310 οικ. Φ.109.1/10-07-2014 (Β΄ 1869)

            β.- Η υπ’ αριθ. 3520/24-11-2017 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής

Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών

φαινομένων» της Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / Γ.Γ.Π.Π.

 

 1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ΄αριθ. 31/28-11-2018 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από το απόγευμα της Τετάρτης 28-11-2018 μέχρι και την Πέμπτη  29-11-2018.

 

 1. Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.
 2. Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας οι φορείς, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 2§4α του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).

Επισυνάπτεται: Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 31/28-11-2018

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Αξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

Γεώργιος Κιτέας

Επιπυραγός

 

 

 

Με εντολή Διοικητή

-Ο-

 Διευθυντής Κ.Ε.Π.Π.

Φίλιππος Κ. Παντελεάκος

Αρχιπύραρχος

 

Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)

Γραφείο κ. Διοικητή ΕΣΚΕ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

1-14    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας

α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων

β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας *

* Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι
15-40  Περιφέρειες όλης της χώρας.

α. Γραφείο Περιφερειαρχών

β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας **

**Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε
41.       Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ FAX: 210-6469828
42.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ FAX: 213-1527970
43.       ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α FAX: 210-6998150
44.       Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ FAX: 210-6828382
45.       ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ FAX: 210-4633096
46.       Υ.Υ/Ε.Κ.ΕΠ.Υ FAX: 210-6823625
47.       Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β FAX: 210-7460254

*** Στους αποδέκτες για Ενέργεια αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.     Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών FAX: 213-1364401
2.     Γραφείο Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών αποστολή με email
3.     Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6917944
4.     Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη FAX: 210-6911995
5.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αποστολή με email
6.     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης FAX: 210-6915388
7.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών & Μεταφορών αποστολή με email
8.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών αποστολή με email
9.     ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών / Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης

Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών

αποστολή με email  (FAX : 210-6451994)
10. ΥΠ.ΥΜΕ / ΓΓ Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Πολιτικής

Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών

αποστολή με email
11. ΥΠ.Υ.ΜΕ / ΓΓ Υποδομών /ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17 αποστολή με email (FAX: 210-6927640)
12. ΥΠ.Υ.ΜΕ / Υ.Π.Α FAX: 210-8944279, 210-3532536
13. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-475936)
14. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α FAX: 210-5248657
15. Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ FAX: 210-5222535
16. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ FAX: 2310-599019
17. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α αποστολή με email (FAX : 210-5246663)
18. ΟΑΣΑ αποστολή με email (FAX : 210-8220774)
19. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ αποστολή με email (FAX: 210-6430880)
20. ΟΑΣΘ FAX: 2310-929973
21. ΣΤΑΣΥ Α.Ε FAX: 210-3223935
22. Ο.Σ.Υ Α.Ε FAX: 210-4931902, 210-4922075
23. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» FAX: 210-3540095
24. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ αποστολή με email (FAX: 210-6635579)
25. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ/ΚΔΚ FAX: 210-6635579
26. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2710-562007)
27. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 22960-95558)
28. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
29. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 210-6180050)
30. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2410-741087)
31. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ αποστολή με email (FAX: 210-6858786)
32. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (Γ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) αποστολή με email( FAX: 210-6858786)
33. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ αποστολή με email (FAX: 26340-32444)
34. Δ.Ε.Η  Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) FAX: 210-5241300
35. Δ.Ε.Η  A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) FAX: 210-5234379
36. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας αποστολή με email  και με FAX: 210-5221167
37. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ FAX: 210-5126999
38. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ FAX: 210-3461163
39. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ FAX: 210-6220730
40. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ αποστολή με email (FAX: 210-9235735)
41. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. αποστολή με email (FAX: 210-2144411)
42. ΕΥΑΘ Α.Ε αποστολή με email (FAX: 2310-212439)
43. ΓΓΠΠ / Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών αποστολή με email

**** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)

 

 

ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ

Ελληνικό, 28-11-2018/1130 B

Α.Α. 31/2018

ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

 

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΙΑΔΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

 

 1. ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (28-11-2018)
  Α. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 7 ΜΕ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ ΣΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.

Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΜΕΤΡΑ).

 

 1. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (29-11-2018)

Α. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΘΑ ΠΝΕΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ 9 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΤΑ 10 ΜΠΟΦΟΡ.

Β. ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΥΚΝΕΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΠΡΩΙ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΟΥΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΜΕΤΡΑ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΜΕΤΡΑ.

ΑΠΟ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΙ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

 

Γ. ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΠΟΥ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ.

Δ. ΠΑΓΕΤΟΣ ΘΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ www.emy.gr

 

ΚΩΝ. ΖΕΪΝΗ

 

ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/2

 

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΛΥΔΑΣ

 

ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ

 

 KOIN : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

 

 

Τετάρτη, 28  Νοεμβρίου 2018

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2018 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων και πιο συγκεκριμένα:

 

 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
 • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
 • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
 • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

About ikariaki.gr